30 lapkričio, 2016 Komentarų: 0

Patirties sklaida seminare „Kūrybiškas ugdymas – teorija, kasdienybė ir atradimai“ Londone

Lapkričio 19-22 dienomis Neringos gimnazijos pradinių klasių mokytojos N. M. Katėnienė ir R. Šerpetauskienė dalyvavo lituanistinių mokyklų ir kitų švietimo įstaigų kvalifikacijos kėlimo seminare „Kūrybiškas ugdymas – teorija, kasdienybė ir atradimai“ Londone.  Seminarą organizavo Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Seminaro metu klausytasi ŠMM atstovų V. Rinkevičienės ir D. Žemgulienės pranešimo „Lituanistinio švietimo užsienyje politika“. Pasak pranešėjų, visame pasaulyje yra daugiau nei 160 lituanistinių mokyklų, o Jungtinėje Karalystėje yra registruotos 40 lietuviškos švietimo įstaigos , kur puoselėjama ir skleidžiama lietuvybė. Taip pat buvo pristatytos naujai sukurtos mokymo priemonės lituanistinėms mokykloms „Kelionė į Lietuvą“, „Laiškai iš Lietuvos“.

Filosofo L. Degėsio pranešime „Kūrybiškumas – liga, mada, šventė ar kasdienybė“ buvo teigiama, kad kūrybiškumas žmoguje prasideda nuo savęs – „Kalbėk, kol save pažinsi“.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė N. M. Katėnienė sukaupta  gerąja patirtimi pasidalino skaitydama pranešimą, kurio tema – „Kūrybiškumą skatinantis veiksnys – įvairi ir turtinga gamtinė aplinka“.  Seminaro dalyviams Neringos gimnazijos mokytoja vaizdžiai pasakojo, kaip ugdomi vaikai nuo darželio priešmokyklinės grupės, kaip  veikla tęsiama pradinėse klasėse.

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja R. Šerpetauskienė pranešime „Vėtrungės – pamario krašto liaudies dirbiniai“ supažindino seminaro dalyvius su vėtrungių atsiradimo istorija, kaip jas galima pritaikyti šiuolaikinėje kasdienybėje.

Už dalyvavimą seminare esame dėkingos lituanistinio mokyklos – darželio „Obelėlė“ direktorei A. Černiauskaitei (Su lituanistiniu darželiu mokykla „Obelėlė“ Neringos gimnazija 2016 m. birželio mėn. yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį).

Taip pat norime padėkoti Neringos gimnazijos administracijai už suteiktą galimybę vykti į seminarą.

Rovena Šerpetauskienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Nuotraukos iš seminaro čia…