16 kovo, 2017 Komentarų: 0

„Aš – Lietuvos pilietis“, arba kaip paminėta Kovo 11-oji Neringos gimnazijoje

Dažnas pedagogas, ugdydamas jaunąją kartą, susiduria su įvairiausiais iššūkiais. Vienas iš jų – pilietiškumo ugdymas. Kaip į vaiko širdį rasti kelią, padedantį puoselėti meilę gimtajam kraštui, kokį taikyti metodą, kad jaunas žmogus pajustų pagarbą tėvynei, kaip patraukliai pristatyti tai, kas sudaro valstybės pamatą – kalbą, papročius, kultūrą.

Niekas nepaneigs, pilietiškumui mokyklose skiriamas didžiulis dėmesys. Tai vienas svarbiausių Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ švietimui keliamų tikslų. Neringos gimnazijos pedagogai, puikiai suvokdami pilietinio ugdymo svarbą, ruošdamiesi minėti 27-ąsias Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metines, ėmėsi ieškoti būdų, kaip originaliai, nenuobodžiai priminti ir sau, ir mokiniams, kas esame ir kuo galime didžiuotis.

Tautinis kostiumas – nuskambėjo siūlymas. O kodėl gi ne?

Ir visai negalvodami apie populistines idėjas tautiniais kostiumais rengti ikimokyklinio amžiaus vaikus, o turėdami kilnų tikslą – būti tikru pavyzdžiu, gerbiančiu savo šalies tradicijas, visi Neringos gimnazijos pedagogai ir administracija kovo 10-osios rytą pamokas pradėjo vilkėdami tautiniais kostiumais. Nustebusios mokinių akys, iš pradžių tylūs, vėliau drąsesni komplimentai „Jums tinka“, „Gražiai atrodote“ sukūrė nekasdienę nuotaiką.

Per atvirą integruotą lietuvių kalbos, istorijos, muzikos pamoką „Aš – Lietuvos pilietis“ mokytojai nuoširdžiai ieškojo atsakymo į klausimą „Kodėl aš myliu Lietuvą?“, vieningai akcentavo, jog iš tiesų didžiuojasi būdami Lietuvos piliečiais, skatino mokinius mylėti šalį, kurios vardas – Lietuva.

Taigi mokytojai pilietiškumą Neringos gimnazijoje kovo 10-ąją ugdė vilkėdami tautinį kostiumą, nuoširdžiai pristatydami svarbiausius dalykus – vienybę, pagarbą, papročius.

P.S. Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Ingai Vainutienei už pasiūlytą idėją vilkėti tautinius kostiumus, pradinių klasių mokytojoms Daliai Andrijauskienei, Rovenai Šerpetauskienei, Nijolei Katėnienei, Ramutei Rušinienei už renginį pradinukams ,,Tėvynei šaukiant“, mokytojai Audronei Buržinskienei už paruoštus muzikos kūrinius, mokytojams Ritai Raugienei ir Viktorui Kriukovui už organizuotą sporto šventę, III gimnazijos klasės mokiniui Svajūnui Kleinui už fotografavimą, II gimnazijos klasės mokiniams Domui Bešėnui ir Simui Sagatauskui už viktorinos organizavimą, 6 klasės mokiniams Agnei, Gretai, Kajui, Kotrynai, Monikai už drąsą lipant į sceną ir visiems, dalyvavusiems Kovo 11-ajai skirtuose Neringos gimnazijos renginiuose.

Neringos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Studencovaitė

Nuotraukos iš renginio čia…