23 gegužės, 2023 Komentarų: 0

Bibliotekininkų viešnagė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje

2023 m. gegužės 19 d. įvyko Klaipėdos ugdymo įstaigų – gimnazijų ir progimnazijų –
bibliotekininkų viešnagė Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje. Joje dalyvavo ir
mūsų gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė.

Susitikimas pradėtas bibliotekos vadovės Mildos Jašinskaitės-Jasevičienės vesta ekskursija
po biblioteką: pristatytos bibliotekos erdvės, aplankytos čia eksponuojamos literatūros, kraštotyros,
dokumentikos, profesionalaus ir mėgėjiško meno darbų ekspozicijos. Supažindinta su gausiu
bibliotekoje vykstančių šviesuolio Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) gyvenimo ir veiklos
atskleidimui skirtų veiklų (dėlionių popiečių, tarptautinių konferencijų, meno parodų pristatymų,
protmūšių, Vydūno ir apie jį leistų leidinių sutiktuvių ir kt.) spektru. Apžvelgti bibliotekoje
įrengtame ekspoziciniame Vydūno vardo kambaryje saugomi su filosofo veikla susiję dokumentai.
Mus itin sudomino Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio Romo Šležo su žmona
Birute Pagėgių savivaldybės Vydūno viešajai bibliotekai padovanotos jų ir jų tėvų – kapitono
Albino ir Onos Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir Valerijos Vaičjurgių asmeninės
bibliotekos. Užsukę į 2022 m., minint išeivio poeto Algimanto Mackaus 90-ąsias gimimo metines,
bibliotekoje įkurtą erdvę – galvosūkių ir pabėgimo kambarį „Įsižiūrėki į vidurnaktį…“, stebėjome
dokumentinę video prezentaciją. Dalijimąsi gerosios profesinės patirties pavyzdžiais tęsiant prie
arbatos puodelio, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė
darbui su vaikais Liudmila Fetingienė pristatė virtualią bibliotekos kultūrinės veiklos, skirtos
vaikams bei jaunimui, apžvalgą. Šio pranešimo metu sužinojome apie Vydūno viešosios bibliotekos
veikloje taikomus vaikų ir paauglių skaitymo skatinimui skirtus metodus bei bibliotekos
įgyvendintus projektus ir programas, plėtojamas iniciatyvas, vedamas edukacijas.
Kiek vėliau buvo organizuota praktinė edukacija, kurios metu žinių apie Pagėgių kraštą
semtasi žaidžiant bibliotekos sukurtą didelio formato komandinį žaidimą „Mažosios Lietuvos širdy:
kelionė po Pagėgių kraštą“ bei dėliojant su šviesuolio Vydūno asmenybe susijusias dėliones,
išbandyti šviesos molbertai bei smėlio ir šviesos stalai.

Aplankėme ir Jankaus spaustuvę muziejų. Iš nuoširdžios gidės lūpų sužinojome daug įdomių
faktų, apžiūrėjome gausybę eksponatų. Sudomino ir Paveikslų sodas, esantis šalia muziejaus. Gidė
nuvedė ir prie Rojaus kelio. Aplankėme kapinaites, kur perlaidoti Jankaus palaikai, nes jis svajojo
atgulti į Lietuvos žemelę.

Užkopėme į Rambyno kalną. Atsivėrė nuostabūs vaizdai. Ten pasistiprinome ir
pabendravome. Neringos gimnazijos bibliotekininkė organizavo bendrą veiklą. Kolegės išsitraukė
lapelius su įdomiomis mintimis, jas perskaitė. Mintys buvo panaudotos iš Ch.Mackesy knygos
„Berniukas, kurmis, lapė ir arklys“.