12 spalio, 2023 Komentarų: 0

Netradicinė pamoka 1 klasėje „Kelionė po Nepaprastą miestą“

Rugsėjo 27 dieną Neringos gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė pakvietė
pirmokus ateiti į gimnazijos biblioteką. Gausi pirmoji klasė (21 mokinys) sugužėjo į Knygų
karalystę. Išsiaiškinome, kur vaikai pateko, kas yra biblioteka, o ką galime pavadinti knyga.
Mokiniai išgirdo Teresės Karūnatienės eilėraštį „Boružėlė“. Pirmokai „paėmė“ boružėlę ant delno,
išsiaiškino, ką reikia sakyti, kad boružėlė nuskristų. Visi tarė šiuos žodžius:

Dievo karvyte, skriski į dangų,
Tavo vaikeliai laukia prie lango.
Šaukštai, bliūdai nemazgoti,
Po staleliu pakavoti.

Pirmokai sužinojo, kad pateko į Nepaprastą miestą. Čia apžiūrėjo visas gatves, jų
pavadinimus ir suprato, kad šiomis gatvėmis nevažinėja nei mašinos, nei motociklai, tik ramiai
vaikšto gatvėmis pėstieji, turėdami tikslą išsirinkti įdomią knygą. Sužinojo, kokia tvarka sudėtos
knygos lentynose, kaip paimti norimą knygą, kaip ją padėti į tą pačią vietą. Išsiaiškino taisykles,
kurių būtina laikytis bibliotekoje ir nusprendė, kodėl reikalingos taisyklės. Susidomėję žiūrėjo, kaip
reikės pasiimti knygelę iš bibliotekos naudojantis programa „MOBIS“. Mokiniai panoro tuoj pat
tapti bibliotekos skaitytojais.

Prisiminė, kam žmogui reikalingos akys, rankos, kojos, ausys. Žaidė žaidimus: „Pasakyk
pirmą žodžio garsą“, „ Suplok tiek kartų, kiek žodis turi skiemenų“, „Įmink mįslę“. Pirmokai
šauniai atliko užduotis, labiausiai patiko minti mįsles. Gavo dovanų knygelės prašymus ir
susipažino su jais.

Bibliotekininkė priminė, kad šiais mokslo metais pažymime rašytojų Leonardo Gutausko
85 metų jubiliejų, Kazio Binkio – 130 metų, Violetos Palčinskaitės – 80 metų jubiliejus. Pirmokai
išgirdo Kazio Binkio poemėlę „Meškeriotojas“. Bibliotekininkė paaiškino, kad čia galima pavartyti
enciklopedijas ir žurnalus, taip pat galima pasiimti knygelę į namus. Ji palinkėjo, kad vaikai
draugautų su knygelėmis, nes knygos yra geros draugės, jos nekritikuoja, nesijuokia iš mūsų,
nepyksta, bet labai daug įdomaus papasakoja. Pamokos akimirkos nuotraukose.