12 sausio, 2023 Komentarų: 0

PAMINĖJOME MARTYNO LIUDVIKO RĖZOS 247-ĄSIAS GIMIMO METINES

[URIS id=4001] Š.m. sausio 11 dieną nuvykome prie Martyno Liudviko Rėzos paminklo Pervalkoje paminėti šio garbaus žmogaus, teologijos ir filosofijos profesoriaus, tautosakininko, poeto 247-ąsias gimimo metines.
Neringos savivaldybės V.Miliūno viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė pasidžiaugė, kad taip gausiai atvykome tradiciškai paminėti mūsų garbaus kraštiečio L.Rėzos gimtadienį.
I gimnazijos klasės mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos-ekspertės Audronės Buržinskienės, padainavo L.Rėzos užrašytas šio krašto dainas. Apie tautosakininko, poeto, leidėjo vaikystę, gyvenimą , nuveiktus darbus ir jo atminimo įamžinimą papasakojo lietuvių kalbos vyr.mokytoja Violeta Montvilaitė. II gimnazijos klasės mokiniai: Matas, Kiril. Pijus, Valerija, Eligijus ir Olexandr  skaitė eiles. Šiam literatūriniam montažui jiems padėjo pasirengti lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė Vitalija Ukrinienė. Neringos gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė pasidžiaugė dar 1999 metais išleistu Neringos moksleivių kūrybinių darbų almanachu, kurio globėjos yra Rūta Žeimienė, buvusi Neringos gimnazijos direktorė ir lietuvių kabos mokytoja-metodininkė bei jau a.a. Ona Davidavičiūtė-Pučenia, kuri dirbo Juodkrantės mokykloje, Neringos „lakštingala“. Mokinė Liepa Mizgirytė perskaitė šiame almanache publikuotą buvusio mūsų mokyklos moksleivio Vaidoto Sabeckio, kuris tuo metu buvo 9 klasės mokinys,  sukurtą eilėraštį „Liudvikui Rėzai“.
Neringos savivaldybės V.Miliūno viešosios bibliotekos direktorė Dalia Greičiutė padėjo gėlių prie L.Rėzos paminklo ir padėkojo moksleiviams ir mokytojoms. Šias akimirkas įamžinome nuotraukose.