Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės

Ne kiekvienas didelis darbas yra geras,
bet kiekvienas geras darbas yra didelis.
Sausio 19 d. II gimnazijos klasėje vyko integruota lietuvių kalbos, tikybos ir klasės valandėlės pamoka apie Šventąjį Raštą „Senojo ir Naujojo Testamento vaizdiniai, herojai, jų išmintis ir vertybės“. Pamoką organizavo Neringos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vitalija Ukrinienė, jai talkino dorinio ugdymo vyr. mokytoja Neringa Talmontienė ir klasės auklėtoja Indrė Sadonytė. Pamokoje dalyvavo Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas Rimvydas Adomavičius, kuris padėjo mokiniams išsiaiškinti, kad Šventasis Raštas yra literatūrinis, išminties ir dvasinis lobynas. Tai vienintelė knyga, kuri išleista didžiausiu tiražu pasaulyje. Šventasis Raštas – Knyga, Dievo perpinta palyginimais ir pamokymais, kurią parašė Dievo įkvėpti žmonės.

Mokiniai buvo kviečiami į literatūros pamokose nagrinėjamas temas pažvelgti visai kitu kampu. Pamokose Bibliją ir jos tradiciją analizuodami kaip literatūros ir kultūros tekstą, mokiniai buvo skatinami diskutuoti apie Biblijos gyvenimo išmintį, etines nuostatas, sieti Šventąjį raštą su asmeniniais išgyvenimais, aplinkiniu pasauliu. Plačiai aptartos žmogaus etiškumo, tikėjimo, meilės, dvasinės stiprybės temos. Gimnazistai turėjo unikalią galimybę ne tik susipažinti su kunigo požiūriu, bet ir patys aktyviai svarstyti, užduoti norimus klausimus ir ieškoti atsakymų.

Mokiniai suvokė, kad nors Šventasis Raštas buvo parašytas prieš kelis tūkstančius metų, bet ir šiandien mus moko atlaidumo, gailestingumo, nesivaikyti puikybės, kad mes dažnai kalbame apie meilę abstrakčiai, bet Šv. Paulius savo laiškuose (1 laiškas Korintiečiams) nurodo konkrečius darbus. “Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta… Meilė niekada nesibaigia“.

„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.

„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“.
„Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. „Viduramžių pramogos ir linksmybės“.

Ar mokymasis gali būti linksmas, o gal net šiek tiek azartiškas? Žinoma, taip! 8 ir 7 kl. mokiniai istorijos pamokų metu sausio 21 ir 22 d. dalyvavo Klaipėdos Pilies muziejaus organizuotame protų mūšyje „Viduramžių pramogos ir linksmybės“. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į įdomius ir net intriguojančius klausimus apie viduramžiškas pramogas ir žaidimus, bandė įsivaizduoti save ir savo kasdienybės paįvairinimą dalyvaujant senovinėse medžioklėse, didikų puotose, lošiant kortomis su damomis ar klausantis keliaujančių menestrelių muzikos. Pamokos metu „ėjome rateliu“, stumdėme šaškes ir šachmatus, grožėjomės riterių turnyrais bei vartėme kėglius. Mokiniai vieningai nutarė, kad viduramžių pramogos išliko populiarios ir šiais laikais. Na, o namų darbų užduotis – su šeimos nariais pažaisti viduramžišką „Aklą vištą“! Savaitgalis neabejotinai bus judrus! 😊

INTEGRUOTOS PAMOKOS PRADINUKAMS “ŽODŽIU, KALBA APDOVANOTI ESAM, JOS LAISVE, SKAMBESIU IR GRYNUMU”, SKIRTOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI

Beno piešinys 1 klasė
Dovydo 3 klasė
Emos J. 3 klasė
Lijos piešinys 1 klasė
Emos R. 3 klasė
Justo piešinys 1 klasė
Pamoka Sausio 13
Petro 3 klasė
Pamoka sausio 13 (1)
Vilardo piešinys 1 klasė
Sandros 3 klasė
Vykinto piešinys 1 klasė
Beno piešinys 1 klasė Dovydo 3 klasė Emos J. 3 klasė Lijos piešinys 1 klasė Emos R. 3 klasė Justo piešinys 1 klasė Pamoka Sausio 13 Petro 3 klasė Pamoka sausio 13 (1) Vilardo piešinys 1 klasė Sandros 3 klasė Vykinto piešinys 1 klasė

