Gimnazijos taryba

Pirmininkė – Aušra Mikalauskienė;

Pavaduotojas – Vytautas Baryla;

Sekretorė – Agnė Jenčauskienė;

Nariai:

Audronė Elena Grigalionienė;

Dominyka Šeputaitė;

Viktorija Martin;

Ema Atkočaitytė;

Violeta Montvilaitė;

Laimonas Meška;