2020 metais įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas-1

2020 metais įsigytų vadovėlių ir mokymo priemonių sąrašas-2

NUORODOS:

1-4 kl:

https://www.youtube.com/watch?v=f4babV7RnXo&ab_channel=123EasyPaperCrafts5minutepapercraft

https://nl.pinterest.com/pin/830562356267839888/

https://nl.pinterest.com/pin/338614465737621403/

5-8 ir I-IV:

https://www.youtube.com/watch?v=DkwleKV04O0&t=23s&ab_channel=GlittersCreations

https://www.youtube.com/watch?v=Uh833Ykp-m0&ab_channel=MyCraftsandArtsbyBhushan

https://nl.pinterest.com/pin/392446555005389152/

 

Integruota pamoka „Užgavėnės Lietuvoje ir Rusijoje“

uzgavenes2
uzgavenes9
uzgavenes6
uzgavenes5
uzgavenes8
uzgavenes7
uzgavenes4
uzgavenes0
uzgavenes1
uzgavenes2 uzgavenes9 uzgavenes6 uzgavenes5 uzgavenes8 uzgavenes7 uzgavenes4 uzgavenes0 uzgavenes1

Vasario 8 dieną vyko integruota rusų kalbos, muzikos ir bibliotekos pamoka apie Užgavėnes. Pamoką organizavo Neringos gimnazijos rusų kalbos vyr. mokytoja Tatjana Mikelevič. Jai talkino muzikos mokytoja ekspertė Audronė Buržinskienė ir bibliotekininkė Angelė Pocevičienė. Mokytoja T.Mikelevič paskelbė pamokos temą ir siekiamus tikslus.
Bibliotekininkė A.Pocevičienė pristatė prezentaciją „Užgavėnės Lietuvoje“, priminė 7 klasės mokiniams apie Užgavėnių prasmę, tradicijas ir papročius: persirengėlių vaikštynes, skanduotes, Lašininio ir Kanapinio kovą, Morės vežiojimą ir sudeginimą, Užgavėnių valgius. Parodė nuotraukų, kuriose užfiksuotas Užgavėnių šventimas mūsų gimnazijoje ankstesniais metais. Taip pat papasakojo septintokams, kaip atgaivino užmirštas Užgavėnių šventės tradicijas Preiloje, kai ten dvylika metų dirbo pradinių klasių mokytoja. Užgavėnes organizuodavo kartu su savo pirmąja mokytoja Teodora Liobiene ir Preilos filialo bibliotekininke Janina Teišerskiene.
Tuomet rusų kalbos mokytoja supažindino su Užgavėnių tradicijomis Rusijoje, paskatino vaikus paieškoti panašumų ir skirtumų. Mokiniai sužinojo, kad Lietuvoje dabar Užgavėnės švenčiamos tik vieną dieną, o Rusijoje – visą savaitę. Išsiaiškino, ką Užgavėnių dalyviai veikia kiekvieną savaitės dieną. Mokiniai skaitė eilėraščius rusų kalba, minė mįsles, vis kartojo rusiškus šventės ir atributikos pavadinimus.
Muzikos mokytoja A.Buržinskienė pamokė vaikus dainuoti Užgavėnių dainą. Visi supratome, kad mokantis kalbą svarbu suprasti ir tos šalies kultūrą, tradicijas, ieškoti sąsajų ir skirtumų su gimtąja šalimi, jos tradicijomis.
– Informaciją parengė bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

2021-ieji – Vytauto Mačernio metai (virtuali paroda)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Saugesnio interneto savaitė 2021

Saugesnio interneto diena paminėta 18-ąjį kartą. Ji jau Lietuvoje peraugusi į Saugesnio interneto savaitę. Jos metu vyko edukacinės pamokos, kurias pasiūlė „Langas į ateitį“ ir „Prisijungusi Lietuva“. Taip pat buvo organizuota Nacionalinė viktorina, kurioje dalyvavo 391 komanda.

Neringos gimnazijos mokytojai, siekdami suteikti mokiniams daugiau žinių apie saugumą internete, panaudojo edukacines pamokas klasės valandėlėse ir savo dalykų pamokose. Nacionalinėje viktorinoje dalyvavo komanda „Saugūs ketvirtokai“, kuriai vadovavo mokytoja metodininkė Ramunė Kubiliutė. Šios komandos mokiniai užėmė 281 vietą, surinko 54 taškus. Šaunuoliai ketvirtokai. Tikimės, kad visi būsime budrūs ir saugūs internete.

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

 

Neringois gimnazijoje vasario 12-oji diena – netradicinio ugdymo diena

Vasario 12-1
Vasario 12-2
Vasario 12-1 Vasario 12-2

Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras,
bet kiekvienas geras darbas yra didelis.
Sausio 19 d. II gimnazijos klasėje vyko integruota lietuvių kalbos, tikybos ir klasės valandėlės pamoka apie Šventąjį Raštą „Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės“. Pamoką organizavo Neringos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Ukrinienė, jai talkino dorinio ugdymo vyr. mokytoja Neringa Talmontienė ir klasės auklėtoja Indrė Sadonytė. Pamokoje dalyvavo Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas Rimvydas Adomavičius, kuris padėjo mokiniams išsiaiškinti, kad Šventasis Raštas yra literatūrinis, išminties ir dvasinis lobynas. Tai vienintelė knyga, kuri išleista didžiausiu tiražu pasaulyje. Šventasis Raštas – Knyga, Dievo perpinta palyginimais ir pamokymais, kurią parašė Dievo įkvėpti žmonės.

Mokiniai buvo kviečiami į literatūros pamokose nagrinėjamas temas pažvelgti visai kitu kampu. Pamokose Bibliją ir jos tradiciją analizuodami kaip literatūros ir kultūros tekstą, mokiniai buvo skatinami diskutuoti apie Biblijos gyvenimo išmintį, etines nuostatas, sieti Šventąjį raštą su asmeniniais išgyvenimais, aplinkiniu pasauliu. Plačiai aptartos žmogaus etiškumo, tikėjimo, meilės, dvasinės stiprybės temos. Gimnazistai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su kunigo požiūriu, bet ir patys aktyviai svarstyti, užduoti norimus klausimus ir ieškoti atsakymų.

Mokiniai suvokė, kad nors Šventasis Raštas buvo parašytas prieš kelis tūkstančius metų, bet ir šiandien mus moko atlaidumo, gailestingumo, nesivaikyti puikybės, kad mes dažnai kalbame apie meilę abstrakčiai, bet Šv. Paulius savo laiškuose (1 laiškas Korintiečiams) nurodo konkrečius darbus. “Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta… Meilė niekada nesibaigia“.

„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.

„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“.

Ar mokymasis gali būti linksmas, o gal net šiek tiek azartiškas? Žinoma, taip! 8 ir 7 kl. mokiniai istorijos pamokų metu sausio 21 ir 22 d. dalyvavo Klaipėdos Pilies muziejaus organizuotame protų mūšyje „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į įdomius ir net intriguojančius klausimus apie viduramžiškas pramogas ir žaidimus, bandė įsivaizduoti save ir savo kasdienybės paįvairinimą dalyvaujant senovinėse medžioklėse, didikų puotose, lošiant kortomis su damomis ar klausantis keliaujančių menestrelių muzikos. Pamokos metu „ėjome rateliu“, stumdėme šaškes ir šachmatus, grožėjomės riterių turnyrais bei vartėme kėglius. Mokiniai vieningai nutarė, kad viduramžių pramogos išliko populiarios ir šiais laikais. Na, o namų darbų užduotis – su šeimos nariais pažaisti viduramžišką „Aklą vištą“! Savaitgalis neabejotinai bus judrus! 😊

