„Aš – Lietuvos pilietis“, arba kaip paminėta Kovo 11-oji Neringos gimnazijoje

Dažnas pedagogas, ugdydamas jaunąją kartą, susiduria su įvairiausiais iššūkiais. Vienas iš jų – pilietiškumo ugdymas. Kaip į vaiko širdį rasti kelią, padedantį puoselėti meilę gimtajam kraštui, kokį taikyti metodą, kad jaunas žmogus pajustų pagarbą tėvynei, kaip patraukliai pristatyti tai, kas sudaro valstybės pamatą – kalbą, papročius, kultūrą.

Niekas nepaneigs, pilietiškumui mokyklose skiriamas didžiulis dėmesys. Tai vienas svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamų tikslų. Neringos gimnazijos pedagogai, puikiai suvokdami pilietinio ugdymo svarbą, ruošdamiesi minėti 27-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metines, ėmėsi ieškoti būdų, kaip originaliai, nenuobodžiai priminti ir sau, ir mokiniams, kas esame ir kuo galime didžiuotis.

Tautinis kostiumas – nuskambėjo siūlymas. O kodėl gi ne?

Ir visai negalvodami apie populistines idėjas tautiniais kostiumais rengti ikimokyklinio amžiaus vaikus, o turėdami kilnų tikslą – būti tikru pavyzdžiu, gerbiančiu savo šalies tradicijas, visi Neringos gimnazijos pedagogai ir administracija kovo 10-osios rytą pamokas pradėjo vilkėdami tautiniais kostiumais. Nustebusios mokinių akys, iš pradžių tylūs, vėliau drąsesni komplimentai „Jums tinka“, „Gražiai atrodote“ sukūrė nekasdienę nuotaiką.

Per atvirą integruotą lietuvių kalbos, istorijos, muzikos pamoką „Aš – Lietuvos pilietis“ mokytojai nuoširdžiai ieškojo atsakymo į klausimą „Kodėl aš myliu Lietuvą?“, vieningai akcentavo, jog iš tiesų didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais, skatino mokinius mylėti šalį, kurios vardas – Lietuva.

Taigi mokytojai pilietiškumą Neringos gimnazijoje kovo 10-ąją ugdė vilkėdami tautinį kostiumą, nuoširdžiai pristatydami svarbiausius dalykus – vienybę, pagarbą, papročius.

P.S. Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Ingai Vainutienei už pasiūlytą idėją vilkėti tautinius kostiumus, pradinių klasių mokytojoms Daliai Andrijauskienei, Rovenai Šerpetauskienei, Nijolei Katėnienei, Ramutei Rušinienei už renginį pradinukams ,,Tėvynei šaukiant“, mokytojai Audronei Buržinskienei už paruoštus muzikos kūrinius, mokytojams Ritai Raugienei ir Viktorui Kriukovui už organizuotą sporto šventę, III gimnazijos klasės mokiniui Svajūnui Kleinui už fotografavimą, II gimnazijos klasės mokiniams Domui Bešėnui ir Simui Sagatauskui už viktorinos organizavimą, 6 klasės mokiniams Agnei, Gretai, Kajui, Kotrynai, Monikai už drąsą lipant į sceną ir visiems, dalyvavusiems Kovo 11-ajai skirtuose Neringos gimnazijos renginiuose.

Neringos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Studencovaitė

Nuotraukos iš renginio čia…

Gimnazijoje vyko lietuvių kalbos dienų renginių ciklas

Vasario 16 d. – kovo 11 d. gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos dienos. Pradinukai atliko kūrybinius darbelius „Mintys Lietuvai“, kurie papuošė pradinukų korpuso stendą.

Pirmasis renginių ciklo žingsnelis buvo žengtas trečiadienį, vasario 22 d. Gimnazijos bibliotekininkė priminė, kad vasario 21-oji – Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Renginyje dalyvavo Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė, kuri pabrėžė gimtosios kalbos svarbą, būtinybę ją saugoti ir puoselėti. I –IV G. klasių mokiniams buvo pristatytas Arvydo Baryso filmas „Išbarstyti žodžiai“, pasakojantis apie Kuršių neriją, čia gyvenusius žmones, jų darbus ir papročius. Mokiniai turėjo progą išgirsti kuršininkų kalbą. Apie savo gyvenimą Nidoje, vėliau Švedijoje ir apsilankymus Neringoje pasakojo kuršiai Sakučiai – Martin, Werner ir Herbert –  trys broliai.

Vasario 24 dieną mūsų gimnazijos mokiniai ir darbuotojai, kaip ir visa Lietuva, rašė Nacionalinį diktantą. Pasitikrinti savo rašymo įgūdžius panoro 20 įvairių klasių mokinių, istorijos mokytojas Mindaugas Janukonis ir gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė.

