Darbo užmokestis

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis mėnesinis

nustatytasis (paskirtasis)

darbo užmokestis (eurais)

2018 metų 2019 metų
Administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, raštinės administratorius, Juodkrantės sk. vedėjas, bibliotekininkas)  8  856,86 1461,28
Pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, auklėtojai)  36  710,86 874,87
Specialistai (kompiuterių tinklo administratorius, laborantas, projektų vadovas, psichologas, soc. pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, prekių ir paslaugų pirkimų specialistas, karjeros specialistas, vyr. virėjas)  10 550,72 757,19
Darbuotojai (ūkvedys, teritorijos valytojas, mokyklos budėtojas,  sporto salės budėtojas, santechnikas, vairuotojas, autobuso vairuotojai, virėjai, valytojai, pagalbinis darbininkas, skalbinių tvarkytojas, atsargų apskaitininkas, valgyklos padėjėjai, auklėtojų, mokytojų padėjėjai) 23 467,96 766,98