Kovo 11

„Laisvės spalvos“

„Laisvės spalvos“
„Laisvės spalvos“
„Laisvės spalvos“
„Laisvės spalvos“
„Laisvės spalvos“
„Laisvės spalvos“ „Laisvės spalvos“ „Laisvės spalvos“ „Laisvės spalvos“ „Laisvės spalvos“
„Laisvės spalvos“ – Neringos gimnazijos 7 ir II gimnazijos klasių mokinių darbai, atspindintys meilę ir pagarbą tėvynei.
Ilgalaikio projekto vadovė – dailės ir technologijų vyr. mokytoja Jolita Kundrotaitė

2020 metais įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas-1

2020 metais įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas-2

NUORODOS:

1-4 kl:

https://www.youtube.com/watch?v=f4babV7RnXo&ab_channel=123EasyPaperCrafts5minutepapercraft

https://nl.pinterest.com/pin/830562356267839888/

https://nl.pinterest.com/pin/338614465737621403/

5-8 ir I-IV:

https://www.youtube.com/watch?v=DkwleKV04O0&t=23s&ab_channel=GlittersCreations

https://www.youtube.com/watch?v=Uh833Ykp-m0&ab_channel=MyCraftsandArtsbyBhushan

https://nl.pinterest.com/pin/392446555005389152/

 

Integruota pamoka „Užgavėnės Lietuvoje ir Rusijoje“

uzgavenes2
uzgavenes9
uzgavenes6
uzgavenes5
uzgavenes8
uzgavenes7
uzgavenes4
uzgavenes0
uzgavenes1
uzgavenes2 uzgavenes9 uzgavenes6 uzgavenes5 uzgavenes8 uzgavenes7 uzgavenes4 uzgavenes0 uzgavenes1

Vasario 8 dieną vyko integruota rusų kalbos, muzikos ir bibliotekos pamoka apie Užgavėnes. Pamoką organizavo Neringos gimnazijos rusų kalbos vyr. mokytoja Tatjana Mikelevič. Jai talkino muzikos mokytoja ekspertė Audronė Buržinskienė ir bibliotekininkė Angelė Pocevičienė. Mokytoja T.Mikelevič paskelbė pamokos temą ir siekiamus tikslus.
Bibliotekininkė A.Pocevičienė pristatė prezentaciją „Užgavėnės Lietuvoje“, priminė 7 klasės mokiniams apie Užgavėnių prasmę, tradicijas ir papročius: persirengėlių vaikštynes, skanduotes, Lašininio ir Kanapinio kovą, Morės vežiojimą ir sudeginimą, Užgavėnių valgius. Parodė nuotraukų, kuriose užfiksuotas Užgavėnių šventimas mūsų gimnazijoje ankstesniais metais. Taip pat papasakojo septintokams, kaip atgaivino užmirštas Užgavėnių šventės tradicijas Preiloje, kai ten dvylika metų dirbo pradinių klasių mokytoja. Užgavėnes organizuodavo kartu su savo pirmąja mokytoja Teodora Liobiene ir Preilos filialo bibliotekininke Janina Teišerskiene.
Tuomet rusų kalbos mokytoja supažindino su Užgavėnių tradicijomis Rusijoje, paskatino vaikus paieškoti panašumų ir skirtumų. Mokiniai sužinojo, kad Lietuvoje dabar Užgavėnės švenčiamos tik vieną dieną, o Rusijoje – visą savaitę. Išsiaiškino, ką Užgavėnių dalyviai veikia kiekvieną savaitės dieną. Mokiniai skaitė eilėraščius rusų kalba, minė mįsles, vis kartojo rusiškus šventės ir atributikos pavadinimus.
Muzikos mokytoja A.Buržinskienė pamokė vaikus dainuoti Užgavėnių dainą. Visi supratome, kad mokantis kalbą svarbu suprasti ir tos šalies kultūrą, tradicijas, ieškoti sąsajų ir skirtumų su gimtąja šalimi, jos tradicijomis.
– Informaciją parengė bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

2021-ieji – Vytauto Mačernio metai (virtuali paroda)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Saugesnio interneto savaitė 2021

Saugesnio interneto diena paminėta 18-ąjį kartą. Ji jau Lietuvoje peraugusi į Saugesnio interneto savaitę. Jos metu vyko edukacinės pamokos, kurias pasiūlė „Langas į ateitį“ ir „Prisijungusi Lietuva“. Taip pat buvo organizuota Nacionalinė viktorina, kurioje dalyvavo 391 komanda.

Neringos gimnazijos mokytojai, siekdami suteikti mokiniams daugiau žinių apie saugumą internete, panaudojo edukacines pamokas klasės valandėlėse ir savo dalykų pamokose. Nacionalinėje viktorinoje dalyvavo komanda „Saugūs ketvirtokai“, kuriai vadovavo mokytoja metodininkė Ramunė Kubiliutė. Šios komandos mokiniai užėmė 281 vietą, surinko 54 taškus. Šaunuoliai ketvirtokai. Tikimės, kad visi būsime budrūs ir saugūs internete.

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

 

Neringois gimnazijoje vasario 12-oji diena – netradicinio ugdymo diena

Vasario 12-1
Vasario 12-2
Vasario 12-1 Vasario 12-2

Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras,
bet kiekvienas geras darbas yra didelis.
Sausio 19 d. II gimnazijos klasėje vyko integruota lietuvių kalbos, tikybos ir klasės valandėlės pamoka apie Šventąjį Raštą „Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės“. Pamoką organizavo Neringos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Ukrinienė, jai talkino dorinio ugdymo vyr. mokytoja Neringa Talmontienė ir klasės auklėtoja Indrė Sadonytė. Pamokoje dalyvavo Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas Rimvydas Adomavičius, kuris padėjo mokiniams išsiaiškinti, kad Šventasis Raštas yra literatūrinis, išminties ir dvasinis lobynas. Tai vienintelė knyga, kuri išleista didžiausiu tiražu pasaulyje. Šventasis Raštas – Knyga, Dievo perpinta palyginimais ir pamokymais, kurią parašė Dievo įkvėpti žmonės.

Mokiniai buvo kviečiami į literatūros pamokose nagrinėjamas temas pažvelgti visai kitu kampu. Pamokose Bibliją ir jos tradiciją analizuodami kaip literatūros ir kultūros tekstą, mokiniai buvo skatinami diskutuoti apie Biblijos gyvenimo išmintį, etines nuostatas, sieti Šventąjį raštą su asmeniniais išgyvenimais, aplinkiniu pasauliu. Plačiai aptartos žmogaus etiškumo, tikėjimo, meilės, dvasinės stiprybės temos. Gimnazistai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su kunigo požiūriu, bet ir patys aktyviai svarstyti, užduoti norimus klausimus ir ieškoti atsakymų.

Mokiniai suvokė, kad nors Šventasis Raštas buvo parašytas prieš kelis tūkstančius metų, bet ir šiandien mus moko atlaidumo, gailestingumo, nesivaikyti puikybės, kad mes dažnai kalbame apie meilę abstrakčiai, bet Šv. Paulius savo laiškuose (1 laiškas Korintiečiams) nurodo konkrečius darbus. “Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta… Meilė niekada nesibaigia“.