Sausio 12-13 dienomis vyko integruotos pamokos 1-4 klasių mokiniams. Šias pamokas pradėjome daina „Laisvė“. Mokiniai nuoširdžiai dainavo kartu su muzikos mokytoja eksperte Audrone Buržinskiene.
Gimnazijos bibliotekininkė pristatė prezentaciją „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“. Buvo kalbėta apie tai, kas yra laisvė, kas vyko tomis sausio dienomis prieš 30 metų, kokią reikšmę turi mums Laisvės apgynimas. Vaikai sužinojo, kad tuomet ginti televizijos bokšto vyko ir Neringos žmonės, kurių tarpe buvo ir mūsų mokyklos mokytojai – Igoris Miliūnas bei Stasys Ivanauskas. Kartu su mokiniais prisiminėme, kokia Lietuvos vėliavos spalvų reikšmė, ką reiškia neužmirštuolės, kurių žiedus sausio mėnesį segi žmonės švarko atlape. Vaikai sužinojo, kad ir Amerikos lietuviai minėjo Sausio 13-osios trisdešimtmetį, Jie Kalifornijos paplūdimyje prismaigstė daugybę neužmirštuolių žiedų ir taip sukūrė neužmirštuolių pievą.
Paminėjome dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu vaikai kartu su tėveliais uždegė žvakutes savo languose. Prisiminėme Laisvės gynėjus, jų auką,
žuvusiųjų už laisvę atminimo įamžinimą.
Mokiniams buvo pristatyta knyga „Vaikai piešė laisvę“, kurioje yra vaikų piešiniai. Jie buvo iškabinti ant buvusių barikadų Vilniuje. Mokiniai išgirdo ir mokytojo Stasio Ivanausko tos nakties atsiminimus, užrašytus šioje knygoje. Pirmos klasės mokiniai dalyvavo Respublikiniame piešinių konkurse „Laisvės karta sako Jums Ačiū“. Šiuos piešinius mokytoja metodininkė Dalia Andrijauskienė sudėjo į skaidres, parinko melodiją ir pademonstravo savo auklėtiniams.
Antros klasės mokiniams muzikos mokytoja pasiūlė kartu su mokytoja metodininke Rasa Ulyte padainuoti dar vieną labai gražią dainą „Lietuva“.
Trečiokai buvo nupiešę piešinius Sausio 13-osios tema. Vyr. mokytojos Kristinos Mišeikytės paskatinti vaikai papasakojo, ką jie jautė, piešdami savo piešinėlį, labai brandžiai atskleidė savo mintis ir jausmus. Pajutome, jog auga tikri šalies patriotai.
Ketvirtokai, paraginti mokytojos metodininkės Ramunės Kubiliūtės, pasirinko eilėraščius apie Lietuvą ir laisvę, juos raiškiai perskaitė. Kiekvienas mokinys pasakė, kas jam yra Lietuva. Iš vaikų minčių išryškėjo, kad jie jau dabar yra pasiryžę ginti Lietuvą.
Tarėme nuoširdų ačiū Laisvės gynėjams: ir tiems, kurie gynė Lietuvą prie televizijos bokšto, spaudos rūmų, parlamento, ir tiems, kurie buvo sužeisti, ir tiems, kurie paaukojo savo gyvybę. Tarėme ačiū už drąsą, ačiū už laisvę.
Informaciją parengė bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 m.

