Darbo užmokestis

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis mėnesinis

nustatytasis (paskirtasis)

darbo užmokestis (eurais)

2017 metų 2018 metų  I ketvirčio
Administracijos darbuotojai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai, vyr. finansininkas, raštinės administratorius, Juodkrantės sk. vedėjas, bibliotekininkas)  7  832,26 942,35
Pedagoginiai darbuotojai (mokytojai, auklėtojai)  39  533,58 659,06
Specialistai (kompiuterių tinklo administratorius, laborantas, logopedas, projektų vadovas, psichologas, soc. pedagogas, spec. pedagogas-logopedas, prekių ir paslaugų pirkimų specialistas, karjeros specialistas, vyr. virėjas)  9 543,93 663,51
Darbuotojai (ūkvedys, teritorijos valytojas, mokyklos budėtojas,  sporto salės budėtojas, santechnikas, vairuotojas, autobuso vairuotojai, virėjai, valytojai, pagalbinis darbininkas, skalbinių tvarkytojas, atsargų apskaitininkas, valgyklos padėjėjai, auklėtojų, mokytojų padėjėjai)  19 428,01 479,24