PSICHOLOGAS

Asta Žukauskienė

Neringos gimnazijos psichologė

el .p. psichologe@neringosgimnazija.lt; asta.zukauskiene@neringosgimnazija.lt

 PSICHOLOGAS – tai psichologijos magistro mokslinį laipsnį įgijęs specialistas, kuris atlieka: psichologinį mokinių vertinimą; konsultuoja; dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.), padeda tyrinėti ir pažinti savo gyvenimą, suprasti ir spręsti iškilusias problemas. Psichologas nėra gydytojas, todėl jis negali diagnozuoti psichikos sutrikimo, gydyti vaistais, išrašyti receptų.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TIKSLAS – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

                Psichologinė pagalba – tai pagalba, individualaus ar grupinio konsultavimo metu, teikiama sveikiems, sunkioje gyvenimo situacijoje atsidūrusiems žmonėms. Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia, kuri gali būti prieinama tik specialistams, jei jie yra susiję su pagalbos gavėjo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS UŽDAVINIAI:

 • nustatyti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;
 • padėti mokiniams priimti sprendimus, susijusius su tolesniu mokymusi ir/ ar profesinės karjeros planavimu;
 • padėti kurti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

 GIMNAZIJOJE DIRBANČIO PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS:

 • Psichologinis konsultavimas yra orientuotas į konkrečių psichologinių problemų sprendimą ir gali būti naudingas mokiniams, turintiems įvairių kasdienio gyvenimo sunkumų. Taip pat bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

Psichologinės konsultacijos metu psichologas gali padėti išgyventi krizę, geriau susivokti savyje, įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmus, spręsti tarpasmeninius konfliktus, efektyviau tvarkytis su stresu, geriau suprasti susiklosčiusią situaciją ir priimti sprendimą. Psichologinis konsultavimas sėkmingas būna tik tuomet, kai klientas lanko konsultacijas ir aktyviai dalyvauja konsultavimo procese.

 • Psichologinis vertinimas: mokinių galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Psichologinis švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Gimnazijos bendruomenės grupių tyrimai), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 PSICHOLOGINĖ PAGALBA MOKYKLOJE GALI BŪTI TEIKIAMA, KAI:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai (nuo 16 m.);
 • prašo mokinio tėvai;
 • mokinys atsiunčiamas mokytojo dėl konkretaus įvykio ar problemos neatidėliotinai vienkartinei pagalbai;
 • Vaikų teisių apsaugos tarnybos prašymu, jeigu tėvai nesirūpina vaiku;
 • mokinys siunčiamas mokyklos Vaiko gerovės komisijos nutarimu ir kt…

PSICHOLOGINĖ PAGALBA teikiama Psichologo kabinete (senoji mokykla, III a.), jo darbo valandomis arba kitu klientui ir psichologui tinkamu laiku iš anksto susitarus.

Konsultacijoms galima registruotis iš anksto el. paštu arba ateiti į psichologo kabinetą susitarti dėl konsultacijų laiko.

Psichologo darbo grafikas

2023/2024 mokslo metai

 

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos* Nekontaktinės darbo valandos**
Pirmadienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
Antradienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
Trečiadienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
Ketvirtadienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
***Penktadienis 9.00 – 13.00

 

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos* Nekontaktinės darbo valandos**
***Pirmadienis 9.00 – 13.00
Antradienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
Trečiadienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
Ketvirtadienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00
Penktadienis 9.00 – 13.30 13.30 – 17.00

PASTABOS:

* Kontaktinės valandos – 18 valandų skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos – 18 valandų skirtos profesinės kvalifikacijos tobulinimui , mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių rengimui pasiruošimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, seminarams, tyrimams ir t.t.

*** Grafikas keičiasi kas antrą savaitę, Vieną savaitę metodinė diena penktadienį, sekančią savaitę – pirmadienį.

Įstaigos, į kurias taip pat galite kreiptis:

Pagalbą telefonu teikia savanoriai konsultantai ir profesionalai, skambučiai nemokami:

 • „Jaunimo linija“, www.jaunimolinija.lt, 8 800 28888
 • Psichologinė pagalba vaikams: „Vaikų linija“, www.vaikulinija.lt, 116 111
 • Pagalba paaugliams ir jaunimui rusų kalba: „Linija Doverija“, 8 800 77277
 • Psichologinė pagalba suaugusiems: „Vilties linija“, www.viltieslinija.lt, 116 123