Kovo 1 dieną gimnazijos bibliotekininkė pakvietė 3-4 klasių mokinius į Skaitymo valandėlę-integruotą pamoką  „Vandens telkiniai“. Kartu su mokytoja metodininke Nijole Maryte Katėniene, vyr. mokytoja Rovena Šerpetauskiene ir jų auklėtiniais apžvelgėme vandens svarbą gamtai ir žmogui, būtinybę saugoti gamtą, kad turėtume švarų vandenį ir būtume sveiki. Skaitytuose pasakojimuose, padavimuose, eilėraščiuose mokiniai atpažino, apie kokį vandens telkinį kalba rašytojas, pasiaiškinome šių žodžių: įlanka, šaltinis, sietuva, sieliai prasmę. Bibliotekininkė pristatė vaikams buvusių mūsų gimnazijos mokinių kelionę valtele Nemunu ir Nerimi iš Vilniaus į Preilą  „Vandenų pavilioti“. Mažieji labai susidomėjo šia kelione  ir yra pasiryžę išsaugoti mūsų nuostabaus krašto gamtą.

Kovo 6-10 dienomis mokiniai gavo kvietimą užsukti į gimnazijos biblioteką, kadangi jų laukė staigmena. Vaikams buvo pasiūlytos įdomiosios užduotėlės: galvosūkiai, kryžiažodžiai, ratažodžiai, rebusai, mįslės. Tai užduotys, lavinančios mąstymą, atmintį ir lietuvių kalbos rašybos įgūdžius.

 Nuotraukos iš renginių čia…

5 ir 7 klasės mokiniai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Dalinuosi savo gerumu su kitais“

Neringos gimnazijos 5 ir 7 klasių moksleiviai š. m. kovo mėn. 8 dieną, lydimi savo mokytojų R. Raugienės ir I. Vainutienės, dalyvavo socialinėje pilietinėje akcijoje „Dalinuosi savo gerumu su kitais“. Prisipirkę glėbį gėlių, mokinukai išskubėjo į Klaipėdos gatves sveikinti moterų su tarptautine moters diena. Iš pradžių kiek nedrąsiai, tačiau nuoširdžiai buvo dalijamos gėlės, o iš moterų buvo sulaukta daug šypsenų ir gražių padėkos žodžių. Šviečiančios senyvo amžiaus moterų akys buvo didžiausias džiaugsmas vaikams. Puiki gerumo diena buvo pratęsta kino filme „Šuns tikslas“, kuriame vaikai taip pat sužinojo apie gerumą, atsidavimą ir tikslo siekimą. Išvykos pabaigoje, moksleiviai nusprendė tęsti tokias gerumo akcijas kuo dažniau ir pripildyti visų širdis gerumo…

Nuotraukos iš akcijos čia…

„Sveikiname!“

Sveikiname EMĄ ATKOČAITYTĘ užėmus garbingą III VIETĄ šalies 11-12 klasių mokinių motyvacinio laiško konkurse  „Aš (ne)emigruosiu“, kurį rengė Šiaulių profesinio rengimo centras.

Gimnazistę kuravo anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė.

Sveikiname anglų, biologijos, chemijos, fizikos, matematikos olimpiadų laimėtojus!!!

Sausio – vasario mėnesiais I-II ir III-IV gimnazijos klasių moksleiviai dalyvavo įvairių mokomųjų dalykų olimpiadose mokykliniame bei miesto etapuose.

SVEIKINAME

Anglų kalbos olimpiados miesto turo laimėtoją SVAJŪNĄ KLEINĄ (III g. klasė) bei linkime gero vėjo respublikiniame etape.

Padėka ASTAI ŠATAITEI, GUSTUI RADZEVIČIUI, GVIDUI MIKALAUSKUI (III g. klasė).

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

 

SVEIKINAME

55-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados prizininkus:

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ (Ig. klasė) I VIETA

JUSTĘ STAKAUSKAITĘ (Ig. klasė), padėka

VYTENĮ BARILĄ (IIg. klasė) I VIETA

VASILY SHRAMKOV (IIg. klasė) II VIETA

Chemijos vyr.  mokytoja Jūratė Ruzveltienė

 

SVEIKINAME

65-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados II etapo dalyvius:

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ (Ig. klasė), padėka

JUSTĘ STAKAUSKAITĘ (Ig. klasė), padėka

VYTENĮ BARILĄ (IIg. klasė), padėka

SVAJŪNĄ KLEINĄ (III g. klasė), padėka

EMĄ ATKOČAITYTĘ (III g. klasė), padėka

Fizikos vyr. mokytojas Igoris Miliūnas

 

 

SVEIKINAME

50-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados dalyvius:

SAMANTĄ DRAGUNSKAITĘ (IV g. klasė), padėka

MANTĘ VALANČIŪTĘ (IV g. klasė), padėka

Biologijos vyr. mokytojas Viktoras Kriukovas

 

SVEIKINAME

66-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados dalyvius:

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ (Ig. klasė), padėka

JUSTĘ STAKAUSKAITĘ (Ig. klasė), padėka

VYTENĮ BARILĄ (IIg. klasė), padėka

URTĘ URBONAVIČIŪTĘ (IIg. klasė), padėka

EMĄ ATKOČAITYTĘ (III g. klasė), padėka

Matematikos mokytojas Laimonas Meška

 

SVEIKINAME

I-II g. klasių mokinius, dalyvavusius anglų kalbos konkurso miesto etape:

GUSTĘ VORSAITĘ, I vieta (I g. klasė)

JORDANĄ STASIŪNAITYTĘ, II vieta (I g. klasė)

VYTENĮ BARILĄ, II vieta (II g. klasė)

UGNIŲ BEŠĖNĄ, III vieta (II g. klasė)

I g. klasės anglų kalbos vyr. mokytoja I. Vainutienė

II g. klasės anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

 

Džiaugiamės laimėtojais, dalyvių ryžtu išbandyti savo jėgas. Taip pat dėkojame dalykų mokytojams už suteiktą galimybę moksleiviams sudalyvauti olimpiadose. Linkime sėkmės.

Lietuvos nacionalinis diktantas rašytas ir Neringos gimnazijoje

2017 m. vasario mėn. 24 d. Neringos gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo 10 kartą organizuojamame suaugusiųjų ir moksleivių raštingumą skatinančiame konkurse, kurio tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir rašyti ja taisyklingai.

 Nuoširdžiai dėkojame diktantą rašiusiems mokiniams ir mokytojams bei linkime saugoti, puoselėti savo gimtąją kalbą.
Neringos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos

SVEIKINAME 5-6 ir 7-8 klasių anglų kalbos olimpiados laimėtojus

Š.m. vasario 6-10 dienomis vyko 5-6 ir 7-8 klasių  anglų kalbos olimpiados. Mokiniams teko atlikti klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo, rašto, kalbėjimo užduotis.

5-6 klasių koncentre sėkmingiausia anglų kalbos olimpiada buvo šiems mokiniams:

NOJUI VALANČIUI, I vieta (5 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

VILTEI KARLIKAUSKAITEI, I vieta (6 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

JUSTUI ŠMULKŠČIUI ir RAPOLUI BALNAI, II vieta (6 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

STEPANUI SHRAMKOV, III vieta (6 klasė, vyr. mokytoja I. Vainutienė)

7-8 klasių koncentro laimėtojai:

DALIUS BUKAUSKAS, I vieta  (8 klasė, mokytoja metodininkė N. Sadauskienė)

DOMINYKAS ČIČIŪNAS, II vieta (8 klasė, mokytoja metodininkė N. Sadauskienė)

GRETA NIKOLIČIŪTĖ, III vieta (8 klasė, mokytoja metodininkė N. Sadauskienė)

 

Dėkojame mokiniams, kurie neliko abejingi anglų kalbai ir drąsiai priėmė iššūkį išbandyti savo jėgas.

 

Užsienio (anglų) kalbų mokytojos: Inga Vainutienė ir Neringa Sadauskienė

Ugdymas karjerai Neringos gimnazijoje

Vienas pirmųjų karjeros planavimo žingsnių – tai ugdymas karjerai. Karjerai ruošti vaiką reikėtų pradėti nuo mažų dienų, vos tik vaikui pradeda kilti klausimas: kuo būsiu užaugęs?

Džiugu, kad Neringoje profesinis orientavimas ugdymo institucijose prasideda nuo darželio. Jau ikimokyklinio amžiaus vaikai supažindinami su visomis „uniformuotomis“ profesijomis, lankomasi įvairiose įstaigose ir organizacijose.

Neringos gimnazijos pradinių klasių mokytojai organizuoja apsilankymus tėvų darbovietėse. Vyresni mokiniai vyksta į patyrimines – pažintines keliones, kur susipažįsta ir išbando patys įvairias profesijas. Lankosi aukštųjų ir profesinių mokyklų atvirų durų dienose su savo klasių vadovais.

Gimnazijos klasių mokiniams kasmet yra suteikiama galimybė rinktis Ugdymo karjerai pamoką. Mokiniai ir jų tėvai gali karjeros ugdymo klausimais konsultuotis su gimnazijoje dirbančiu ugdymo karjerai specialistu; jauno žmogaus karjeros kompetencijų ugdymu turėtų rūpintis visos grandys: pats mokinys, mokinio tėvai, gimnazijos mokytojai bei specialistai.

