16 sausio, 2024 Komentarų: 0

Sveikiname respublikinio mokinių kūrybos konkurso „Gimtinės delne“ laureatę Liepą

20240112_1312582023 m. buvo minimos poeto Anzelmo Matučio 100-osios gimimo metinės. Pernai
pavasarį buvome pakviesti dalyvauti Pasaulio lietuvių centro, XXVII knygos mėgėjų draugijos,
Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA organizuojamame mokinių kūrybos konkurse,
skirtame paminėti A. Matučio 100-ąsias gimimo metines. Respublikinio konkurso tikslas – skatinti
mokinius domėtis Lietuvos istorija, tautosaka, tradicijomis, lavinti mokinių kūrybinius ir meninius
gebėjimus, ugdyti mokinių pilietinį suvokimą, pagarbą lietuvių tautos istorijai, kalbai, tradicijoms.
Neringos gimnazijos mokinė Liepa Mizgirytė (dabar Liepa mokslus tęsia Generolo
Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje), padrąsinta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos
metodininkės Vitalijos Ukrinienės, savo kūrybos eilėraštį „Aš matau save joje“ išsiuntė konkurso
organizatoriams. Gegužės mėn. iš Pasaulio lietuvių centro atskriejo žinia: „norime pranešti, kad
Liepa tapo grupės 1-oji laureatė“.
Nors diplomai, išleista knygutė „Gimtinės delne“ bei dovanos mus pasiekė tik
prasidėjus 2024 metams, tačiau džiaugiamės, kad Liepa noriai užsuka į Neringos gimnaziją, kad
galėjome ją pasveikinti tapus mokinių kūrybos konkurso laureate ir perduoti organizatorių dovanas.
Linkime Liepai sėkmės bei siūlome pasidžiaugti sukurtu Liepos eilėraščiu:

20240111_142906Aš matau save joje
Aš niekada nežiūriu taip į nieką,
kaip žiūriu į ją,
aš niekada pas nieką nenoriu grįžt –
tik pas ją,
aš su niekuo taip atvirai nekalbu –
tik su ja.
Žmogų žavi paties atspindys,
o kodėl žavi ji?
Ji nuostabi, gili,
tik niekas man negali atsakyti,
kokia ji…
Kai ji pikta – taškosi bangom,
praryti žmogų gali nežinion.
Kai bangos atslūgsta,
tampa rami, tolygi.
Net įtarti negali, kas slypi jos širdy,
kai ant kranto mirtingąjį išmestą randi….
Ji suteiks vilties,
tačiau žmogus juk rankos neišties..
Bet net tada,
kai šaltos bangos baugiai stūgauja.
Ir net tada,
kai vėliava raudona plėvesuoja,
aš matau save joje – jūroje…