Vizija, misija

Vizija

Neringos gimnazija – atvira visuomenei, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo gyvenimą grindžianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė, kurioje garantuotas mokinių ir darbuotojų saugumas, tinkamas psichologinis mikroklimatas, aukšta ugdymo kokybė ir pedagogų kvalifikacija, garantuota kiekvieno mokinio saviraiška, asmens, sąžinės ir minties laisvė, solidarumo, tolerancijos, pilietiškumo puoselėjimas, aktyvi savivaldos institucijų veikla, moderni, kryptingai sukomplektuota materialinė- techninė bazė.

Misija

  • ugdyti dorą, savarankišką ir laisvą asmenybę;
  • formuoti vaiko gebėjimus ir vertybines orientacijas;
  • būti miesto kultūros židiniu.