31 spalio, 2019 Komentarų: 0

Naujas ERASMUS+ projektas visus kviečia burtis po skėčiu

Pranešame džiugią žinią mūsų Neringos gimnazijos bendruomenei, kad nuo š. m. lapkričio 1 dienos pradedamas vykdyti tarptautinis Erasmus+,  2 pagrindinio veiksmo –  bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerystės (KA229) projektas apie meteorologiją –  „UMBRELLA“ („Uncovering Meteo Basic Research to Enhance Lifelong Learning Abilities“).

Projekto  partneriai:

Gimnazija Fran Galovic Koprivnica, Kroatija (koordinatorius)

Agrupamento de Escolas da Lixa, Portugalija

Colegiul National Militar Dimitrie Cantemir, Rumunija

Instituto de Educación Secundaria Profesor Juan Pulido Castro,  Ispanija

IES Pedregal de Irimia, Ispanija

Neringos gimnazija, Lietuva

Projekto tikslas: didinti mokyklos ir vietos bendruomenės suvokimą apie klimato kaitą ir tvarų vystymąsi, bei skatinti fizinį aktyvumą.

Projekto veiklomis sieksime įgyti naujų patirčių kuriant inovatyvias ugdymo(si) priemones apie meteorologiją, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo bei sveikos gyvensenos ugdymo. Bus kuriami skaitmeniniai žurnalai, vyks tyriamieji darbai išmaniųjų technologijų pagalba, tai skatins projekto dalyvius dalintis gerąja patirtimi tarptautinėje dimensijoje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai pagal ,,Erasmus+“ KA2 Programą. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos pateikimą ir naudojimą.