Komisijos, darbo grupės

ERASMUS + KA 229 projekto „Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible“ darbo grupė:

Pirmininkė – Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė, projektų vadovė;

Nariai:

Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Inga Vainutienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Norbertas Airošius, informacinių technologijų mokytojas ekspertas;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė.

Gimnazijos strateginio plano 2018 – 2021 m. m. parengimui darbo grupė:

Pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius

Konsultantė – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Igoris Miliūnas, gimnazijos darbo tarybos pirmininkas;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė;

Neringa Sadauskienė, projektų vadovė;

Andrius Bagdonas, mokyklos tarybos pirmininkas.

Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo, ir apskaitos komisija:

Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, psichologė;

Pirmininko pavaduotoja – Vitalija Ukrinienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė; klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Skuodienė, spec.pedagogė-logopedė;

Monika Lavickienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokyklų sveikatos priežiūros specialistė.

Sekretorė – Birutė Žarnauskienė, raštinės administratorė.

Gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos darbo grupė:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Pavaduotoja – Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Ramunė Kubiliutė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Ieva Grigalionienė, mokytojo padėjėja.

Gimnazijos krizės valdymo komanda:

Komandos pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Pavaduotoja – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Inga Vainutienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Neringos gimnazijos Gamtosauginis komitetas:

Komiteto koordinatorius – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Pirmininkė – Rita Raugienė, geografijos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Igoris Miliūnas, fizikos vyr. mokytojas;

Rovena Šerpetauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Viktoras Kriukovas, biologijos vyr. mokytojas;

Jūratė Ruzveltienė, chemijos vyr. mokytoja;

Gražina Banienė, VĮ Kretingos miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierė;

Kęstutis Dikšas, Nidos girininkijos girininkas;

Jolita Gedžiuvienė, Kuršių nerijos direkcijos Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja;

Vytė Lipnickaitė, 6 klasės mokinė;

Matas Šestakovas, 6 klasės mokinys;

Barbora Dragunskaitė, 6 klasės mokinė;

Milita Zalevskytė, 7 klasės mokinė;

Silvija Kisieliutė, 7 klasės mokinė;

Justė Perminaitė, II g. klasės mokinė;

Karolis Gogelis, III g. klasės mokinys;

Augustas Baranauskas, III g. klasės mokinys.

Gimnazijos sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė:

Pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Koordinatoriai:

Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Monika Levickienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokyklų sveikatos priežiūros specialistė;

Nariai:

Egidijus Vaitkus, direktoriau pavaduotojas ūkiui;

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Dalia Skuodienė, spec. pedagogė, logopedė;

Ieva Grigalionienė, mokytojo padėjėja;

Edita Petrauskienė, mokytojo padėjėja;

Rovena Šerpetauskienė, 1 klasės auklėtoja;

Ramunė Kubiliutė, 2 klasės auklėtoja;

Dalia Andrijauskienė, 3 klasės auklėtoja;

Rasa Ulytė, 4 klasės auklėtoja;

Jolita Kundrotaitė, 5 klasės auklėtoja;

Audronė Buržinskienė, 6 klasės auklėtoja;

Inga Vainutienė, 7 klasės auklėtoja;

Indrė Sadonytė, 8 klasės auklėtoja;

Rita Raugienė, I g. klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Neringa Sadauskienė, II g. klasės auklėtoja;

Viktoras Kriukovas, III g. klasės auklėtojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas, tėvų komiteto narys;

Audronė Buržinskienė, IV g. klasės auklėtoja;

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė;

Agnė Jenčauskienė, tėvų komiteto narė;

Laurynas Vainutis, tėvų komiteto narys;

Viktorija Martin, III g. klasės mokinė, mokinių tarybos narė;

Areta Stanevičiūtė, II g. klasės mokinė, mokinių tarybos narė;

Justas Šmulkštys, 8 klasės mokinys, mokinių tarybos narys;

Rasa Nagdasova, vyr. virėja.