IMG_20210114_102339
IMG_20210114_105248
IMG_20210114_104615
IMG_20210114_105120
IMG_20210114_104111
IMG_20210114_105308
IMG_20210114_102339 IMG_20210114_105248 IMG_20210114_104615 IMG_20210114_105120 IMG_20210114_104111 IMG_20210114_105308

Kai negali kojos iš namų iškelti, bet labai nori, visuomet randi išeitį! Šiandien, sausio 14 d., II g. kl. mokiniai „lankėsi“ Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kuriame dalyvavo edukaciniame užsiėmime, skirtame 1923 m. Klaipėdos krašto prijungimui paminėti. Nuotoliniu būdų susipažino su praeito šimtmečio įvykiais Memelyje bei dalyvavo smagioje viktorinoje. Sveikiname nugalėtojus, bet tuo pačiu džiaugiamės pagilinę ir įtvirtinę visos gimnazistų klasės žinias! Dalinamės MLIM nuoroda, kurioje galite susipažinti su 1923 m. Klaipėdos krašto sugrąžinimo Lietuvai dokumentiniu kino filmu, aplankiusiu beveik visus tarpukario Lietuvos kino teatrus. Smagaus žiūrėjimo bei pastabaus vertinimo!

https://www.youtube.com/watch?v=R7q9pRRrMpQ

„Atmintis gyva, nes liudija“

Kviečiame rytoj, sausio 13-osios rytą, 08.00-08.10 val. prisijungti prie daugiametės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ir savo languose uždegti simbolines atminimo žvakutes, skirtas Laisvės gynėjams pagerbti.

Kas ta laisvė? Kas išties įvyko 1991 sausį?
Jogailė, 7 kl. mokinė, karštai tiki, kad „tai dienos pakeitusios kiekvieno lietuvio gyvenimus…“. IV g. kl. mokinė Augustė mąsto „… augdama kartu su laisve mėginau išsiaiškinti kokia ji: kokia gi jos svarba, spalva, ar aš galiu ją apčiuopti, pajausti?“. Monika, II g.kl. pastebi, kad „aš įgijau balsą, aš gavau galimybę tapti savąją „aš“ – nepriklausoma asmenybe, kurią supa kiti Laisvės vaikai“. Septintokę Mingailę aplanko suvokimas, kad  „nepaėmę nei ginklo, nei lazdos, kovojome prieš tankus dainuodami. Sovietų kariai turėjo viską, bet mes turėjome daugiau“. Milita, 8 kl., sako atvirai „-Pareiga Tėvynei gyvuoja kiekvieno mūsų širdyse ir privalome ją ne tik jausti, bet ir vykdyti“. Augustė, II g. kl., turi tvirtą nuomonę taip pat- „mums velniškai pasisekė, kad nebereikia įrodinėti savo teisių į buvimą nepriklausomais“. IV g. kl. mokinė Karina apibendrina, tardama: „- Sausio 13-oji buvo paskutinė kova, nutiesusi laisvės ir šviesos tiltą į geresnę ateitį. Jei ne jūs- nebūtų ir mūsų, nes mes viena tauta, viena šeima, viena ląstelė, viena bendra istorija“. Istorija, gyva, kol ją puoselėjame!

