Gimnazijos taryba

NERINGOS GIMNAZIJA

Gimnazijos taryba (2018 – 2019 m. m.)

Pirmininkas          Viktoras Kriukovas, mokytojas metodininkas;

pavaduotoja        Viktorija Budvytytė-Bedalienė, tėvų komiteto atstovė;

sekretorė             Viktorija Martin, III g. klasės mokinė;

nariai:                   Jolita Kundrotaitė, mokytoja metodininkė;

                              Indrė Dikavičiūtė, tėvų komiteto atstovė;

                              Ieva Venslauskienė, tėvų komiteto atstovė;

                              Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

                              Karina Šimkevičiūtė, II g. klasės mokinė;

                              Greta Nikoličiūtė, II g. klasės mokinė.