18 birželio, 2024 Komentarų: 0

Iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“

Neringos gimnazijos bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“. Šios ugdymo karjerai iniciatyvos tikslas – suteikti progą mokiniams artimiau susipažinti su tėvų ir artimųjų darbovietėmis bei jose esančiomis profesijomis, plėtoti savo karjeros kompetencijas, sudaryti sąlygas tėvams įsitraukti į ugdymo procesą. Gyvas realios aplinkos patyrimas arba kitaip – profesinis veiklinimas – labai svarbus veiksnys renkantis […]

18 birželio, 2024 Komentarų: 0

Karjeros specialistų tinklo vystymas

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. […]