13 vasario, 2024 Komentarų: 0

Didžiausia bendradarbiavimo pamoka Vasario 16-ajai paminėti

FotoNeringos gimnazijos II gimn. klasės moksleiviai (anglų k. mokytoja metodininkė N.
Sadauskienė) kartu su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos bendraamžiais (anglų k. vyr.
mokytoja J. Šešelgienė) prisijungė prie respublikinio projekto ,,Bendradarbiaujančios klasės“
skirto Vasario 16-osios minėjimui.
Nuotolinėje integruotoje anglų k., pilietiškumo ir IKT pamokoje „I Truly Love Lithuania“
moksleiviai dalinosi savo įžvalgomis apie savo šalies identitetą, priežastis dėl ko didžiuojasi
būdami lietuviais. Mokiniai, pasitelkę išmaniąsias priemones, diskutavo jiems aktualiais apie
Lietuvą klausimais, kūrė bendrus pristatymus.
Įtraukios, netradicinės pamokos, net ir ypatingomis progomis sėkmingai ugdo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, dalyvius praturtina naujomis patirtimis.
Bendradarbiavimo veiklų rezultatai patalpinti skaitmeninėje knygoje: