2021-ieji – Vytauto Mačernio metai (virtuali paroda)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Neringois gimnazijoje vasario 12-oji diena – netradicinio ugdymo diena

Vasario 12-1
Vasario 12-2
Vasario 12-1 Vasario 12-2

„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.

„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“.

Ar mokymasis gali būti linksmas, o gal net šiek tiek azartiškas? Žinoma, taip! 8 ir 7 kl. mokiniai istorijos pamokų metu sausio 21 ir 22 d. dalyvavo Klaipėdos Pilies muziejaus organizuotame protų mūšyje „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į įdomius ir net intriguojančius klausimus apie viduramžiškas pramogas ir žaidimus, bandė įsivaizduoti save ir savo kasdienybės paįvairinimą dalyvaujant senovinėse medžioklėse, didikų puotose, lošiant kortomis su damomis ar klausantis keliaujančių menestrelių muzikos. Pamokos metu „ėjome rateliu“, stumdėme šaškes ir šachmatus, grožėjomės riterių turnyrais bei vartėme kėglius. Mokiniai vieningai nutarė, kad viduramžių pramogos išliko populiarios ir šiais laikais. Na, o namų darbų užduotis – su šeimos nariais pažaisti viduramžišką „Aklą vištą“! Savaitgalis neabejotinai bus judrus! 😊

INTEGRUOTOS PAMOKOS PRADINUKAMS “ŽODŽIU, KALBA APDOVANOTI ESAM, JOS LAISVE, SKAMBESIU IR GRYNUMU”, SKIRTOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Beno piešinys 1 klasė
Dovydo 3 klasė
Emos J. 3 klasė
Lijos piešinys 1 klasė
Emos R. 3 klasė
Justo piešinys 1 klasė
Pamoka Sausio 13
Petro 3 klasė
Pamoka sausio 13 (1)
Vilardo piešinys 1 klasė
Sandros 3 klasė
Vykinto piešinys 1 klasė
Beno piešinys 1 klasė Dovydo 3 klasė Emos J. 3 klasė Lijos piešinys 1 klasė Emos R. 3 klasė Justo piešinys 1 klasė Pamoka Sausio 13 Petro 3 klasė Pamoka sausio 13 (1) Vilardo piešinys 1 klasė Sandros 3 klasė Vykinto piešinys 1 klasė

Sausio 12-13 dienomis vyko integruotos pamokos 1-4 klasių mokiniams. Šias pamokas pradėjome daina „Laisvė“. Mokiniai nuoširdžiai dainavo kartu su muzikos mokytoja eksperte Audrone Buržinskiene.
Gimnazijos bibliotekininkė pristatė prezentaciją „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“. Buvo kalbėta apie tai, kas yra laisvė, kas vyko tomis sausio dienomis prieš 30 metų, kokią reikšmę turi mums Laisvės apgynimas. Vaikai sužinojo, kad tuomet ginti televizijos bokšto vyko ir Neringos žmonės, kurių tarpe buvo ir mūsų mokyklos mokytojai – Igoris Miliūnas bei Stasys Ivanauskas. Kartu su mokiniais prisiminėme, kokia Lietuvos vėliavos spalvų reikšmė, ką reiškia neužmirštuolės, kurių žiedus sausio mėnesį segi žmonės švarko atlape. Vaikai sužinojo, kad ir Amerikos lietuviai minėjo Sausio 13-osios trisdešimtmetį, Jie Kalifornijos paplūdimyje prismaigstė daugybę neužmirštuolių žiedų ir taip sukūrė neužmirštuolių pievą.
Paminėjome dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu vaikai kartu su tėveliais uždegė žvakutes savo languose. Prisiminėme Laisvės gynėjus, jų auką,
žuvusiųjų už laisvę atminimo įamžinimą.
Mokiniams buvo pristatyta knyga „Vaikai piešė laisvę“, kurioje yra vaikų piešiniai. Jie buvo iškabinti ant buvusių barikadų Vilniuje. Mokiniai išgirdo ir mokytojo Stasio Ivanausko tos nakties atsiminimus, užrašytus šioje knygoje. Pirmos klasės mokiniai dalyvavo Respublikiniame piešinių konkurse „Laisvės karta sako Jums Ačiū“. Šiuos piešinius mokytoja metodininkė Dalia Andrijauskienė sudėjo į skaidres, parinko melodiją ir pademonstravo savo auklėtiniams.
Antros klasės mokiniams muzikos mokytoja pasiūlė kartu su mokytoja metodininke Rasa Ulyte padainuoti dar vieną labai gražią dainą „Lietuva“.
Trečiokai buvo nupiešę piešinius Sausio 13-osios tema. Vyr. mokytojos Kristinos Mišeikytės paskatinti vaikai papasakojo, ką jie jautė, piešdami savo piešinėlį, labai brandžiai atskleidė savo mintis ir jausmus. Pajutome, jog auga tikri šalies patriotai.
Ketvirtokai, paraginti mokytojos metodininkės Ramunės Kubiliūtės, pasirinko eilėraščius apie Lietuvą ir laisvę, juos raiškiai perskaitė. Kiekvienas mokinys pasakė, kas jam yra Lietuva. Iš vaikų minčių išryškėjo, kad jie jau dabar yra pasiryžę ginti Lietuvą.
Tarėme nuoširdų ačiū Laisvės gynėjams: ir tiems, kurie gynė Lietuvą prie televizijos bokšto, spaudos rūmų, parlamento, ir tiems, kurie buvo sužeisti, ir tiems, kurie paaukojo savo gyvybę. Tarėme ačiū už drąsą, ačiū už laisvę.
Informaciją parengė bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 m.