Metų knygos rinkimai 2020

Metų knygos rinkimai 2020
Metų knygos rinkimai 2020

Š. m. gruodžio mėnesį vyko knygų, nominuotų Metų knygos rinkimuose 2020, sklaida. 2-5 klasių mokiniams buvo pristatytos knygos vaikams, o 6-8 klasių mokiniams – knygos paaugliams. Knygų pristatymas vyko nuotoliniu būdu atskirai kiekvienai klasei. Bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojomis metodininkėmis Ramune Kubiliūte, Rasa Ulyte, vyr. mokytoja Kristina Mišeikyte bei lietuvių kalbos mokytoja metodininke Audrone Sodiene pravestos integruotos pamokos, pritaikant pamokos temą ir supažindinant su geriausiomis šių metų lietuvių rašytojų knygomis. Pradinukai aktyviai dalyvavo pamokose, atsakinėjo į klausimus apie pristatomas knygas, reiškė savo mintis ir emocijas. Vaikus sudomino Makso ir 92 musių draugystė A.Kiudulaitės to paties pavadinimo knygoje, jie puikiai suskaičiavo, kodėl šuo per vasarą įgijo tiek draugių. Lyriškai
mokinius nuteikė S.Paltanavičiaus knyga „Sniego žmogelių žiema“, kur žmogeliai vienas kitą nusilipdo iš sniego, žaidžia kaip vaikai, viskuo džiaugiasi. Daug informacjos suteikė M.Vaicenavičienės knyga „Kas yra upė?“ Vaikai užfiksavo ir išvardijo, kaip įvairiai galima pavadinti upę (upė – atgaiva, upė – tai gelmė, upė – tai kvapas, upė – tai kelionė ir t.t.). Sužinojo, kokia yra pati ilgiausia, giliausia ir plačiausia pasaulio upė. Pradinukus suintrigavo šiurpūs nutikimai N.Vaitkutės knygoje „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“, kur šalia žmonių gyvena ir mitinės būtybės. Pasidžiaugėme E.Bako knygos „Ką manė kamanė“ melodingais ir prasmingais eilėraščiais. Nusprendėme, kad kai mokiniai ruošis dalyvauti „Poezijos pavasarėlyje“ , pasirinks deklamuoti eilėraščius ir iš šios knygelės. Supažindindamos 5 klasės mokinius su šiomis nygomis aptarėme draugystės temą. Apžvelgiant Metų knygos rinkimų 2020 knygas paauglių kategorijoje: A.Cicėnaitės „Kad mane pamatytum“, Dianos Ganc „Lota“ ir I.Zarambaitės „Juodavandeniai“ 6 klasės mokiniai apibūdino veikėjo išorę, charakterį, aplinką, ieškojo meninių raiškos priemonių: epitetų, deminutyvų, palyginimų, frazeologizmų. 8 klasės mokiniams taip pat puikiai sekėsi rasti meninių raiškos priemonių skaitomose ištraukose apie meilę. Paskatinome mokinius perskaityti šias knygas, išsirinkti labiausiai patikusią ir balsuoti internetu svetainėje www. metuknyga.lt

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė

Neringos mokinių pasiekimai informatikos ir informatinio mąstymo konkurse

Neringos gimnazijos mokiniai lapkričio – gruodžio mėn. vykusiame informatikos ir informatinio mąstymo konkurse „Bebras“ pasiekė puikių rezultatų. Konkurse dalyvavo virš 32000 Lietuvos mokinių iš 379 mokyklų.

Tarp 10 proc. geriausiai išsprendusių konkurso užduotis Lietuvoje savo grupėje:

Augustė Bagdonaitė, IV g. kl.

Dominykas Čičiūnas, IV g. kl.

Dalius Bukauskas, IV g. kl. (taip pat tarp 33 geriausiai išsprendusių Lietuvos abiturientų)

Silvija Kisieliūtė, 8 kl.

Pijus Jegorovas, 8 kl.

Adria Baranauskaitė, 5 kl.

10 – 20 proc. geriausiai išsprendusiųjų:

Dalius Kožemečenko, IV g. kl.

Nojus Valančius, I g. kl.

Mariya Shramkova, 6 kl.

Aistė Jasiukaitytė, 6 kl.

Tauras Kisarauskas, 5 kl.

Mokiniams sudarome galimybes išbandyti įvairias tarpklasinėse IT iniciatyvose Classroom aplinkoje. Mokiniai mokosi apie dirbtinį intelektą, spręsti programavimo iššūkius, įveikti minecraft iššūkius ir modeliuoti kalėdinius žaisliukus naudojant 3D technologiją. Sausį stiprinsime mokinių gebėjimus jungti 3D modeliavimą ir programavimą. „Džiaugiamės mokiniams sudarydami vis įvairesnes galimybes tobulinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus, kurie vėliau padės aktyviai dalyvauti visuomenėje sprendžiant įvairiausio sudėtingumo klausimus.“ teigia N. Airošius, Neringos gimnazijos IT mokytojas ekspertas.

– Informacinių technologijų mokytojas ekspertas Norbertas Airošius

Untitled

Sveikiname konkurso „Ateities pasienietis” nugalėtojus ir laureatus

4 kl.
2 kl.
3 kl.
4 kl. 2 kl. 3 kl.

