Gimnazijos darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Survila Simas Gimnazijos direktorius 8 68729 050, 8 469 52505

direktorius@neringosgimnazija.lt

Ukrinienė Vitalija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

8 655 43667, 8 469 52006

vitalija.ukriniene@neringosgimnazija.lt

Vaitkus Egidijus Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 8 618 08237

egidijus.vaitkus@neringosgimnazija.lt

Kubilienė Birutė Vyr. buhalterė 8 682 25028, 8 469 52907

birute.kubiliene@neringosgimnazija.lt

Žarnauskienė Birutė Raštinės administratorė

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

8 682 25085, 8 469 52291

rastine@neringosgimnazija.lt


PEDAGOGAI

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Airošius Norbertas Informacinių technologijų mokytojas ekspertas 8 469 52281

norbertas.airosius@neringosgimnazija.lt

Andrijauskienė Dalia Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

dalia.andrijauskiene@neringosgimnazija.lt

Buržinskienė Audronė Muzikos mokytoja ekspertė

Dorinio ugdymo (etika) vyr. mokytoja

8 469 52281

audrone.burzinskiene@neringosgimnazija.lt

Didžpetris Vilius Dailės vyr. mokytojas

Technologijų mokytojas

8 469 52281

vilius.didzpetris@neringosgimnazija.lt

Kerpė Kristina Vokiečių k. vyr. mokytoja

Žmogaus saugos vyr. mokytoja

kerpe.kristina@neringosgimnazija.lt
Kriukovas Viktoras Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Biologijos vyr. mokytojas

8 469 52281

viktoras.kriukovas@neringosgimnazija.lt

Kubiliutė Ramunė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

ramune.kubiliute@neringosgimnazija.lt

Kundrotaitė Jolita Dailės ir technologijų vyr. mokytoja 8 469 52281

jolita.kundrotaite@neringosgimnazija.lt

Maksevičienė Vilma Istorijos vyr. mokytoja 8 469 52281

vilma.makseviciene@neringosgimnazija.lt

Meška Laimonas Matematikos vyr. mokytojas 8 469 52281

laimonas.meska@neringosgimnazija.lt

Mikelevič Tatjana Rusų k. mokytoja metodininkė tatjana.mikelevic@neringosgimnazija.lt
Miliūnas Igoris Fizikos ir matematikos vyr. mokytojas

Laborantas

8 469 52281

igoris.miliunas@neringosgimnazija.lt

Laima Kaupienė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

 

8 469 52281

laima.kaupiene@neringosgimnazija.lt

Drabulytė Rūta Pradinių klasių mokytoja ruta.drabulyte@neringosgimnazija.lt
Jankauskaitė Agnė Pradinių klasių mokytoja agne.jankauskaite@neringosgimnazija.lt
Nazarovas Mantas Neformaliojo ugdymo mokytojas 8 469 52281
Ramonaitė Kamilė Choreografijos mokytoja kamile.ramonaite@neringosgimnazija.lt
Raugienė Rita Ekonomikos mokytoja

Geografijos vyr. mokytoja

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

8 469 52281

rita.raugiene@neringosgimnazija.lt

Ruzveltienė Jūratė Chemijos vyr. mokytoja

Laborantė

8 469 52281

jurate.ruzveltiene@neringosgimnazija.lt

Sadauskienė Neringa Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė

Projektų vadovė

8 469 52281

neringa.sadauskiene@neringosgimnazija.lt

Sadonytė Indrė Socialinė pedagogė metodininkė

Klasės vadovė

8 677 76913

indre.sadonyte@neringosgimnazija.lt

Skuodienė Dalia Spec. pedagogė – logopedė metodininkė 8 469 52281

dalia.skuodiene@neringosgimnazija.lt

Stirbienė Danguolė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

danguole.stirbiene@neringosgimnazija.lt

Stonienė Vida Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

vida.stoniene@neringosgimnazija.lt

Survilienė Jurgita Choreografijos vyr. mokytoja 8 469 52281

jurgita.surviliene@neringosgimnazija.lt

Petraitienė Rima Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė rima.petraitiene@neringosgimnazija.lt
Talmontienė Neringa Dorinio ugdymo vyr. mokytoja

Muzikos mokytoja metodininkė

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė

8 469 52281

neringa.talmontiene@neringosgimnazija.lt

Vainutienė Inga Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė 8 469 52281

inga.vainutiene@neringosgimnazija.lt

Žukauskienė Asta Mokyklos psichologė

Karjeros specialistė

Paauglystės kryžkelės, Karjeros planavimas mokytoja

asta.zukauskiene@neringosgimnazija.lt

*-vaiko priežiūros atostogose


DARBUOTOJAI

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Butkienė Jolanta Valytoja
Čičiūnienė Žaneta Valytoja
Dargis Julius Autobuso vairuotojas 8 469 52291
Grigalionienė Ieva Auklėtojo padėjėja
Jarmalaitė Dalia Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Jokubauskienė Bronė Valytoja
Juknaitienė Jūratė Valytoja
Juškauskas Zenonas Ūkvedys

Vairuotojas

8 687 29060

ukis@neringosgimnazija.lt

Juškauskienė Gertrūda Sporto salės budėtoja

Mokyklos budėtoja

Gotautas Povilas Autobuso vairuotojas

Teritorijos valytojas

Kocys Eugenijus Autobuso vairuotojas

Pagalbinis darbininkas

8 469 52291
Lenkienė Vija Auklėtojo padėjėja
Nagdasova Rasa Vyriausioji virėja 8 657 83440, 8 469 52907

rasa.nagdasova@neringosgimnazija.lt

Pocevičienė Angelė Bibliotekininkė angele.poceviciene@neringosgimnazija.lt
Rainienė Zita Atsargų apskaitininkė, skalbinių tvarkytoja, virėjo padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114
Simaitienė Regina Auklėtojo padėjėja
Stankuvienė Nadežda Valytoja
Stonienė Valentina Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114
Stulgaitytė Edita Valytoja
Kundrotas Audrius Kompiuterių tinklo administratorius 8 657 80867

audrius.kundrotas@neringosgimnazija.lt

Šimkevičienė Rima Virėja
Šiemulienė Nomeda Virėja 8 469 52907
Tupikienė Daiva Virėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43440
Varžaitienė Vilma Teritorijos valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Žičkutė Vitalija Virėjo padėjėja

mokytojo padėjėja

8 469 52907