Gimnazijos taryba

NERINGOS GIMNAZIJA

Gimnazijos taryba (2020 – 2021m. m.)

Pirmininkė          Neringa Sadauskienė, mokytoja metodininkė;

pavaduotoja       Zinaida Markevičienė, tėvų komiteto pirmininkės pavaduotoja

sekretorė            Greta Krečiutė, II gim. kl. mokinė

nariai:                  Jolita Kundrotaitė, mokytoja metodininkė;

                             Nijolė Teišerskienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr.mokytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius);

                             Justas Šmulkštys, II gim. kl. mokinys;

                             Gustas Pipiras, I gim.kl. mokinys;

                             Sandra Dargienė, tėvų komiteto pirmininkė;

                             Ieva Venslauskienė, tėvų komiteto atstovas;