Kviečiame mokytis Neringos gimnazijoje ​

MOKINIŲ PRIĖMIMAS PRADEDAMAS JAU DABAR!

Individualūs motyvaciniai pokalbiai Neringos gimnazijoje vyks nuo gegužės 15 d. iki 30 d.

Kodėl verta rinktis NERINGOS GIMNAZIJĄ?

Laidą apie Neringos gimnaziją galite peržiūrėti čia.

Neringos gimnazijoje verta mokytis, nes:

 – Tai unikali galimybė ne tik įgyti vidurinį išsilavinimą, bet ir ugdytis įvairias kompetencijas bei įgyti žinias iš siūlomų inovatyvių Neringos ugdymo klasterio programos modulių.
 – Sustiprintas projektinis, patirtinis ugdymas, skatinantis asmeninį mokinių tobulėjimą bei socialinę integraciją.
 – Nedidelės klasės – individualus pedagogų dėmesys.
 – Kompetencijomis grįstas mokymasis. Gimnazijos ugdymo procesas grindžiamas tinklaveikos principais.
 – Tarpdalykinė integracija, grindžiama sustiprintu meniniu, gamtamoksliniu bei kūrybinių industrijų ugdymu. Gimnazijoje taikomos naujos formalaus ugdymo metodikos, skatinančios asmeninę motyvaciją bei įsitraukimą į ugdymosi procesus.
 – Galimybė pasirinkti dominančias neformaliosios veiklos sritis Neringos gimnazijoje, Neringos meno arba sporto mokyklose bei ugdytis įvairius gebėjimus, bendradarbiaujant su scenos, vizualiųjų menų bei kūrybinių industrijų (kino) profesionalais.
 – Suteikiamos sąlygos nemokamai gyventi Neringos gimnazijos gyvenamosiose patalpose.

Nuo 2024-2025 mokslo metų Neringos gimnazijoje pradedamas įgyvendinti unikalus ugdymo modelis, suteiksiantis daugiau galimybių išbandyti inovatyvius formalaus ugdymo metodus, tarpdalykinę integraciją. 2023 m. birželio 22 d. vykusiame Neringos savivaldybės tarybos kolegijos posėdyje buvo pritarta Kūrybinių industrijų, gamtamokslinio bei meninio ugdymo klasterio „Neringos talentai 2030“ koncepcijai ir jos įgyvendinimo gairėms: https://neringa.lt/meras-ir-taryba/taryba/kolegija/788. Be savivaldybės teritorijoje veikiančių ugdymo bei kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų verslo struktūrų, valstybinių kultūros įstaigų ir aukštojo mokslo institucijų, Ugdymo klasterio veikloje dalyvaus ministerijos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Kultūros ministerija) ir 2024 m. vasario mėn. konkurso būdu atrinktos trys organizacijos, kurios šiais metais pradės įgyvendinti minėtas ugdymo klasterio programas:

 – Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija kartu su Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija bei Neringos gimnazija įgyvendins gamtamokslinio ugdymo programą;
 – Asociacija „Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius“ kartu su Neringos gimnazija, Neringos meno mokykla ir Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“ – kūrybinių industrijų (kino) programą;
 – VšĮ „Šeiko šokio teatras“ kartu su Neringos gimnazija ir Neringos meno mokykla   – meninio ugdymo programą.