Darbo užmokestis

Neringos gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Vidutinis mėnesinis

nustatytasis (paskirtasis)

darbo užmokestis (eurais)

2018 metų 2019 metų 2020 metų 2021 metų II ketv.
Administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris, raštinės administratorius, Juodkrantės sk. vedėjas, bibliotekininkas)  8 darbuotojai

856,86 €

8 darbuotojai

1461,28 €

7 darbuotojai

1759,92 €

7 darbuotojai

1905,18 €

Pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, auklėtojai)  36 darbuotojai

710,86 €

36 darbuotojai

874,87 €

31 darbuotojas

1263,82 €

31 darbuotojas

861,79 €

Specialistai (kompiuterių tinklo administratorius, laborantas, projektų vadovas, psichologas, soc. pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, prekių ir paslaugų pirkimų specialistas, karjeros specialistas, vyr. virėjas) 10 darbuotojų

550,72 €

10 darbuotojų

757,19 €

10 darbuotojų

978,92 €

10 darbuotojų

805,38 €

Darbuotojai (ūkvedys, teritorijos valytojas, mokyklos budėtojas,  sporto salės budėtojas, santechnikas, vairuotojas, autobuso vairuotojai, virėjai, valytojai, pagalbinis darbininkas, skalbinių tvarkytojas, atsargų apskaitininkas, valgyklos padėjėjai, auklėtojų, mokytojų padėjėjai) 23 darbuotojai

467,96 €

23 darbuotojai

766,98 €

23 darbuotojai

862,49 €

 23 darbuotojai

805,64 €