Mokinių savivalda

NERINGOS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos sudėtis 2020 – 2021 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Benas Verpečinskas 5
2. Adrija Baranauskaitė 5
3. Urtė Burkšaitė 6
4. Matas Mikalajūnas 6
5. Emilija Šestakovaitė 7
6. Jogailė Vainutytė 7
7. Eglė Norvilaitė 7
8. Liepa Mizgirytė 8
9. Milita Zalevskytė 8
10. Milita Zalevskytė I gimn.
11. Justas Šmulkštys II gimn.
12. Greta Krečiūtė II gimn.
13. Greta Nikoličiūtė IV gimn.
14. Karina Šimkevičiūtė IV gimn.