Neringos gimnazijos 2-4 klasių mokiniai spalio mėnesį dalyvavo piešinių konkurse „Ateities pasienietis“, kurį organizavo Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinė. 

Sveikiname 1-2 klasių kategorijoje užėmusią  II vietą Adelę Darginavičiūtę (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R.Ulytė)

3 klasių kategorijoje –  III vietą užėmusią Emą Raudytę ir II vietą- Gustę Markevičiūtę (pradinio ugdymo vyr. mokytoja K.Mišeikytė)

4 klasių kategorijoje  III vietą užėmusį Titą Stirbį,  II vietą –  Nojų Kriukovą ir  I vietą – Jurgį Minderį (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R.Kubiliutė)

Didžiuojamės mūsų gimnazijos kūrybingais mokiniais!

Dėkojame VSAT Pagėgių pasienio rinktinei  už nuoširdų bendradarbiavimą.

Ramunė Kubiliūtė – Pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra

Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra
Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra
Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra Kultūrų skirtumai ir pasaulėžiūra

Gruodžio 8–9 dienomis II ir IV gimnazijos klasių mokiniai kartu su anglų kalbos mokytoja metodininke N. Sadauskiene dalyvavo virtualiuose užsiėmimuose su Klaipėdos LCC universiteto atstove Kate Petrikiene. 

Moksleiviai anglų kalba diskutavo apie skirtingų kultūrų vertybes ir jų svarbą jaunam žmogui, jo šeimai, analizavo, kaip išlikti savimi šiandieninėje daugiakultūrinėje aplinkoje. Diskusijos apie panašumus ir skirtumus puoselėjant žiemos švenčių tradicijas Lietuvoje ir pasaulyje sukūrė šventinę nuotaiką. K. Petrikienė taip pat pristatė LCC universitetą, studijų programą, stovyklas moksleiviams.

Moksleiviai džiaugiasi netradicinėmis patirtimis virtualioje aplinkoje, patrauklia pamokos tema bei galimybe tobulinti anglų kalbos įgūdžius.

– Anglų kalbos mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

Integruota lietuvių kalbos pamoka

                     Š.m. gruodžio 8 d.  nuotoliniu būdu vyko integruota lietuvių kalbos pamoka su biblioteka 7 klasėje  tema „Skelbimas.Kvietimas. Reklama“. Pamoką pradėjo lietuvių kalbos vyr. mokytoja Violeta Montvilaitė. Su mokiniais ji prisiminė praėjusios pamokos temą ir užduotus namų darbus. Septintokai turėjo parašyti  knygos Antuano de Sent-Egziuperi „Mažasis princas“ anotaciją arba recenziją. Mokytoja informavo vaikus, kad jems paruošė staigmeną, kad pamokoje dalyvauja ir gimnazijos bibliotekininkė Angelė Pocevičienė. 

                     Bibliotekininkė pristatė tris knygas paaugliams, kurios dalyvauja Metų knygos 2020 rinkimuose paauglių kategorijoje. Mokiniai išklausė šių knygų anotacijas: Akvilinos Cicėnaitės „Kad mane pamatytum“, Dianos Ganc „Lota“ ir Ignės Zarambaitės „Juodavandeniai“. Dauguma septintokų teisingai nustatė, kad išgirdo knygų anotacijas. Buvo ir kitokių nuomonių. Tai leido dar giliau išsiaiškinti anotacijos ir recenzijos skirtumus.

                     Mokytoja kartu su mokiniais aiškinosi naują temą, apžvelgė reklamos pavyzdžius, išsiaiškino, kokia turėtų būti efektyvi ir sąžininga reklama. Namų darbams skirta užduotis – sukurti kvietimą į knygos pristaymą ir pateikti apipavidalintą skelbimą ar reklamą vienai pasirinktai iš šių trijų knygų.

Pamokos pabaigoje buvo skaitomi namų darbai, analizuojamos klaidos, pasidžiaugta sėkmėmis.

– Inormaciją parengė bibliotekininkė Angelė Pocevičienė