Karjeros specialistas

Inga Vainutienė
Karjeros specialiste

Kontaktai:

Tel. +370 620 81 916
El. paštas: inga.vainutiene@neringosgimnazija.lt
Užsiėmimų vieta: Anglų k. kab. (senoji mokykla, III aukštas).

Pirmadieniais: 13.35 – 16.00 Individualus/ grupinis konsultavimas
Trečiadieniais: 14.30 – 16.00 Individualus / grupinis konsultavimas
Ketvirtadieniais: 14.30 – 16.00 Individualus / grupinis konsultavimas
Penktadieniais: 5 pamoka – Karjeros ugdymo pamoka (7 – 8 klasės)
6 pamoka – Karjeros ugdymo pamoka (I – II gimnazijos klasės)
14.30 – 16.00 Individualus konsultavimas

Iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“

Neringos gimnazijos bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“. Šios ugdymo karjerai iniciatyvos

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus

Kur mokytis profesijos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Kur mokytis profesijos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įgijusiems išsilavinimą pagal individualizuotas bendrąsias ugdymo