Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginės mokyklos yra Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) vykdoma, tarptautiniu mastu pripažinta programa švietimo darniam vystymuisi srityje. Naudojant Septynių žingsnių metodiką ir „visos įstaigos“ principą, įstaigos bendruomenė įsitraukia į praktinį, aktyvų mokymąsi, skatinant teigiamus aplinkosauginius pokyčius tiek įstaigoje, tiek ir vietos bendruomenėje.

Gamtosauginių mokyklų programa pripažįsta laipsniškus švietimo įstaigų pokyčius, atliekamus naudojant 7 žingsnių metodiką. Prestižinis Žaliosios vėliavos apdovanojimas suteikiamas pasiekus matomą aplinkosauginę pažangą. Apdovanojimas periodiškai atnaujinamas, siekiant užtikrinti nuolatinius teigiamus pokyčius.

  • Gamtosauginės mokyklos – fundamentali iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas.
  • Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje įstaigoje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje.
  • Programos dėka įstaigos benduomenė susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet įstaigai suteikiama Žalioji vėliava.
  • Gamtosauginių mokyklų programa yra ideali priemonė švietimo įstaigoms gerinti įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę.

 

Ataskiatos:

Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimo ataskaita 2023 m.
Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimo ataskaita 2022 m.
Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimo ataskaita 2021 m.