Sveikiname anglų, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos olimpiadų laimėtojus!!!

Sausio – vasario mėnesiais I-II ir III-IV gimnazijos klasių moksleiviai dalyvavo įvairių mokomųjų dalykų olimpiadose mokykliniame bei miesto etapuose.

SVEIKINAME

Anglų kalbos olimpiados miesto turo laimėtoją SVAJŪNĄ KLEINĄ (III g. klasė) bei linkime gero vėjo respublikiniame etape.

Padėka ASTAI ŠATAITEI, GUSTUI RADZEVIČIUI, GVIDUI MIKALAUSKUI (III g. klasė).

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

 

SVEIKINAME

55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados prizininkus:

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ (Ig. klasė) I VIETA

JUSTĘ STAKAUSKAITĘ (Ig. klasė), padėka

VYTENĮ BARILĄ (IIg. klasė) I VIETA

VASILY SHRAMKOV (IIg. klasė) II VIETA

Chemijos vyr.  mokytoja Jūratė Ruzveltienė

 

SVEIKINAME

65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo dalyvius:

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ (Ig. klasė), padėka

JUSTĘ STAKAUSKAITĘ (Ig. klasė), padėka

VYTENĮ BARILĄ (IIg. klasė), padėka

SVAJŪNĄ KLEINĄ (III g. klasė), padėka

EMĄ ATKOČAITYTĘ (III g. klasė), padėka

Fizikos vyr. mokytojas Igoris Miliūnas

 

 

SVEIKINAME

50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados dalyvius:

SAMANTĄ DRAGUNSKAITĘ (IV g. klasė), padėka

MANTĘ VALANČIŪTĘ (IV g. klasė), padėka

Biologijos vyr. mokytojas Viktoras Kriukovas

 

SVEIKINAME

66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados dalyvius:

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ (Ig. klasė), padėka

JUSTĘ STAKAUSKAITĘ (Ig. klasė), padėka

VYTENĮ BARILĄ (IIg. klasė), padėka

URTĘ URBONAVIČIŪTĘ (IIg. klasė), padėka

EMĄ ATKOČAITYTĘ (III g. klasė), padėka

Matematikos mokytojas Laimonas Meška

 

SVEIKINAME

I-II g. klasių mokinius, dalyvavusius anglų kalbos konkurso miesto etape:

GUSTĘ VORSAITĘ, I vieta (I g. klasė)

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ, II vieta (I g. klasė)

VYTENĮ BARILĄ, II vieta (II g. klasė)

UGNIŲ BEŠĖNĄ, III vieta (II g. klasė)

I g. klasės anglų kalbos vyr. mokytoja I. Vainutienė

II g. klasės anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

 

Džiaugiamės laimėtojais, dalyvių ryžtu išbandyti savo jėgas. Taip pat dėkojame dalykų mokytojams už suteiktą galimybę moksleiviams sudalyvauti olimpiadose. Linkime sėkmės.

Lietuvos nacionalinis diktantas rašytas ir Neringos gimnazijoje

2017 m. vasario mėn. 24 d. Neringos gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo 10 kartą organizuojamame suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinančiame konkurse, kurio tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.

 Nuoširdžiai dėkojame diktantą rašiusiems mokiniams ir mokytojams bei linkime saugoti, puoselėti savo gimtąją kalbą.
Neringos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos

SVEIKINAME 5-6 ir 7-8 klasių anglų kalbos olimpiados laimėtojus

Š.m. vasario 6-10 dienomis vyko 5-6 ir 7-8 klasių  anglų kalbos olimpiados. Mokiniams teko atlikti klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo, rašto, kalbėjimo užduotis.

