Mokamos paslaugos

Už išvykas privačiu transportu moka mokiniai arba tėveliai bendru gimnazijos ir suinteresuotų pusių susitarimu.

Treniruoklių salė:
Yra patvirtintos gimnazijos direktoriaus 2005m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 5V-39 „Bendrosios naudojimosi sporto sale taisyklės“ bei 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5V-76 „Treniruoklių klasėje saugumo, darbo ir tvarkos taisyklės“.

Teikiamų paslaugų įkainiai patvirtinti Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-244.


NERINGOS GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI