Socialinis pedagogas

Socialinio pedagogo darbo tikslas – teikti kvalifikuotą socialinę pagalbą mokyklos bendruomenei, skatinant mokinių savarankiškumą, saviraišką bei iniciatyvumą, stiprinant mokymosi motyvaciją, vykdant prevencinę, savanorišką ir švietėjišką veiklą.
Uždaviniai:
1. Tirti, analizuoti mokyklos socialinių problemų priežastis, padėti jas spręsti bei rūpintis jų prevencija.
2. Konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus), pedagogus.
3. Plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, miesto bendruomene.
4. Vykdyti neigiamų nuostatų prevenciją, skatinti atsakingumą.
5. Bendradarbiauti su neformaliomis jaunimo užimtumo grupėmis, skatinti neformalią, socialinę veiklą mokykloje.
6. Koordinuoti mokykloje mokinių nemokamą maitinimą ir mokinio reikmenų įsigijimą, pavėžėjimą.
7. Teikti mokiniams, mokytojams, tėvams reikiamą informaciją apie psichologinę, socialinę, medicininę pagalbą teikiančias tarnybas.

Socialinės pedagogės darbo laikas

Savaitės diena Darbas su klientais mokykloje Kita veikla*
Pirmadienis 8.00 – 14.00 14.00 – 16.30
Antradienis 8.00 – 14.00 14.00 – 16.30
Trečiadienis (Juodkrantėje) 8.00 – 14.00 14.00 – 16.30
Ketvirtadienis 8.00 – 14.00 14.00 – 16.30
Penktadienis 8.00 – 14.00

Pietūs  11.30 – 12.30 val.

 

 

*Socialinis pedagogas planuoja savo darbo dieną, atsižvelgdamas į įstaigos ypatumus bei įstaigą lankančių vaikų poreikius. Ne mažiau kaip 50 proc. savo darbo laiko skiria darbui su vaikais pačioje įstaigoje, pedagogų, klasių auklėtojų konsultavimui. Kitą darbo laiką skiria vaikų lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, tiriamajam ir organizaciniam darbui, kuris gali būti atliekamas ir už švietimo įstaigos ribų. (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl socialinio pedagogo kvalifikacinių reikalavimų ir pareiginių instrukcijų patvirtinimo, Nr. 1667)