5-6 klasių koncentre sėkmingiausia anglų kalbos olimpiada buvo šiems mokiniams:

NOJUI VALANČIUI, I vieta (5 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

VILTEI KARLIKAUSKAITEI, I vieta (6 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

JUSTUI ŠMULKŠČIUI ir RAPOLUI BALNAI, II vieta (6 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

STEPANUI SHRAMKOV, III vieta (6 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

7-8 klasių koncentro laimėtojai:

DALIUS BUKAUSKAS, I vieta  (8 klasė, mokytoja metodininkė N. Sadauskienė)

DOMINYKAS ČIČIŪNAS, II vieta (8 klasė, mokytoja metodininkė N. Sadauskienė)

GRETA NIKOLIČIŪTĖ, III vieta (8 klasė, mokytoja metodininkė N. Sadauskienė)

 

Dėkojame mokiniams, kurie neliko abejingi anglų kalbai ir drąsiai priėmė iššūkį išbandyti savo jėgas.

 

Užsienio (anglų) kalbų mokytojos: Inga Vainutienė ir Neringa Sadauskienė

Ugdymas karjerai Neringos gimnazijoje

Vienas pirmųjų karjeros planavimo žingsnių – tai ugdymas karjerai. Karjerai ruošti vaiką reikėtų pradėti nuo mažų dienų, vos tik vaikui pradeda kilti klausimas: kuo būsiu užaugęs?

Džiugu, kad Neringoje profesinis orientavimas ugdymo institucijose prasideda nuo darželio. Jau ikimokyklinio amžiaus vaikai supažindinami su visomis „uniformuotomis“ profesijomis, lankomasi įvairiose įstaigose ir organizacijose.

Neringos gimnazijos pradinių klasių mokytojai organizuoja apsilankymus tėvų darbovietėse. Vyresni mokiniai vyksta į patyrimines – pažintines keliones, kur susipažįsta ir išbando patys įvairias profesijas. Lankosi aukštųjų ir profesinių mokyklų atvirų durų dienose su savo klasių vadovais.

Gimnazijos klasių mokiniams kasmet yra suteikiama galimybė rinktis Ugdymo karjerai pamoką. Mokiniai ir jų tėvai gali karjeros ugdymo klausimais konsultuotis su gimnazijoje dirbančiu ugdymo karjerai specialistu; jauno žmogaus karjeros kompetencijų ugdymu turėtų rūpintis visos grandys: pats mokinys, mokinio tėvai, gimnazijos mokytojai bei specialistai.

Gimnazijos bendruomenė stengiasi padėti mokiniams įgyti karjeros kompetencijas įvairiomis formomis. 2016-2017 mokslo metais buvo organizuota:

  • 2016 m. spalio 31 d. Ugdymo karjerai diena – Neringos gimnazijos mokiniai stebėjo savo tėvų profesinę veiklą, jų darbovietėse vėliau įspūdžiais dalijosi klasės valandėlių metu.
  • 2016 m. spalio 11 dieną vyresnių klasių gimnazistai dalyvavo LCC universiteto lektoriaus E. Griciaus paskaitoje „Gyvenimus keičiantis išsilavinimas“. Lektorius kvietė į „išsilavinimo“ sąvoką pažvelgti kitu kampu, o šmaikščios šių dienų įžvalgos, privertė dar kartą susimąstyti apie jauno žmogaus siekius bei vertybes. Organizavo mokytoja N. Sadauskienė.
  • Apie švietimo aktualijas, studijas aukštosiose mokyklose, III g. klasės mokiniai diskutavo anglų kalbos pamokose kartu su anglų k. mokytoja metodininke N. Sadauskiene, o pamatyti koks tas studentiškas gyvenimas ir ne tik, mokiniai turėjo galimybę, gruodžio 2 dieną apsilankydami Klaipėdos LCC universitete.
  • 2017 m. sausio 18 d. vyresniųjų klasių mokiniai, lydimi mokytojos A. Buržinskienės, aplankė Aukštųjų mokyklų mugę“ Žalgirio arenoje Kaune.
  • 2017 m. sausio 30 d. gimnazijoje vyko vieno geriausių lektorių ugdymo karjerai srityje, žurnalo „Reitingai“ vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Serafino paskaitos mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams tema “Ugdymas karjerai: kaip padėti mokiniams renkantis karjerą”. Deja mažiausią susidomėjimą išreiškė tėvai. Lektorius akcentavo, kad vienas iš svarbiausių veiklų ugdymo karjerai kelyje yra tėvų pagalba supažindinant savo vaikus su profesijų gausa, nuvežant savo vaikus į konkrečią aukštąją ar profesinę mokyklą, kurioje vaikas planuoja mokytis; padedant rasti savo vaikams jų būsimos profesijos atstovus, kurie suteiktų galimybę vaikui stebėti jų darbą. Vaikams svarbu pamatyti, ką iš tiesų dirba teisėjas, gydytojas, policininkas ar kitos profesijos atstovas, nes tai labai dažnai nesutampa su skambiu profesijos pavadinimu.
  • I-IV gimnazijos klasių mokiniai džiaugėsi, kad 2017 m. vasario 2 d. galėjo dalyvauti tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje Studijos`2017, kuri vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Vilniuje. Parodoje mokiniai, padedami lydinčių mokytojų I. Sadonytės ir R. Raugienės, galėjo susipažinti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste, savarankiškai ieškoti atsakymų. Mokiniai buvo mokomi kelti sau iššūkius ir ieškoti netradicinių sprendimų, savęs ir drąsiai rinktis tai, ko nori.

Karjeros plėtojimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Neringos gimnazijos bendruomenei etapas, kai jaunam žmogui tenka galvoti apie savo būsimą profesiją, yra svarbus, stengiamasi besirenkančiajam savo gyvenimo kelią padėti rasti patį geriausią sprendimą.

 

Neringos gimnazijos Ugdymo karjerai specialistė Asta Žukauskienė

Vasario 16 – osios paminėjimas

Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau tik dalis iš jų yra pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Ankstyvą trečiadienio rytą Neringos gimnazijos Mokinių tarybos atstovai kiekvieną įeinantį į mokyklą pasitiko su simboline trispalve juostele, kurią segė ant krūtinės. Taip simboliškai buvo prisiminta 99-ių metų Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktis.

Po pietų aktų salėje vyko edukacinis žaidimas – protų mūšis „Augame Lietuvoje“, kurį parengė ir vedė istorijos mokytojas Mindaugas Janukonis. Sugiedojusios „Tautišką giesmę“ ir audringomis ovacijomis palydėjusios Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos palinkėjimus, mokinių komandos pradėjo žaidimą. Mokiniai gvildeno įvairių temų – Lietuvos istorijos, gimtosios kalbos, nusipelniusių asmenybių, geografijos, įvairenybių ir muzikos – klausimus. Po įtemptos kovos išaiškėjo protų mūšio nugalėtojai: pirmąją vietą laimėto II gimnazijos klasės komanda, II – ąją vietą užėmė IV gimnazijos klasės mokiniai, kurie parodė kovingą charakterį žaisdami trise.  Trečia liko III gimnazijos klasės mokinių komanda. Nugalėtojų komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais.

Nuotraukos iš renginio čia…

Prevencinis projektas „Augu laisvas“ – “3 P: parodyti, paskatinti, padaryti”

2016 m. rugsėjį – 2017 m. sausį Neringos gimnazijoje buvo įgyvendinamas prevencinis projektas „Augu laisvas“ – “3 P: parodyti, paskatinti, padaryti”, kurio tikslas – stiprinti vaiko asmenybės atsparumą socialinės rizikos veiksniams, ugdant konstruktyvius socialinius įgūdžius, vertybines nuostatas, skatinant kūrybinę veiklą bei prasmingą laisvalaikį, siekiant aktyvaus mokinio, jo šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo. Projektas įgyvendinamas Neringos savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.
Projekto partneriai Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras, klinika „Mama, aš sergu“, VŠĮ „Juoda avis“ bei Neringos policijos komisariatas.
Projekto koordinatorė Indrė Sadonytė – vyr. socialinė pedagogė, vykdytojos – Monika Lavickienė visuomenės sveikatos specialistė, Neringa Sadauskienė – anglų k. mokytoja metodininkė, 8 klasės auklėtoja.
Pateikiame keletą nuotraukų iš mūsų užsiėmimų.

Nuotraukos iš projekto čia…

Svečiuose patriotinės akcijos „Misija Sibiras’16“ dalyviai

Šių metų sausio 13 – ąją dieną Neringos gimnazijoje lankėsi „Misija Sibiras’16“ vadovas Arnoldas Fokas ir “Misija Sibiras’11“ dalyvė Miglė Satkauskaitė. Tūkstančiai nukeliautų kilometrų, ilgos dienos ir naktys kelionėje, gyvas prisilietimas prie istorijos ir praeities – tokia projekto dalyvių misija. Kiekvienais metais ekspedicijos lankomos vietovės keičiasi, bet tikslas išlieka toks pats – pagerbti už tūkstančių kilometrų amžinojo poilsio atgulusių tautiečių atminimą. Tai nelengva užduotis, tačiau, pasak „Misija Sibiras“ dalyvių, ryžtas ir užsidegimas paverčia šį projektą ne tik dviejų savaičių patirtimi Sibire, bet ilgalaike misija, kuomet net grįžus į Lietuvą toliau yra tęsiami darbai, o įgyta patirtis perduodama susitikimų su skirtingomis bendruomenėmis ir pristatymų metu. „Misija Sibiras“ dalyviai šiltu žodžiu paminėjo ir Neringos gimnazijos absolventą Manvydą Džiaugį, kuris dalyvavo šioje misijoje 2010 metais.

Nuotraukos iš renginio čia…

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Neringos gimnazijoje

Sausio 13 -oji – Lietuvos laisvės gynėjų diena buvo gražiai paminėta Neringos gimnazijoje. Ryte languose sužibusios bei šalia stendo sustatytos žvakelės visiems priminė šios dienos reikšmę.

„Sausio 13-oji šiandien yra didesnė ir platesnė net už dideles minias, kurios gynė Televizijos bokštą, Lietuvos televiziją ir Lietuvos Parlamentą. Ji teisėtai tapo visos Lietuvos valstybės ir visos tautos data. Tai puikus pavyzdys, įrodantis, kad mes, lietuviai, jei tik labai norime, galime padaryti viską, net tai, kas atrodė beveik neįmanoma“,- taip kalbėjo per iškilmingą minėjimą istorijos mokytojas Mindaugas Janukonis. Laisvės dienos paminėjimas buvo simboliškai pabaigtas E.Masytės daina „Laisvė“.

Ačiū už nuotraukas mokytojai Daliai Andrijauskienei ir Vasily Shramkov.

Nuotraukos iš renginio čia…

Paminėtas Martyno Liudviko Rėzos 241-asis gimtadienis

Saulėtą sausio 10-osios popietę grupė Neringos gimnazijos mokinių, lydimi bibliotekininkės Angelės Pocevičienės nuvyko prie M.L.Rėzos paminklo Pervalkoje ant Skirpsto kopos. Paminėti  poeto, tautosakininko, kunigo 241-ąsias gimimo metines taip pat atvyko Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė,  žurnalistė Raimonda Meyer, Aušra Mikelienė, Arūnas Balna bei Antanas Noreika.

Dalia Greičiūtė prisiminė, kad jau daugelį metų puoselėjame tradiciją M.L.Rėzos gimimo dieną paminėti prie poeto, garbaus kraštiečio paminklo Pervalkoje. Bibliotekininkė perskaitė buvusio gimnazijos mokinio, tuo metu devintoko, Vaidoto Sabeckio sukurtą eilėraštį „Liudvikui Rėzai“. Žurnalistė Raimonda Meyer papasakojo apie M.L.Rėzos vaikystę, gyvenimą, netektis, ir gyvenimo pasiekimus. Pateikė informacijos apie Karvaičių kaimo užpustymą, tolimesnį ten gyvenusių žmonių likimą.

