13 lapkričio, 2023 Komentarų: 0

„Iššūkiai ir galimybės šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje“

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė popietė

Keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą. Š. m. spalio 30 d. Neringos
gimnazijoje pradinio ugdymo mokytojos ir Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogės tarpusavyje dalijosi gerąja patirtimi. Kartu buvo
gilinamos bendrosios ir bendrakultūrinės, pažinimo, bendradarbiavimo kompetencijos, aptarti
iššūkiai ir galimybės.
Svečiai iš Kurmaičių pradinės mokyklos skaitė pranešimus šiomis temomis: „Teminio mokymo
taikymas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas“ (mokytoja J. Česnavičienė), „ Iššūkis –
KITOKS VAIKAS: augame ir mokomės kartu“ (priešmokyklinio ugdymo mokytoja M.
Alčauskienė, logopedė, specialioji pedagogė V. Preikšaitienė). Neringos gimnazijos pradinio
ugdymo mokytojos metodininkės R. Kubiliutė ir D. Andrijauskienė skaitė pranešimą
„Gamtosauginių-ekologinių vertybių formavimas netradicinėse aplinkose“. Popietę užbaigė
Kurmaičių pradinės mokyklos direktorė R. Bumblienė ir pavaduotoja ugdymui V.
Kvietkauskienė, moderavusios diskusiją „Šiuolaikinė mokykla – tai inkliuzinė mokykla”.
Metodinės popietės pabaigoje viešnios susipažino su gimnazijos erdvėmis ir dalyvavo
edukacinėje ekskursijoje su Neringos KNNP atstove.
Tikimės, kad keitimasis gerąja patirtimi bus naudingas ir skatins tobulėti, o šis susitikimas išaugs
į gražią bendradarbiavimo draugystę.

Neringos gimnazijos pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė