Komisijos, darbo grupės, tarybos

 

 

ERASMUS + KA 229 projekto „Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible“ darbo grupė:

Pirmininkė – Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė, projektų vadovė;

Nariai:

Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Inga Vainutienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Norbertas Airošius, informacinių technologijų mokytojas ekspertas;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė.

Gimnazijos strateginio plano 2018 – 2021 m. m. parengimui darbo grupė:

Pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius

Konsultantė – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Igoris Miliūnas, gimnazijos darbo tarybos pirmininkas;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė;

Neringa Sadauskienė, projektų vadovė;

Andrius Bagdonas, mokyklos tarybos pirmininkas.

Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo, ir apskaitos komisija:

Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė.

Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, psichologė;

Pirmininko pavaduotoja – Vitalija Ukrinienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė; klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Skuodienė, spec.pedagogė-logopedė;

Monika Lavickienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokyklų sveikatos priežiūros specialistė.

Sekretorė – Birutė Žarnauskienė, raštinės administratorė.

Gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos darbo grupė:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Pavaduotoja – Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Ramunė Kubiliutė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Ieva Grigalionienė, mokytojo padėjėja.

Gimnazijos krizės valdymo komanda:

Komandos pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Pavaduotoja – Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Inga Vainutienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Egidijus Vaitkus, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.

Neringos gimnazijos Gamtosauginis komitetas:

Komiteto koordinatorius – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Pirmininkė – Rita Raugienė, geografijos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Igoris Miliūnas, fizikos vyr. mokytojas;

Rovena Šerpetauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Viktoras Kriukovas, biologijos vyr. mokytojas;

Jūratė Ruzveltienė, chemijos vyr. mokytoja;

Gražina Banienė, VĮ Kretingos miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierė;

Kęstutis Dikšas, Nidos girininkijos girininkas;

Jolita Gedžiuvienė, Kuršių nerijos direkcijos Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja;

Vytė Lipnickaitė, 6 klasės mokinė;

Matas Šestakovas, 6 klasės mokinys;

Barbora Dragunskaitė, 6 klasės mokinė;

Milita Zalevskytė, 7 klasės mokinė;

Silvija Kisieliutė, 7 klasės mokinė;

Justė Perminaitė, II g. klasės mokinė;

Karolis Gogelis, III g. klasės mokinys;

Augustas Baranauskas, III g. klasės mokinys.

Gimnazijos sveikatos stiprinimo veiklos organizavimo grupė:

Pirmininkas – Simas Survila, gimnazijos direktorius;

Koordinatoriai:

Asta Žukauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Monika Levickienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokyklų sveikatos priežiūros specialistė;

Nariai:

Egidijus Vaitkus, direktoriau pavaduotojas ūkiui;

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Dalia Skuodienė, spec. pedagogė, logopedė;

Ieva Grigalionienė, mokytojo padėjėja;

Edita Petrauskienė, mokytojo padėjėja;

Rovena Šerpetauskienė, 1 klasės auklėtoja;

Ramunė Kubiliutė, 2 klasės auklėtoja;

Dalia Andrijauskienė, 3 klasės auklėtoja;

Rasa Ulytė, 4 klasės auklėtoja;

Jolita Kundrotaitė, 5 klasės auklėtoja;

Audronė Buržinskienė, 6 klasės auklėtoja;

Inga Vainutienė, 7 klasės auklėtoja;

Indrė Sadonytė, 8 klasės auklėtoja;

Rita Raugienė, I g. klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė;

Neringa Sadauskienė, II g. klasės auklėtoja;

Viktoras Kriukovas, III g. klasės auklėtojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas, tėvų komiteto narys;

Audronė Buržinskienė, IV g. klasės auklėtoja;

Angelė Pocevičienė, bibliotekininkė;

Agnė Jenčauskienė, tėvų komiteto narė;

Laurynas Vainutis, tėvų komiteto narys;

Viktorija Martin, III g. klasės mokinė, mokinių tarybos narė;

Areta Stanevičiūtė, II g. klasės mokinė, mokinių tarybos narė;

Justas Šmulkštys, 8 klasės mokinys, mokinių tarybos narys;

Rasa Nagdasova, vyr. virėja.

Gimnazijos taryba (2020 – 2021m. m.)

Pirmininkė          Neringa Sadauskienė, mokytoja metodininkė;

pavaduotoja       Zinaida Markevičienė, tėvų komiteto pirmininkės pavaduotoja

sekretorė            Greta Krečiutė, II gim. kl. mokinė

nariai:                  Jolita Kundrotaitė, mokytoja metodininkė;

                             Nijolė Teišerskienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyr.mokytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius);

                             Justas Šmulkštys, II gim. kl. mokinys;

                             Gustas Pipiras, I gim.kl. mokinys;

                             Sandra Dargienė, tėvų komiteto pirmininkė;

                             Ieva Venslauskienė, tėvų komiteto atstovas;

Tėvų komitetas

NERINGOS GIMNAZIJA

Tėvų komitetas (2020 – 2022 m. m.)

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama klasė
1. Virginija Stanulevičienė 1
2. Rasa Norvilienė 1
3. Aurelija Pakalniškė 2
4. Laima Ivoškaitė 2
5. Jovita Beržinė 3
6. Žaneta Burkšienė 3
7. Zinaida Markevičienė 4
8. Irena Budrytė 4
9. Sandra Dargienė 5
10. Renata Jakienė 5
11. Žaneta Burkšienė 6
12. Giedrė Vorsienė 6
13. Gitana Šestakovienė 7
14. Taisija Dragunskienė 7
15. Neringa Mizgirienė 8
16. Regina Paulauskiene 8
17. Inga Vaitukaitytė I gimn. kl.
18. Žaneta Čičiūnienė I gimn. kl.
19. Viktorija Urbonienė II gimn. kl.
20. Vilma Marčiūtė-Jankė II gimn. kl.
21. Rima Šimkevičienė IV gimn. kl.
22. Edita Lisovskienė IV gimn. kl.

 

Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovaujama grupė
1. Ieva Venslauskienė

(tėvų k-to pirmininkė)

Kiškučių gr.
2. Aidas Stočkūnas Kiškučių gr.
3. Lina Pusvaškytė

(tėvų k-to pirm. pavad.)

Voveriukų gr.
4. Paulina Strumylienė Voveriukų gr.
Mokinių savivalda

NERINGOS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos sudėtis 2020 – 2021 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė
1. Benas Verpečinskas 5
2. Adrija Baranauskaitė 5
3. Urtė Burkšaitė 6
4. Matas Mikalajūnas 6
5. Emilija Šestakovaitė 7
6. Jogailė Vainutytė 7
7. Eglė Norvilaitė 7
8. Liepa Mizgirytė 8
9. Milita Zalevskytė 8
10. Milita Zalevskytė I gimn.
11. Justas Šmulkštys II gimn.
12. Greta Krečiūtė II gimn.
13. Greta Nikoličiūtė IV gimn.
14. Karina Šimkevičiūtė IV gimn.
Gimnazijos mokytojų atestacinė komisija:

Pirmininkas – Simas Survila, Neringos gimnazijos direktorius;

Sekretorė – Jūratė Ruzveltienė, Neringos gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė;

Nariai:

Audronė Buržinskienė, Neringos gimnazijos muzikos mokytoja ekspertė;;

Rita Raugienė, Neringos gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Neringa Sadauskienė, Neringos gi tarmnazijosybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Vitalija Ukrinienė, Neringos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

 

Del-Neringos-gimnazijos-atestacijos-komisijos-atnaujinimo