Didžiausia bendradarbiavimo pamoka Vasario 16-ajai paminėti

FotoNeringos gimnazijos II gimn. klasės moksleiviai (anglų k. mokytoja metodininkė N.
Sadauskienė) kartu su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos bendraamžiais (anglų k. vyr.
mokytoja J. Šešelgienė) prisijungė prie respublikinio projekto ,,Bendradarbiaujančios klasės“
skirto Vasario 16-osios minėjimui.
Nuotolinėje integruotoje anglų k., pilietiškumo ir IKT pamokoje „I Truly Love Lithuania“
moksleiviai dalinosi savo įžvalgomis apie savo šalies identitetą, priežastis dėl ko didžiuojasi
būdami lietuviais. Mokiniai, pasitelkę išmaniąsias priemones, diskutavo jiems aktualiais apie
Lietuvą klausimais, kūrė bendrus pristatymus.
Įtraukios, netradicinės pamokos, net ir ypatingomis progomis sėkmingai ugdo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas, dalyvius praturtina naujomis patirtimis.
Bendradarbiavimo veiklų rezultatai patalpinti skaitmeninėje knygoje:

 

Padėka projekto „Baltų literatūros savaitė 2023“ organizatoriams, partneriams ir rėmėjams

DovanosNeringos gimnazija antrą kartą dalyvavo tarptautiniame Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų
projekte „Baltų literatūros savaitė 2023“. Mus pasiekė dovanos ir padėkos raštai. Džiaugiamės
galimybe plačiau pažinti Latvijos kūrėjus, jos literatūrą, kalbą ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo.
Nuoširdžiai dėkojame organizatoriui Vytauto Didžiojo universitetui https://www.vdu.lt/lt/.
Partneriams:
asociacijai „Lietuvos ir Latvijos forumas,
Latvijos Respublikos ambasadai Lietuvoje: https://www2.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
Lietuvos Respublikos ambasadai Latvijoje: https://lv.mfa.lt/lv/lt/
Zieduonio muziejui: https://www.ziedonamuzejs.lv/lv
Rėmėjai:
Kavos draugas: https://www.kavosdraugas.lt/
Glasses on: https://glasseson.lt/
Lonas: https://www.lonas.lt/lt/
Sapiegos klinika: https://www.sapiegosklinika.lt/

Kviečiame į Respublikinę metodinę-praktinę mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferenciją „Knyga mūsų pasaulyje“!