IMG_20210114_102339
IMG_20210114_105248
IMG_20210114_104615
IMG_20210114_105120
IMG_20210114_104111
IMG_20210114_105308
IMG_20210114_102339 IMG_20210114_105248 IMG_20210114_104615 IMG_20210114_105120 IMG_20210114_104111 IMG_20210114_105308

Kai negali kojos iš namų iškelti, bet labai nori, visuomet randi išeitį! Šiandien, sausio 14 d., II g. kl. mokiniai „lankėsi“ Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kuriame dalyvavo edukaciniame užsiėmime, skirtame 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimui paminėti. Nuotoliniu būdų susipažino su praeito šimtmečio įvykiais Memelyje bei dalyvavo smagioje viktorinoje. Sveikiname nugalėtojus, bet tuo pačiu džiaugiamės pagilinę ir įtvirtinę visos gimnazistų klasės žinias! Dalinamės MLIM nuoroda, kurioje galite susipažinti su 1923 m. Klaipėdos krašto sugrąžinimo Lietuvai dokumentiniu kino filmu, aplankiusiu beveik visus tarpukario Lietuvos kino teatrus. Smagaus žiūrėjimo bei pastabaus vertinimo!

https://www.youtube.com/watch?v=R7q9pRRrMpQ

Metų knygos rinkimai 2020

Metų knygos rinkimai 2020
Metų knygos rinkimai 2020

Š. m. gruodžio mėnesį vyko knygų, nominuotų Metų knygos rinkimuose 2020, sklaida. 2-5 klasių mokiniams buvo pristatytos knygos vaikams, o 6-8 klasių mokiniams – knygos paaugliams. Knygų pristatymas vyko nuotoliniu būdu atskirai kiekvienai klasei. Bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojomis metodininkėmis Ramune Kubiliūte, Rasa Ulyte, vyr. mokytoja Kristina Mišeikyte bei lietuvių kalbos mokytoja metodininke Audrone Sodiene pravestos integruotos pamokos, pritaikant pamokos temą ir supažindinant su geriausiomis šių metų lietuvių rašytojų knygomis. Pradinukai aktyviai dalyvavo pamokose, atsakinėjo į klausimus apie pristatomas knygas, reiškė savo mintis ir emocijas. Vaikus sudomino Makso ir 92 musių draugystė A.Kiudulaitės to paties pavadinimo knygoje, jie puikiai suskaičiavo, kodėl šuo per vasarą įgijo tiek draugių. Lyriškai
mokinius nuteikė S.Paltanavičiaus knyga „Sniego žmogelių žiema“, kur žmogeliai vienas kitą nusilipdo iš sniego, žaidžia kaip vaikai, viskuo džiaugiasi. Daug informacjos suteikė M.Vaicenavičienės knyga „Kas yra upė?“ Vaikai užfiksavo ir išvardijo, kaip įvairiai galima pavadinti upę (upė – atgaiva, upė – tai gelmė, upė – tai kvapas, upė – tai kelionė ir t.t.). Sužinojo, kokia yra pati ilgiausia, giliausia ir plačiausia pasaulio upė. Pradinukus suintrigavo šiurpūs nutikimai N.Vaitkutės knygoje „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“, kur šalia žmonių gyvena ir mitinės būtybės. Pasidžiaugėme E.Bako knygos „Ką manė kamanė“ melodingais ir prasmingais eilėraščiais. Nusprendėme, kad kai mokiniai ruošis dalyvauti „Poezijos pavasarėlyje“ , pasirinks deklamuoti eilėraščius ir iš šios knygelės. Supažindindamos 5 klasės mokinius su šiomis nygomis aptarėme draugystės temą. Apžvelgiant Metų knygos rinkimų 2020 knygas paauglių kategorijoje: A.Cicėnaitės „Kad mane pamatytum“, Dianos Ganc „Lota“ ir I.Zarambaitės „Juodavandeniai“ 6 klasės mokiniai apibūdino veikėjo išorę, charakterį, aplinką, ieškojo meninių raiškos priemonių: epitetų, deminutyvų, palyginimų, frazeologizmų. 8 klasės mokiniams taip pat puikiai sekėsi rasti meninių raiškos priemonių skaitomose ištraukose apie meilę. Paskatinome mokinius perskaityti šias knygas, išsirinkti labiausiai patikusią ir balsuoti internetu svetainėje www. metuknyga.lt

