Veiklos dokumentai, strateginiai planai

 

Neringos gimnazija:

 

 

2021-2022 m. m.

2021-2022 m. m. Rugsėjo veiklos planas.

2020-2021 m. m.

2020-2021 m. m. veiklos planas
2020-2021 m. m. Birželio veiklos planas
2020-2021 m. m. Gegužės veiklos planas
2020-2021 m. m. Balandžio veiklos planas
2020-2021 m. m. Vasario veiklos planas
2020-2021 m. m. Sausio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Gruodžio veiklos planas
2020-2021 m. m. Lapkričio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Spalio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Rugsėjo veiklos planas.

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m. veiklos planas
2019-2020 m. m. Kovo veiklos planas
2019-2020 m. m. Vasario veiklos planas
2019-2020 m. m. Sausio veiklos planas
2019-2020 m. m. Gruodžio veiklos planas
2019-2020 m. m. Lapkričio veiklos planas
2019-2020 m. m. Spalio veiklos planas
2019-2020 m. m. Rugsėjo veiklos planas

2018-2019 m. m.

2017-2018 m. m. veiklos planas

2017-2018 m. m.

2016-2017 m. m. veiklos planas

2016-2017 m. m.

2016-2017 m. m. veiklos planas
2016-2017 m. m. Gegužės veiklos planas
2016-2017 m. m. Balandžio veiklos planas
2016-2017 m. m. Kovo veiklos planas
2016-2017 m. m. Vasario veiklos planas
2016-2017 m. m. Sausio veiklos planas
2016-2017 m. m. Gruodžio veiklos planas
2016-2017 m. m. Lapkričio veiklos planas
2016-2017 m. m. Spalio veiklos planas
2016-2017 m. m. Rugsėjo veiklos planas

 

 

2021-2023-ųjų metų strateginis planas
2019-2021-ųjų metų strateginis planas
2016–2018-ųjų metų strateginis planas

2021-2023-ųjų metų strateginio plano priedas
2019-2021-ųjų metų strateginio plano priedas

Neringos gimnazijos 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planas
Neringos gimnazijos 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planas
Neringos gimnazijos 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo planas

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Neringos gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų ugdymo planų suderinimo

Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2016-08-02)
Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2016-08-31)
Gimnazijos ugdymo plano pakeitimai (2016-09-16)

2016-2017 mokslo metų veiklos planas per mokinių pavasario atostogas nuo 2017-04-10 iki 2017-04-17 (6-8 ir I-IV gimn. klasės), iki 2017-04-19 (1-5 klasės)

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius:

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programa
Neringos gimnazijos mokinių pamokų ir Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas
Atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas
Neringos savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas
Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus valgiaraštis

2020-2021 m. m.

2020m. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo dienotvarkė
2020m. Juodkrantės skyriaus ikimokyklinio ugdymo „Voveriukų“ grupės dienotvarkė
2020m. Kiškučių grupės užsiėmimų grafikas

2020-2021 m. m. Gegužės veiklos planas.
2020-2021 m. m. Balandžio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Vasario veiklos planas.
2020-2021 m. m. Sausio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Gruodžio veiklos planas.
2020-2021 m. m. Spalio veiklos planas.

2019-2020 m. m.

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus veiklos planas 2019-2020 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo grupės „Voveriukai“ ugdomosios veiklos planas 2019-2020 m. m.
Jungtinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Kiškučiai“ ugdomosios veiklos planas 2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m. Kovo veiklos planas
2019-2020 m. m. Vasario veiklos planas
2019-2020 m. m. Sausio veiklos planas
2019-2020 m. m. Gruodžio veiklos planas
2019-2020 m. m. Lapkričio veiklos planas
2019-2020 m. m. Spalio veiklos planas
2019-2020 m. m. Rugsėjo mėnesio veiklos planas
2019-2020 m. m. Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelis

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Voveriukų“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. gegužės 04 – gegužės 29
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kiškučių“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. gegužės 04 – gegužės 29
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Voveriukų“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. kovo 30 – balandžio 30
Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kiškučių“ grupės nuotolinio ugdymo planai 2020 m. kovo 30 – balandžio 30

2018-2019 m. m.

2018-2019 m. m. Gegužės veiklos planas
2018-2019 m. m. Balandžio veiklos planas
2018-2019 m. m. Kovo veiklos planas
2018-2019 m. m. Vasario veiklos planas
2018-2019 m. m. Sausio veiklos planas
2018-2019 m. m. Gruodžio veiklos planas
2018-2019 m. m. Lapkričio veiklos planas
2018-2019 m. m. Spalio veiklos planas
2018-2019 m. m. Rugsėjo veiklos planas