Konferencija skirta rašytojų Kristijono Donelaičio 310-ųjų, Juozo Tumo-Vaižganto 155-ųjų,
Jono Biliūno 145-ųjų, Salomėjos Nėries 120-ųjų gimimo metinių jubiliejams ir Lietuvos
Valstybės atkūrimo dienai.
Konferenciją organizuoja Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno švietimo inovacijų
centras, MLLM padalinys Vaikų literatūros muziejus, Palaimintojo J. Matulaičio vaikų gerovės
klubas „Centriukas“.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokiniai,
lietuvių kalbos, istorijos, dailės, technologijų mokytojai ir bibliotekininkai.
Registruotis iki 2024 m. vasario 26 d.
Registracijos nuoroda: https://forms.gle/AfT6dqDy11QgiYEi7
Konferencija vyks 2024 m. kovo 7 d. nuotoliniu būdu (Zoom platformoje). Numatomas
konferencijos pradžios laikas 13 val.
Mokiniai, pasirinkę grupes, turi iš anksto parengti darbus ir jų nuotraukas, nuorodas ar
įrašus atsiųsti grupių vadovams iki vasario 26 d.
Reikalavimai:
1. „Kaip žodis virsta vaizdu“. Iliustruoti pasirinktus Kristijono Donelaičio, Juozo Tumo-
Vaižganto, Jono Biliūno, Salomėjos Nėries arba kitų autorių kūrinius. Dailės darbus siūloma
atlikti kuo įvairesne technika (guašas, akvarelė, pieštukai, koliažas, raižiniai, tušas ir kt.). Piešinio
formatas A3. Konferencijos metu geriausių darbų autorių bus prašoma pristatyti savo piešinius ir
perskaityti iliustruotą tekstą (informuosime iš anksto).
Šioje grupėje galima kurti komiksus ir tokiu būdu iliustruoti pasirinktą kūrinį ar jo ištrauką
(interaktyvių komiksų kūrimui galima naudotis nemokamomis internetinėmis programėlėmis
Storyboard That, Pixton ir kt.).
Grupės vadovė – Jūratė Januškevičiūtė Varnagirė. Kokybiškas darbų nuotraukas arba nuorodas siųsti
el. p. jurajanus727@gmail.com
2. „Kaip gimsta eilėraštis“. Sukurti eilėraštį, skirtą mūsų Valstybės atkūrimo dienai. Eilėraštis gali būti
patriotinis (jam būdingi motyvai – tauta, gimtoji žemė, laisvė, protėviai ir kt.), gali būti šiuolaikiškas,
atliepiantis dabarties dvasią (apie šiandienos Lietuvą ir lietuvius), gali būti humoristinis, linksmas ir
nuotaikingas. Konferencijos metu bus prašoma eilėraštį raiškiai perskaityti, taip pat pasidalinti mintimis,
kas yra kūryba. Tekstas privalo atitikti žanro reikalavimus, turi būti spausdintas.
Šioje grupėje galima eksperimentuoti su Dirbtiniu Intelektu (openai.com), pvz., palyginti savo ir DI
sukurtus eilėraščius ta pačia tema.
Grupės vadovė – Audronė Baležentytė. Darbus siųsti el. p. audronebalezentyte@gmail.com
3. „Kaip gimsta knyga“. Pagaminti knygos viršelį (galima rinktis vieną iš rašytojų ir sukurti viršelį
Kristijono Donelaičio, Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Biliūno, Salomėjos Nėries arba kitų rašytojų
kūriniams. Gamybai siūloma rinktis kuo įvairesnes medžiagas: neaustines medžiagas (filcas, celofanas),
antrines žaliavas, audinių atraižas, siūlus, karoliukus, medienos gabalėlius ir t.t. Taikyti įvairias
rankdarbių atlikimo technikas: siuvinėjimą, aplikaciją, nėrimą ir t.t.
Šioje grupėje galima kurti elektronines knygas apie rašytojus, jų kūrybą arba kūrinius (programėlė Book
Creator).

Grupės vadovė – Martyna Kačinskaitė. Kokybiškas darbų nuotraukas arba elektroninių knygų
nuorodas siųsti el. p. kacinskaitem@gmail.com
4. „Kuriu knygos reklamą vaizdu“. Sukurti ne ilgesnį kaip 5–7 min. pasirinktos knygos arba autoriaus
kūrybos (pageidautina Kristijono Donelaičio, Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Biliūno, Salomėjos
Nėries kūryba, bet gali būti ir kiti lietuvių autoriai) vaizdo pristatymą (galima kurti animaciją ir Power
Point skaidrėse). Filmą įkelti į Youtube ir atsiųsti prisijungimo nuorodą. Filmo autorius gali būti vienas
žmogus arba grupė. Vertinimo kriterijai: kritinis mąstymas, kūrybiškumas, originalumas, techninė filmo
kokybė.
Šioje grupėje knygos reklamą galima kurti ir su Avataru (programėlė voki.com).
Grupės vadovė – Vitalija Savickienė. Filmus arba nuorodas siųsti el. p. vita.sav@gmail.com

Sveikiname respublikinio mokinių kūrybos konkurso „Gimtinės delne“ laureatę Liepą

20240112_1312582023 m. buvo minimos poeto Anzelmo Matučio 100-osios gimimo metinės. Pernai
pavasarį buvome pakviesti dalyvauti Pasaulio lietuvių centro, XXVII knygos mėgėjų draugijos,
Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA organizuojamame mokinių kūrybos konkurse,
skirtame paminėti A. Matučio 100-ąsias gimimo metines. Respublikinio konkurso tikslas – skatinti
mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, tradicijomis, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius
gebėjimus, ugdyti mokinių pilietinį suvokimą, pagarbą lietuvių tautos istorijai, kalbai, tradicijoms.
Neringos gimnazijos mokinė Liepa Mizgirytė (dabar Liepa mokslus tęsia Generolo
Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje), padrąsinta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
metodininkės Vitalijos Ukrinienės, savo kūrybos eilėraštį „Aš matau save joje“ išsiuntė konkurso
organizatoriams. Gegužės mėn. iš Pasaulio lietuvių centro atskriejo žinia: „norime pranešti, kad
Liepa tapo grupės 1-oji laureatė“.
Nors diplomai, išleista knygutė „Gimtinės delne“ bei dovanos mus pasiekė tik
prasidėjus 2024 metams, tačiau džiaugiamės, kad Liepa noriai užsuka į Neringos gimnaziją, kad
galėjome ją pasveikinti tapus mokinių kūrybos konkurso laureate ir perduoti organizatorių dovanas.
Linkime Liepai sėkmės bei siūlome pasidžiaugti sukurtu Liepos eilėraščiu:

