eTwinning projektas “TechLingua Harmony”

Projekto trukmė: 2024 m. vasario mėn. pb. – gegužės mėn.

Tikslas: puoselėti gimtąją (lietuvių) kalbą; stiprinti užsienio (anglų) kalbos komunikacinius įgūdžius; plėtoti skaitmeninio raštingumo, pažinimo, kūrybiškumo, emocinio ugdymo kompetencijas; ugdyti pilietiškumą, tarpkultūrinį suvokimą bei sąmoningumą;

Integracija: anglų k., IT, menai, gimtoji kalba, geografija, istorija.

Veiklos: įvairių skaitmeninių priemonių naudojimas (Web.2) kuriant pristatymus apie gimtąją kalbą (pvz. greitakalbės, frazeologizmai, posakiai, patarlės, dainos). Kūrybinės veiklos skirtos Poezijos, Laimės, Gimtosios kalbos, eTwinning, Anglų kalbos dienų minėjimams. Numatyti susitikimai nuotoliu su kitais projekto dalyviais.

Galutinis produktas: veiklų edukacinis žurnalas.

Projekto partneriai: Lietuva, Turkija, Lenkija, Suomija, Rumunija, Libanas.

Projekto dalyviai: 8 klasės moksleiviai

Projekto koordinatorė ir vykdytoja: anglų k. mokytoja metodininkė N.Sadauskienė