19 spalio, 2023 Komentarų: 0

VIEŠNAGĖ NERINGOS SAVIVALDYBĖS V.MILIŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

Š.m. spalio 10 dienos saulėtą rytą penktokai kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke
Vitalija Ukriniene ir Neringos gimnazijos bibliotekininke Angele Pocevičiene viešėjo Neringos
savivaldybės V.Miliūno viešojoje bibliotekoje. Jie dalyvavo projekto „Inovatyvūs Lietuvos
bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“
edukacijoje.

Viešosios bibliotekos darbuotoja Laima Dimšaitė papasakojo mokiniams apie žaidimą
„Draugoteka“. Ji supažindino su visais penkiais žaidimo personažais: Saule, Klaudija, Jonu,
Elijumi, ir Luna. Bibliotekininkė skaitė kelias ištraukas, o vaikai bandė nustatyti, kuriam veikėjui
tinka šis aprašymas.

Laima Dimšaitė parodė, kokios knygos susijusios su kiekvienu personažu. Smagu, kad kai
kurias knygas mokiniai jau buvo perskaitę. Iš pateiktų būdo bruožų mokiniai turėjo išrinkti tuos,
kurie tinka jiems ir kurie tinka pasirinktam draugui. Penktokai pastebėjo, kad lengviau apibūdinti
save.

Mokiniams buvo pasiūlyta ant lapelio užrašyti savo bėdą, suglamžyti popierių į gniūžtę ir
įmesti į maišelį. Tuomet vaikai traukė po gniūžtę, perskaitė kažkieno bėdą ir pasiūlė jos sprendimo
būdą.

Po refleksijos mokiniai padėkojo už įdomią edukaciją. Penktokai panoro apžiūrėti
bibliotekos fondus, dalis vaikų spėjo ir išsirinkti knygą.

Pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Ukrinienė
pasidžiaugė glaudžiu mūsų įstaigų bendradarbiavimu, šiltu priėmimu, puikia atmosfera, naudinga
edukacija ir paskatino mokinius dar ne kartą apsilankyti šioje bibliotekoje. Edukacijos akimirkos
nuotraukose.