Kimochis

„Zipio draugai“. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ –  socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo programa, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Dalyviai – 5-7 metų ugdytiniai.