INTEGRUOTOS PAMOKOS PRADINUKAMS “ŽODŽIU, KALBA APDOVANOTI ESAM, JOS LAISVE, SKAMBESIU IR GRYNUMU”, SKIRTOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Beno piešinys 1 klasė
Dovydo 3 klasė
Emos J. 3 klasė
Lijos piešinys 1 klasė
Emos R. 3 klasė
Justo piešinys 1 klasė
Pamoka Sausio 13
Petro 3 klasė
Pamoka sausio 13 (1)
Vilardo piešinys 1 klasė
Sandros 3 klasė
Vykinto piešinys 1 klasė
Beno piešinys 1 klasė Dovydo 3 klasė Emos J. 3 klasė Lijos piešinys 1 klasė Emos R. 3 klasė Justo piešinys 1 klasė Pamoka Sausio 13 Petro 3 klasė Pamoka sausio 13 (1) Vilardo piešinys 1 klasė Sandros 3 klasė Vykinto piešinys 1 klasė

Sausio 12-13 dienomis vyko integruotos pamokos 1-4 klasių mokiniams. Šias pamokas pradėjome daina „Laisvė“. Mokiniai nuoširdžiai dainavo kartu su muzikos mokytoja eksperte Audrone Buržinskiene.
Gimnazijos bibliotekininkė pristatė prezentaciją „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“. Buvo kalbėta apie tai, kas yra laisvė, kas vyko tomis sausio dienomis prieš 30 metų, kokią reikšmę turi mums Laisvės apgynimas. Vaikai sužinojo, kad tuomet ginti televizijos bokšto vyko ir Neringos žmonės, kurių tarpe buvo ir mūsų mokyklos mokytojai – Igoris Miliūnas bei Stasys Ivanauskas. Kartu su mokiniais prisiminėme, kokia Lietuvos vėliavos spalvų reikšmė, ką reiškia neužmirštuolės, kurių žiedus sausio mėnesį segi žmonės švarko atlape. Vaikai sužinojo, kad ir Amerikos lietuviai minėjo Sausio 13-osios trisdešimtmetį, Jie Kalifornijos paplūdimyje prismaigstė daugybę neužmirštuolių žiedų ir taip sukūrė neužmirštuolių pievą.
Paminėjome dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu vaikai kartu su tėveliais uždegė žvakutes savo languose. Prisiminėme Laisvės gynėjus, jų auką,
žuvusiųjų už laisvę atminimo įamžinimą.
Mokiniams buvo pristatyta knyga „Vaikai piešė laisvę“, kurioje yra vaikų piešiniai. Jie buvo iškabinti ant buvusių barikadų Vilniuje. Mokiniai išgirdo ir mokytojo Stasio Ivanausko tos nakties atsiminimus, užrašytus šioje knygoje. Pirmos klasės mokiniai dalyvavo Respublikiniame piešinių konkurse „Laisvės karta sako Jums Ačiū“. Šiuos piešinius mokytoja metodininkė Dalia Andrijauskienė sudėjo į skaidres, parinko melodiją ir pademonstravo savo auklėtiniams.
Antros klasės mokiniams muzikos mokytoja pasiūlė kartu su mokytoja metodininke Rasa Ulyte padainuoti dar vieną labai gražią dainą „Lietuva“.
Trečiokai buvo nupiešę piešinius Sausio 13-osios tema. Vyr. mokytojos Kristinos Mišeikytės paskatinti vaikai papasakojo, ką jie jautė, piešdami savo piešinėlį, labai brandžiai atskleidė savo mintis ir jausmus. Pajutome, jog auga tikri šalies patriotai.
Ketvirtokai, paraginti mokytojos metodininkės Ramunės Kubiliūtės, pasirinko eilėraščius apie Lietuvą ir laisvę, juos raiškiai perskaitė. Kiekvienas mokinys pasakė, kas jam yra Lietuva. Iš vaikų minčių išryškėjo, kad jie jau dabar yra pasiryžę ginti Lietuvą.
Tarėme nuoširdų ačiū Laisvės gynėjams: ir tiems, kurie gynė Lietuvą prie televizijos bokšto, spaudos rūmų, parlamento, ir tiems, kurie buvo sužeisti, ir tiems, kurie paaukojo savo gyvybę. Tarėme ačiū už drąsą, ačiū už laisvę.
Informaciją parengė bibliotekininkė Angelė Pocevičienė