21 birželio, 2023 Komentarų: 0

„Neringos mokytojo misija – sėkmę patiriantis žmogus“

Neringos ugdymo įstaigų metodinė popietė
„Neringos mokytojo misija – sėkmę patiriantis žmogus“

Sėkmė visur ir visada priklauso nuo dviejų sąlygų: teisingai nustatytų galutinių tikslų
ir surastų atitinkamų priemonių, vedančių į galutinį tikslą. (Aristotelis)
„Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe, antraip kai kurie iš jų praras pasitikėjimą savo
jėgomis ir nepajėgs mokytis. Tie, kurie mokosi, – tai tie, kurie tiki savo jėgomis. Tie, kurie tiki savo
jėgomis, – tai tie, kurie patiria sėkmę“, sako Geoff Petty knygoje „Šiuolaikinis mokymas“.
Mokymosi sėkmę mokykloje lemia mokymosi programų veiksmingumas, mokymosi aplinka,
mokytojų asmeninės savybės, tėvų ir visos šeimos teikiama mokymosi pagalba ir asmeninės vaiko
savybės, tokios kaip: noras pažinti, motyvacija mokytis, gebėjimas susieti informaciją,
pasitikėjimas savimi, gebėjimas sutelkti dėmesį, gebėjimas keistis bei pritaikyti turimas žinias ir
kitos savybės, kurių pagrindai įgyjami dar iki mokyklos.
Š. m. birželio mėn. 6 d. pakvietėme visas Neringos miesto švietimo įstaigas pasidalinti savo sėkmės
kodais ir pasidžiaugti savo darbo vaisiais, o gal net paslapčia vieną dieną atrastais deimančiukais…
Kadangi Neringos mokytojo misija – sėkmę patiriantis žmogus…
Neringos gimnazijos ir Nidos lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ mokytojai dalijosi gerąja patirtimi
skaitydami įdomius ir labai prasmingus pranešimus apie motyvuotos komandos dalį kaip stiprios
asmenybės pagrindą, apie kūrybiškumą, emocijų svarbą ir reikšmę, mokinio patiriamas kasdienes
sėkmes įvairiose pamokose ir kitose veiklose, taip pat naujų mokymo(-si) platformų taikymą
ugdymo procese, integraciją, iššūkius ir galiausiai – bandė mokytis „prisijaukinti“ ugdymo(-si)
džiaugsmą.
Taip, sėkmė mėgsta, kai ją vadina vardu. Bet vartoti šį žodį reikia užtikrintai ir tik su pozityvia
nuostata… Neringos miesto mokytojai atsakė į daugelį kasdienių klausimų ir padarė išvadą, kad
sėkmę patiriantis žmogus – tik jų rankose… Reikia tik pastebėti, apkabinti ir mokyti (-s).

Renginį iniciavo Neringos gimnazijos metodinės tarybos.

[URIS id=4304]