eTwinning projektas “Whispering Nature”

Projekto trukmė: 2024 m. vasario mėn. pb. – gegužės mėn.

Tikslas: stiprinti užsienio (anglų) kalbos komunikacinius įgūdžius organizuojant veiklas už mokyklos ribų; plėtoti skaitmeninio raštingumo, pažinimo, kūrybiškumo, emocinio ugdymo kompetencijas; ugdyti pilietiškumą, tarpkultūrinį suvokimą bei sąmoningumą;

Integracija: anglų k., IT, menai, geografija, istorija, biologija, pilietinis ugdymas.

Veiklos: įvairių skaitmeninių priemonių naudojimas (Web.2) kuriant pristatymus apie save, anglų k. gramatikos reiškinių ir žodyno praktikumas kuriant video gamtos apsupty. Kūrybinės veiklos skirtos eTwinning, Anglų kalbos dienų minėjimams. Pilietinės gamtosauginės iniciatyvos įveiklinančios ir kitus gimnazijos bendruomenės narius. Numatyti susitikimai nuotoliu su kitais projekto dalyviais ne tik projekto sklaidai, bet ir neformaliam bendravimui.

Projekto partneriai: Lietuva, Turkija, Lenkija, Rumunija, Gruzija.

Projekto dalyviai: 6 – 7 klasės moksleiviai

Projekto koordinatorė ir vykdytoja: anglų k. mokytoja metodininkė N. Sadauskienė

Projekto vykdytojai: anglų k. mokytoja metodininkė I.Vainutienė, matematikos ir IT vyr. mokytojas L. Meška.