22 sausio, 2021 Komentarų: 0

Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras,
bet kiekvienas geras darbas yra didelis.
Sausio 19 d. II gimnazijos klasėje vyko integruota lietuvių kalbos, tikybos ir klasės valandėlės pamoka apie Šventąjį Raštą „Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės“. Pamoką organizavo Neringos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Ukrinienė, jai talkino dorinio ugdymo vyr. mokytoja Neringa Talmontienė ir klasės auklėtoja Indrė Sadonytė. Pamokoje dalyvavo Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas Rimvydas Adomavičius, kuris padėjo mokiniams išsiaiškinti, kad Šventasis Raštas yra literatūrinis, išminties ir dvasinis lobynas. Tai vienintelė knyga, kuri išleista didžiausiu tiražu pasaulyje. Šventasis Raštas – Knyga, Dievo perpinta palyginimais ir pamokymais, kurią parašė Dievo įkvėpti žmonės.

Mokiniai buvo kviečiami į literatūros pamokose nagrinėjamas temas pažvelgti visai kitu kampu. Pamokose Bibliją ir jos tradiciją analizuodami kaip literatūros ir kultūros tekstą, mokiniai buvo skatinami diskutuoti apie Biblijos gyvenimo išmintį, etines nuostatas, sieti Šventąjį raštą su asmeniniais išgyvenimais, aplinkiniu pasauliu. Plačiai aptartos žmogaus etiškumo, tikėjimo, meilės, dvasinės stiprybės temos. Gimnazistai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su kunigo požiūriu, bet ir patys aktyviai svarstyti, užduoti norimus klausimus ir ieškoti atsakymų.

Mokiniai suvokė, kad nors Šventasis Raštas buvo parašytas prieš kelis tūkstančius metų, bet ir šiandien mus moko atlaidumo, gailestingumo, nesivaikyti puikybės, kad mes dažnai kalbame apie meilę abstrakčiai, bet Šv. Paulius savo laiškuose (1 laiškas Korintiečiams) nurodo konkrečius darbus. “Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta… Meilė niekada nesibaigia“.

Next Post