Gimnazijos bendruomenė stengiasi padėti mokiniams įgyti karjeros kompetencijas įvairiomis formomis. 2016-2017 mokslo metais buvo organizuota:

  • 2016 m. spalio 31 d. Ugdymo karjerai diena – Neringos gimnazijos mokiniai stebėjo savo tėvų profesinę veiklą, jų darbovietėse vėliau įspūdžiais dalijosi klasės valandėlių metu.
  • 2016 m. spalio 11 dieną vyresnių klasių gimnazistai dalyvavo LCC universiteto lektoriaus E. Griciaus paskaitoje „Gyvenimus keičiantis išsilavinimas“. Lektorius kvietė į „išsilavinimo“ sąvoką pažvelgti kitu kampu, o šmaikščios šių dienų įžvalgos, privertė dar kartą susimąstyti apie jauno žmogaus siekius bei vertybes. Organizavo mokytoja N. Sadauskienė.
  • Apie švietimo aktualijas, studijas aukštosiose mokyklose, III g. klasės mokiniai diskutavo anglų kalbos pamokose kartu su anglų k. mokytoja metodininke N. Sadauskiene, o pamatyti koks tas studentiškas gyvenimas ir ne tik, mokiniai turėjo galimybę, gruodžio 2 dieną apsilankydami Klaipėdos LCC universitete.
  • 2017 m. sausio 18 d. vyresniųjų klasių mokiniai, lydimi mokytojos A. Buržinskienės, aplankė Aukštųjų mokyklų mugę“ Žalgirio arenoje Kaune.
  • 2017 m. sausio 30 d. gimnazijoje vyko vieno geriausių lektorių ugdymo karjerai srityje, žurnalo „Reitingai“ vyriausiojo redaktoriaus Gintaro Serafino paskaitos mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams tema “Ugdymas karjerai: kaip padėti mokiniams renkantis karjerą”. Deja mažiausią susidomėjimą išreiškė tėvai. Lektorius akcentavo, kad vienas iš svarbiausių veiklų ugdymo karjerai kelyje yra tėvų pagalba supažindinant savo vaikus su profesijų gausa, nuvežant savo vaikus į konkrečią aukštąją ar profesinę mokyklą, kurioje vaikas planuoja mokytis; padedant rasti savo vaikams jų būsimos profesijos atstovus, kurie suteiktų galimybę vaikui stebėti jų darbą. Vaikams svarbu pamatyti, ką iš tiesų dirba teisėjas, gydytojas, policininkas ar kitos profesijos atstovas, nes tai labai dažnai nesutampa su skambiu profesijos pavadinimu.
  • I-IV gimnazijos klasių mokiniai džiaugėsi, kad 2017 m. vasario 2 d. galėjo dalyvauti tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje Studijos`2017, kuri vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, Vilniuje. Parodoje mokiniai, padedami lydinčių mokytojų I. Sadonytės ir R. Raugienės, galėjo susipažinti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste, savarankiškai ieškoti atsakymų. Mokiniai buvo mokomi kelti sau iššūkius ir ieškoti netradicinių sprendimų, savęs ir drąsiai rinktis tai, ko nori.

Karjeros plėtojimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Neringos gimnazijos bendruomenei etapas, kai jaunam žmogui tenka galvoti apie savo būsimą profesiją, yra svarbus, stengiamasi besirenkančiajam savo gyvenimo kelią padėti rasti patį geriausią sprendimą.

 

Neringos gimnazijos Ugdymo karjerai specialistė Asta Žukauskienė

Vasario 16 – osios paminėjimas

Lietuvos istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis, tačiau tik dalis iš jų yra pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-oji – diena, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį.

Ankstyvą trečiadienio rytą Neringos gimnazijos Mokinių tarybos atstovai kiekvieną įeinantį į mokyklą pasitiko su simboline trispalve juostele, kurią segė ant krūtinės. Taip simboliškai buvo prisiminta 99-ių metų Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktis.

Po pietų aktų salėje vyko edukacinis žaidimas – protų mūšis „Augame Lietuvoje“, kurį parengė ir vedė istorijos mokytojas Mindaugas Janukonis. Sugiedojusios „Tautišką giesmę“ ir audringomis ovacijomis palydėjusios Neringos gimnazijos direktoriaus Simo Survilos palinkėjimus, mokinių komandos pradėjo žaidimą. Mokiniai gvildeno įvairių temų – Lietuvos istorijos, gimtosios kalbos, nusipelniusių asmenybių, geografijos, įvairenybių ir muzikos – klausimus. Po įtemptos kovos išaiškėjo protų mūšio nugalėtojai: pirmąją vietą laimėto II gimnazijos klasės komanda, II – ąją vietą užėmė IV gimnazijos klasės mokiniai, kurie parodė kovingą charakterį žaisdami trise.  Trečia liko III gimnazijos klasės mokinių komanda. Nugalėtojų komandos buvo apdovanotos diplomais ir saldžiais prizais.

Nuotraukos iš renginio čia…