Direktoriaus gyvenimo aprašymas

direktorius

Direktorius – Simas Survila

IŠSILAVINIMAS:

Laikotarpis, institucija, suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
2007-09-01 – 2009-06-15, Klaipėdos universitetas, Švietimo vadybos magistrantūros studijų programa (studijų programos kodas 62607S113), suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

2005-09-01 – 2007-06-01. Vilniaus pedagoginis universitetas. Edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija (studijų programos kodas 61207S138), suteiktas edukologijos bakalauro laipsnis

PROFESINĖ PATIRTIS:

2015-09-29 – iki dabar
Neringos gimnazijos direktorius

2014-09-01 – 2015-05-29
Neringos vidurinės mokyklos direktorius

2011-11-07 iki 2014-08-31
Nidos vidurinės mokyklos direktorius

2009-09-01 – 2011-11-07
Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos dorinio ugdymo (etikos) mokytojas

2008-06-25 – 2011-11-07    Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

2007-07-02 – 2007-07-31    Krakių Švč. Mergelės Marijos vaikų globos namų labdaros fondas, projektų vadovas

2006-09-01 – 2011-11-07    Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos kadetų ugdymo vadovas

2006-06-20 – 2007-06-11    Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos vokiečių kalbos mokytojas

2006-01-10 – 2009-10-12    Viešoji įstaiga vaikų globos namų „Aušros žvaigždė“ auklėtojas – vadybininkas

2005-09-19 – 2011-11-07    Neringos savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius (Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinė mokykla, dabar Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla)vairuotojas

KALBŲ MOKĖJIMAS:

Gimtoji – lietuvių.

Kalba (Įsivertinimas)
Vokiečių (Labai gerai, C1)
Rusų     (Labai gerai, C1)
Anglų     (Patenkinamai, B1)
Latvių     (Patenkinamai, B1)

Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II
Vadovavimo patirtis (jei nenurodyta kitur) – 8 metai
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – A, B, BE, C, CE, D, DE.

NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
2007-06-20 – 2012 Neringos savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys

ŠEIMINĖ PADĖTIS: VEDĘS. Žmona: Jurgita. Sūnus: Jokūbas. Dukra: Sofija.