Komisijos, darbo grupės

ERASMUS + KA 2 projekto „Active Citizenship for Sustainable Learning“ darbo grupė:

Pirmininkė – Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė/projektų vadovė;

Nariai:

Inga Vainutienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Norbertas Airošius, informacinių technologijų mokytojas ekspertas;

Vilius Didžpetris, dailės ir technologijų vyr. mokytojas;

Birutė Kubilienė, vyr. buhalterė.


Gimnazijos veiklos plano 2017 – 2018 m. m. parengimui darbo grupė:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Norbertas Airošius, metodinės tarybos pirmininkas,

Inga Vainutienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Dalia Andrijauskienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;

Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Ema Atkočaitytė, mokinių tarybos pirmininkė.


Vaiko gerovės komisija:

Pirmininkė – Asta Žukauskienė, pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Nariai:

Indrė Sadonytė, socialinė pedagogė metodininkė;

Audronė Elena Grigalionienė, Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;

Neringa Sadauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė;

Inga Vainutienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Monika Levickienė, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokyklų sveikatos priežiūros specialistė.


Neringos gimnazijos Gamtosauginis komitetas:

Pirmininkė – Rita Raugienė, geografijos vyr. mokytoja;

Nariai:

Igoris Miliūnas, fizikos vyr. mokytojas;

Rovena Šerpetauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Viktoras Kriukovas, biologijos vyr. mokytojas;

Jūratė Ruzveltienė, chemijos vyr. mokytoja;

Gražina Banienė, VĮ Kretingos miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierė;

Kęstutis Dikšas, Nidos girininkijos girininkas;

Jolita Gedžiuvienė, Kuršių nerijos direkcijos Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja;

Justė Perminaitė, 8 klasės mokinė;

Justė Stakauskaitė, II g. klasės mokinė;

Svajūnas Kleinas, IV g. klasės mokinys;

Karolis Gogelis, I g. klasės mokinys;

Greta Nikoličiūtė, I g. klasės mokinė;

Ainis Mikalauskas, II g. klasės mokinys;

Ieva Vainutytė, II g. klasės mokinė;

Edvinas Laukys, II g. klasės mokinys.