Mūsų gimnazistai – Vakarų Lietuvos konkurso anglų kalba dalyviai ir laimėtojai

Š. m. spalio 24 ir 26 dienomis Neringos II ir IV gimnazijos moksleiviai dalyvavo Vakarų Lietuvos gimnazijų moksleivių „Trijų ciklų anglų kalba“ konkurse, kuris vyko Klaipėdos Vėtrungės gimnazijoje.

Kompleksiniame konkurse, II gimnazijos klasės moksleivės, S. Lisovskytė ir I. Mitkutė, dalyvavo dailyraščio etape. Gausesnis būrys, A. Bagdonaitė ir G. Nikoličiūtė (II gim. kl.),  V. Barila ir U. Bešėnas (IV gim. kl.),  savo jėgas išbandė žodžių tarimo paraidžiui anglų kalba varžytuvėse.

Sveikiname SMILTĘ ir VYTENĮ  iškovojus II VIETĄ bei dėkojame visiems šio konkurso dalyviams už meilę anglų kalbai.

Erasmus+ projekto pirmasis partnerių susitikimas Makedonijoje

Neringos gimnazijoje startavęs tarptautinis Erasmus+ KA2 programos projektas “Efektyvus Visuomenės Pažangos Skatinimas” (A.P.P.S.A.S.A.P.), (2018-1-IT02-KA229-048322_2), š. m. spalio 18-19 dienomis kvietė į pirmąjį tarptautinį projekto partnerių šalių susitikimą Kavadarci mieste, Makedonijoje. Jame Neringos gimnaziją atstovavo, gimnazijos direktorius S. Survila ir  projekto koordinatorė – anglų k. mokytoja metodininkė N. Sadauskienė.

Susitikime dalyvavo partneriai iš Italijos, Rumunijos, Kroatijos, Makedonijos ir Lietuvos. Šio susitikimo metu buvo aptarta dvejų metų projekto koncepcija, veiklos, dalyvių atrankos kriterijai bei mobilumų datos.

Džiaugiamės Neringos gimnazijos tarptautiškumo plėtra, sėkmingo bendradarbiavimo pradžia su naujais partneriais, bei tikime projekto pridėtine nauda ne tik mūsų gimnazijai, bet ir visai Neringos bendruomenei.

Projektas yra finansuojamas iš „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Neringos gimnazijoje pradedamas vykdyti naujas Erasmus+ KA2 projektas

erasmus_logo                                                        Print

ERASMUS+ KA2 “Efektyvus Visuomenės Pažangos Skatinimas”

2018-1-IT02-KA229-048322_2

2018 – 2020 m.

Neringos gimnazija pradeda vykdyti naują Erasmus+ KA229 projektą “A.P.P.S. A.S.A.P.”  – “Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible” (liet. k. vertimas “Efektyvus Visuomenės Pažangos Skatinimas”). Tai dvejų metų ERASMUS+ strateginė mokyklų partnerystė, kurioje dalyvauja penkios vidurinės ir profesinės mokyklos iš Italijos, Kroatijos, Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos.

Erasmus+ KA2 yra paremtas novatoriškais ugdymo(si) metodais, skatinantis dalyvių kūrybiškumą, motyvaciją, įgytų įgūdžių plėtojimą, bei sėkmingą integraciją socialiniame ir profesiniame kontekste. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo Mainų Paramos Fondas.

Projekto veiklos bus orientuotos į inovatyvių technologijų naudojimą, skaitmeninio raštingumo įgūdžių gerinimą, užsienio kalbų mokymąsi, taip skatinant glaudų tarpkultūrinį bendradarbiavimą tarp pedagogų ir moksleivių bei visos švietimo įstaigos bendruomenės.  Siekiant ugdyti ne tik aktyvius piliečius socialiniame gyvenime, bet ir atsakingą visuomenę, dalis veiklų bus skirtos ir draugiškos aplinkos kūrimui, į kurias kviesime prisijungti mokyklos ir vietos bendruomenės narius.

Tarptautinio bendradarbiavimo dėka, kursime natūralią, interaktyvią, neformalaus mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai siektų tarpusavio bendradarbiavimo, priimtų kūrybiškus sprendimus, puoselėtų teigiamą požiūrį į tarpkultūrinius skirtumus, grindžiamus pagarba ir tolerancija.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus, apie 250 moksleivių ir mokytojų, vizitų metu į partnerines šalis, dalyvaus įvairiose įgyvendinamų projekto veiklų etapuose.

Kviečiame domėtis bei jungtis į siūlomas veiklas.

Projekto koordinatorė Neringa Sadauskienė