28 rugsėjo, 2018 Komentarų: 0

[:lt]Neringos gimnazijoje pradedamas vykdyti naujas Erasmus+ KA2 projektas[:]

[:lt]erasmus_logo                                                        Print

ERASMUS+ KA2 “Efektyvus Visuomenės Pažangos Skatinimas”

2018-1-IT02-KA229-048322_2

2018 – 2020 m.

Neringos gimnazija pradeda vykdyti naują Erasmus+ KA229 projektą “A.P.P.S. A.S.A.P.”  – “Additional Promoting Progress Society As Soon As Possible” (liet. k. vertimas “Efektyvus Visuomenės Pažangos Skatinimas”). Tai dvejų metų ERASMUS+ strateginė mokyklų partnerystė, kurioje dalyvauja penkios vidurinės ir profesinės mokyklos iš Italijos, Kroatijos, Makedonijos, Rumunijos ir Lietuvos.

Erasmus+ KA2 yra paremtas novatoriškais ugdymo(si) metodais, skatinantis dalyvių kūrybiškumą, motyvaciją, įgytų įgūdžių plėtojimą, bei sėkmingą integraciją socialiniame ir profesiniame kontekste. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos Respublikos Švietimo Mainų Paramos Fondas.

Projekto veiklos bus orientuotos į inovatyvių technologijų naudojimą, skaitmeninio raštingumo įgūdžių gerinimą, užsienio kalbų mokymąsi, taip skatinant glaudų tarpkultūrinį bendradarbiavimą tarp pedagogų ir moksleivių bei visos švietimo įstaigos bendruomenės.  Siekiant ugdyti ne tik aktyvius piliečius socialiniame gyvenime, bet ir atsakingą visuomenę, dalis veiklų bus skirtos ir draugiškos aplinkos kūrimui, į kurias kviesime prisijungti mokyklos ir vietos bendruomenės narius.

Tarptautinio bendradarbiavimo dėka, kursime natūralią, interaktyvią, neformalaus mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai siektų tarpusavio bendradarbiavimo, priimtų kūrybiškus sprendimus, puoselėtų teigiamą požiūrį į tarpkultūrinius skirtumus, grindžiamus pagarba ir tolerancija.

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus, apie 250 moksleivių ir mokytojų, vizitų metu į partnerines šalis, dalyvaus įvairiose įgyvendinamų projekto veiklų etapuose.

Kviečiame domėtis bei jungtis į siūlomas veiklas.

Projekto koordinatorė Neringa Sadauskienė

 [:]