Pagerbdami M.L.Rėzą padėjome gėlių prie paminklo. Tautosakininko, kunigo, poeto, visuomenės veikėjo 241-ojo gimtadienio paminėjimo akimirkos – nuotraukose.

Rėza.2017-01-10.2.

Rėza.2017-01-10

Olimpis – 2016 rudens sesija

DŽIAUGIAMĖS NERINGOS GIMNAZIJOS MOKINIAIS, DALYVAVUSIŲ EDUKACINIUOSE KONKURSUOSE „OLYMPIS – 2016 RUDENS SESIJA“, PASIEKIMAIS

Anglų kalbos konkurso laureatai

Eil. Nr. Mokinys Klasė Prizinė vieta
1. Deimante Lenkaite 3 II
2. Eidas Jonas Grigalionis 3 III
3. Matas Šestakovas 3 III
4. Silvija Kisieliutė 4 I
5. Tautvydas Streckis 4 I
6. Herkus Markauskas 4 I
7. Haris Markauskas 4 II
8. Viltė Karlikauskaitė 6 I
9. Greta Krečiūtė 6 II
10. Rapolas Balna 6 II

Lietuvių kalbos konkurso laureatai

Eil. Nr. Mokinys Klasė Prizinė vieta
1. Deividas Damulevičius 1 I
2. Livija Jurkutė 2 I
3. Jegorova Ugnė 2 I
4. Dragunskaitė Barbora 3 I
5. Deimante Lenkaite 3 II
6. Eidas Jonas Grigalionis 3 II
7. Kajus Verpečinskas 3 III
8. Burneika Marijus 3 III
9. Andrecas Vilius 3 III
10. Silvija Kisieliutė 4 I
11. Tautvydas Streckis 4 I
12. Herkus Markauskas 4 I
13. Haris Markauskas 4 II
14. Augustė Stalioraitytė 6 I
15. Rokas Trainauskas 6 I
16. Justas Šmulkštys 6 II
17. Kotryna Marčiūtė 6 II
18. Agnė Andrecaitė 6 II
19. Viltė Karlikauskaitė 6 III
20. Monika Kretulytė 6 III
21. Greta Krečiūtė 6 III
22. Aurelijus Vaičius 6 III

Matematikos konkurso laureatai

Eil. Nr. Mokinys Klasė Prizinė vieta
1. Shramkova Mariya 2 II
2. Livija Jurkutė 2 II
3. Dragunskaitė Barbora 3 I
4. Burneika Marijus 3 III
5. Kajus Verpečinskas 3 III
6. Silvija Kisieliutė 4 I
7. Tautvydas Streckis 4 II
8. Herkus Markauskas 4 III
9. Augustė Stalioraitytė 6 III

Biologijos konkurso laureatai

Eil. Nr. Mokinys Klasė Prizinė vieta
1. Livija Jurkutė 2 I
2. Mikalajūnas Matas 2 II
3. Dragunskaitė Barbora 3 I
4. Burneika Marijus 3 II
5. Silvija Kisieliutė 4 I
6. Tautvydas Streckis 4 I
7. Herkus Markauskas 4 I
8. Haris Markauskas 4 I
9. Patricija Venckutė  4 I
10. Kotryna Marčiūtė 6 III

Geografijos konkurso laureatai

Eil. Nr. Mokinys Klasė Prizinė vieta

1.

Greta Krečiūtė

   6

   III


Istorijos konkurso laureatai

Eil. Nr. Mokinys Klasė Prizinė vieta
1. Agnė Andrecaitė 6 II
2. Kotryna Marčiūtė 6 III
3. Augustė Stalioraitytė 6 III

Dėkojame mokytojams, organizavusiems mokinių dalyvavimą edukaciniuose konkursuose „Olympis“:

Rovena Šerpetauskienė

Audronė Elena Grigalionienė

Vitalija Studencovaitė

Ramunė Kubiliutė

Karolis Januška

Asta Žukauskienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Studencovaitė