14 spalio, 2023 Komentarų: 0

KNYGŲ SKIRTUKŲ PARODĖLĖ BIBLIOTEKOJE, SKIRTA TARPTAUTINEI RAŠTINGUMO DIENAI PAMINĖTI

Tarptautinė Raštingumo diena švenčiama UNESCO iniciatyva. Šią dieną minimi ir pagerbiami tie,
kurie atnešė pasauliui raštingumą ir visi mokytojai, kurie dabar moko kitus.
Kalba – vienas svarbiausių tautos požymių greta istorijos ir papročių. Norint, kad ji gyvuotų, reikia
išsaugoti jos vartojimą, siekti visuotinio raštingumo. Juk raštingam žmogui lengviau pažinti pasaulį
– toks žmogus gali jaustis laisvas. Raštingumo gimtąja kalba reikia, kad nepaskęstume visuotiniame
raštingume.

Š.m. rugsėjo pirmąją savaitę 5-9 klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytojomis paminėjo
Tarptautinę Raštingumo dieną. Pedagogės paragino vaikus pagaminti knygų skirtukus.
Mokytoja metodininkė Vitalija Ukrinienė paskatino vaikus ant knygų skirtukų užrašyti gražiausią
lietuvišką žodį. Integruotą pamoką vedė kartu su technologijų mokytoja metodininke Jolita
Kundrotaite, kuri penktokams padėjo parengti knygų skirtukų trafaretus. Čia puikavosi šie žodžiai:
ačiū, mama, Lietuva, tėtis.

Vyr.mokytoja Rima Petraitienė pasiūlė 6-9 klasių mokiniams ant skirtukų užrašyti pasirinktą citatą
ar patarlę apie knygą, raštą, mokslą. Dauguma mokinių darbą atliko kūrybiškai ir kruopščiai, patys
džiaugėsi gautu rezultatu. Gimnazijos bibliotekoje buvo surengta mokinių pagamintų knygų
skirtukų parodėlė. Visa gimnazijos bendruomenė turėjo progą pasidžiaugti mokinių ir mokytojų
išradingumu. Kaip malonu paimti į rankas skirtuką, ant kurio užrašyta „Kas aiškiai mąsto, tas
aiškiai ir mintis dėsto“, „Vanduo nesilaiko kalnuose, o kerštas didžiose sielose“, „Namai, kuriuose
nėra knygų, panašūs į kūną be sielos“ (Ciceronas), „Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių
lobynas“, „Nežinau didesnio malonumo už pažinimą, „Knyga – tai mokslas: kuo daugiau skaitysi,
tuo raštingesnis būsi“.

Originaliausių ir spalvingiausių knygų skirtukų autorėmis išrinktos šios mokinės: Elija Pukinskaitė
(5 klasė), Ema Raudytė (6 klasė), Elza Maksymova (7 Klasė), Tija Kairytė (8 klasė), Urtė Marija
Burkšaitė (I g. klasė). Jos buvo apdovanotos simboliniais prizais.