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra

Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra
Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra
Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra

Gruodžio 8–9 dienomis II ir IV gimnazijos klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja metodininke N. Sadauskiene dalyvavo virtualiuose užsiėmimuose su Klaipėdos LCC universiteto atstove Kate Petrikiene. 

Moksleiviai anglų kalba diskutavo apie skirtingų kultūrų vertybes ir jų svarbą jaunam žmogui, jo šeimai, analizavo, kaip išlikti savimi šiandieninėje daugiakultūrinėje aplinkoje. Diskusijos apie panašumus ir skirtumus puoselėjant žiemos švenčių tradicijas Lietuvoje ir pasaulyje sukūrė šventinę nuotaiką. K. Petrikienė taip pat pristatė LCC universitetą, studijų programą, stovyklas moksleiviams.

Moksleiviai džiaugiasi netradicinėmis patirtimis virtualioje aplinkoje, patrauklia pamokos tema bei galimybe tobulinti anglų kalbos įgūdžius.

– Anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

Seimo nario Eugenijaus Jovaišos dovanos Neringos gimnazijai

Seimo nario Eugenijaus Jovaišos dovanos Neringos gimnazijai
Seimo nario Eugenijaus Jovaišos dovanos Neringos gimnazijai
Seimo nario Eugenijaus Jovaišos dovanos Neringos gimnazijai Seimo nario Eugenijaus Jovaišos dovanos Neringos gimnazijai

Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys Eugenijus Jovaiša mūsų gimnazijai padovanojo dvi reikšmingas knygas: Mariaus Jovaišos „Neregėta Lietuva 2009“ ir Eugenijaus Jovaišos „Kapai ir žmonės“. E. Jovaišos sūnaus Mariaus knyga- tai nuostabus fotoalbumas, kuriame užfiksuoti nepaprasto grožio Lietuvos vaizdai.
Pats Eugenijus Jovaiša, baigęs Vilniaus universitete archeologijos mokslus, išleido ir mūsų gimnazijos bendruomenei padovanojo daug žinių suteikiančią knygą apie Lietuvos I-V amžiaus aisčių (vakarų baltų) materialųjį ir dvasinį paveldą.
Nuoširdžiai dėkojame Eugenijui Jovaišai už įdomias ir gimnazijos bendruomenei
naudingas knygas.

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

Projektas „Prisimatuok knygą“

Skaito savo knygą
Penktokams rašytojo laiškas
Penktokai gavo po knygą
Ką pasakoja viršelis
Skaito savo knygą Penktokams rašytojo laiškas Penktokai gavo po knygą Ką pasakoja viršelis

Spalio 6 dieną 5 klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Audrone Sodiene ir gimnazijos bibliotekininke Angele Pocevičiene pradėjo skaitymo skatinimo projektą „Prisimatuok knygą“. Mokiniams buvo pasiūlyta jų amžių ir pomėgius atitinkančių knygų. Kiekvienas pasirinko po knygą. Pirmoji užduotis buvo apžiūrėti savo knygą, atkreipti dėmesį į knygos viršelį ir parašyti, ką jis „pasakoja“. Mokiniai nurodė savo knygos autorių, pavadinimą, dailininką, leidyklą, išleidimo metus ir puslapių skaičių. Pertraukėlės metu mokiniai minė mįsles. Vėliau garsiai perskaitė savo pasirinktą knygos puslapį. Sutarėme, kad knygą mokiniai perskaitys per rudens atostogas ir pristatys savo klasės draugams

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė