13 lapkričio, 2023 Komentarų: 0

Mokytojų dienos proga: premijos ir padėkos Neringos gimnazijos mokytojoms

Tarptautinės mokytojų dienos proga Neringos gimnazijos mokytojoms įteiktos skatinamosios
premijos bei pasveikinta pedagoginio darbo jubiliejų švenčianti Neringos gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui.
Skatinamoji premija, kuria siekiama įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos
inovacijoms, šiais metais skirta jau ketvirtąjį kartą. Ši, 1000 Eur dydžio, premija skiriama
mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų)
švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingus nuopelnus profesinėje
veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje.
Atsižvelgiant į Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisijos siūlymus,
skatinamosios premijos šiais metais skirtos ir Neringos gimnazijos mokytojoms: pradinių klasių
mokytojai metodininkei Ramunei Kubiliutei ir dailės mokytojai metodininkei, technologijų vyr.
mokytojai Jolitai Kundrotaitei.
Neringos gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vitalijai Ukrinienei, mininčiai pedagoginio
darbo jubiliejų (15 m. pedagoginio darbo proga) įteikta padėka už kūrybiškus, bendryste pagrįstus
dešimtmečius, paskirtus Neringos savivaldybės mokinių ugdymui.
Nuoširdžiausi sveikinimai!

387824516_712691390896626_7365216551258691531_n