Skyriaus darbuotojai

Kontaktai:
Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius
L. Rėzos g. 8, 93101 Neringa
Ievos kalno g. 9, 93103 Neringa
Skyriaus vedėja Audronė Elena Grigalionienė, mob. tel. – 8 657 71303.


Darbuotojai ir jų darbo laikas