20240111_142906Aš matau save joje
Aš niekada nežiūriu taip į nieką,
kaip žiūriu į ją,
aš niekada pas nieką nenoriu grįžt –
tik pas ją,
aš su niekuo taip atvirai nekalbu –
tik su ja.
Žmogų žavi paties atspindys,
o kodėl žavi ji?
Ji nuostabi, gili,
tik niekas man negali atsakyti,
kokia ji…
Kai ji pikta – taškosi bangom,
praryti žmogų gali nežinion.
Kai bangos atslūgsta,
tampa rami, tolygi.
Net įtarti negali, kas slypi jos širdy,
kai ant kranto mirtingąjį išmestą randi….
Ji suteiks vilties,
tačiau žmogus juk rankos neišties..
Bet net tada,
kai šaltos bangos baugiai stūgauja.
Ir net tada,
kai vėliava raudona plėvesuoja,
aš matau save joje – jūroje…

Neringos gimnazija kviečia į atvirų durų dienas

Gerbiami tėveliai, globėjai,

2024 sausio 17-19 dienomis Neringos gimnazija kviečia į atvirų durų dienas.
Sausio 17-19 dienomis (trečiadienį – penktadienį) Jūs turite galimybę kartu su savo vaiku dalyvauti pamokose. Galite atvykti į bet kurią pamoką, pabūti kartu su vaiku per pertraukas, apsilankyti mokyklos bibliotekoje ar muziejuje.

Sausio 17-18 dienomis nuo 15.00 iki 18.00 val. vyks individualūs mokytojų-mokinių-tėvų (globėjų) pokalbiai. Norėdami aptarti Jums aktualius klausimus, pasikalbėti su mokytojais ar švietimo pagalbos specialistais turite iš anksto užsiregistruoti. Registracijos nuoroda: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmsx6gah1qsnc9Z4fOsieh2iGuvDx8buPvItG5J_ADY/edit?usp=sharing
Pilka spalva pažymėtas langelis simbolizuoja, kad tuo laiku mokytojas Jūsų priimti negali. Taigi pasirenkate dieną ir jums tinkantį laiką, įrašote savo vaiko vardą ir pavardę, sutartu laiku mokytojai Jūsų lauks savo kabinetuose.
Labai kviečiame registruotis ir atvykti į Neringos gimnaziją.

Neringos gimnazijos administracija

Projektas „Kalėdiniai skaitymai“

Laukiant gražiausių metų švenčių gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė kartu su
pradinių klasių mokytojomis organizavo projektą „Kalėdiniai skaitymai“. Pirmokai išgirdo italų
rašytojo pasaką „Trys norai, šeimininke“. Aptarėme pasakos turinį, veikėjus. Mokiniai atliko
kūrybines užduotėles: papuošė šuniuką, padengė stalą, pagražino rūmus. Taip pat skaitėme Dainiaus
Šukio knygelę „Gimtadienis be torto“,. Šią knygutę bibliotekai padovanojo 2 klasės mokinė iš
Ukrainos Diana Boben. Vaikai ne tik daugiau sužinojo apie draugystę, bet ir kaip atsargiai elgtis su
ugnimi.
2-4 klasės mokiniai atidžiai klausėsi skaitomo pasakojimo iš L.Riley knygos „Greisė ir
Kalėdų angelas“. Vaikai noriai gamino angeliukus kūrybinėse dirbtuvėse. Džiaugėsi mielais baltais
angeliukais. Akimirkos užfiksuotos nuotraukose.