Gimnazijos darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

1. Survila Simas Gimnazijos direktorius 8 68729 050; 8 469 52505

direktorius@neringosgimnazija.lt

2. Žukauskienė Asta Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokyklos psichologė

Karjeros specialistė

Technologijų mokytoja

8 612 78209; 8 469 52006

asta.zukauskiene@neringosgimnazija.lt

3. Studencovaitė Vitalija* Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 8 655 43667; 8 469 52006

vitalija.studencovaite@neringosgimnazija.lt

4. Vaitkus Egidijus Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 8 618 08237
5. Grigalionienė Audronė Elena Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo  skyriaus vedėja, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė, auklėtoja 8 657 71303; 8 469 53210, 53166, 53234

audrone.grigalioniene@neringosgimnazija.lt

6. Kubilienė Birutė Vyr. buhalterė 8 682 25028; 8 469 52907

snieguole.gakiene@neringosgimnazija.lt

7. Žarnauskienė Birutė Raštinės administratorė

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

8 682 25085; 8 469 52291

rastine@neringosgimnazija.lt

 * – motinystės atostogose


PEDAGOGAI

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

1. Airošius Norbertas Informacinių technologijų mokytojas – ekspertas
2. Andrijauskienė Dalia Pradinių klasių mokytoja – metodininkė dalia.andrijauskiene@neringosgimnazija.lt
3. Bubelienė Toma* Technologijų mokytoja
4. Buržinskienė Audronė Muzikos mokytoja – ekspertė audrone.burzinskiene@neringosgimnazija.lt
5. Danilevičius Albertas Neformaliojo ugdymo mokytojas
6. Didžpetris Vilius Dailės mokytojas

Mokytojo padėjėjas

 vilius.didzpetris@neringosgimnazija.lt
7. Spec. pedagogė – logopedė
8. Kerpė Kristina* Užsienio (vokiečių) kalbos vyr. mokytoja
9. Kriukovas Viktoras Kūno kultūros mokytojas – metodininkas ir biologijos vyr. mokytojas
10. Kubiliutė Ramunė Pradinių klasių mokytoja – metodininkė
11 Kundrotaitė Jolita* Dailės ir technologijų mokytoja jolita.kundrotaite@neringosgimnazija.lt
12. Lendraitienė Nijolė Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
13. Lukšaitė Sandra Lietuvių kalbos mokytoja
14. Maksevičienė Vilma Istorijos vyr. mokytoja
15. Meška Laimonas Matematikos mokytojas
16. Miliūnas Igoris Fizikos, matematikos vyr. mokytojas

Laborantas

igoris.miliunas@neringosgimnazija.lt
17. Montvilaitė Violeta Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
18. Pocevičienė Algelė Pradinių klasių vyr. mokytoja angele.poceviciene@neringosgimnazija.lt
19. Pranaitis Edvinas Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas
20. Raugienė Rita Ekonomikos mokytoja, geografijos vyr. mokytoja, kūno kultūros mokytoja – metodininkė
21. Rudenkovienė Roma Vokiečių ir rusų kalbos mokytoja – metodininkė roma.rudenkoviene@neringosgimnazija.lt
22. Ruzveltienė Jūratė Chemijos vyr. mokytoja

Laborantė

jurate.ruzveltiene@neringosgimnazija.lt
23. Sadauskienė Neringa Užsienio (anglų) kalbos mokytoja – metodininkė

Projektų vadovė

24. Sadonytė Indrė Socialinė pedagogė – metodininkė 8 677 76913

indre.sadonyte@neringosgimnazija.lt

25. Sodienė Audronė Lietuvių kalbos mokytoja – metodininkė audrone.sodiene@neringosgimnazija.lt
28. Stirbienė Danguolė Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
29. Stonienė Vida Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
30. Stonienė Violeta Pradinių klasių vyr. mokytoja (Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
31. Survilienė Jurgita Choreografijos vyr. mokytoja jurgita.surviliene@neringosgimnazija.lt
32. Šerpetauskas Rolandas Neformaliojo ugdymo būrelio vadovas 8 657 8087

ikt@neringosgimnazija.lt

33. Šerpetauskienė Rovena Pradinių klasių mokytoja – metodininkė
34. Talmontienė Neringa Dorinio ugdymo mokytoja; muzikos, meninio ugdymo pedagogė – metodininkė
35. Vainutienė Inga Užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja inga.vainutiene@neringosgimnazija.lt

* – motinystės atostogose


DARBUOTOJAI

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

1. Babenskas Gerimantas Pagalbinis darbininkas

Teritorijos valytojas

2. Butkienė Jolanta Valytoja
3. Čičiūnienė Žaneta Valytoja
4. Grigalionienė Ieva Mokyklos budėtoja
5. Jarmalaitė Dalia Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
6. Jokubauskienė Bronė Valytoja
7. Juknaitienė Jūratė Valytoja
8. Juškauskas Zenonas Ūkvedys

Vairuotojas

8 687 29060

ukis@neringosgimnazija.lt

9. Juškauskienė Gertrūda Sporto salės budėtoja

Teritorijos valytoja

10. Kocys Eugenijus Autobuso vairuotojas

Pagalbinis darbininkas

11. Lenkienė Vija Budėtoja – valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
12. Miniotas Virginijus Autobuso vairuotojas
13. Nagdasova Rasa Vyriausioji virėja 8 657 83440

rasa.nagdasova@neringosgimnazija.lt

14. Pocevičienė Angelė Bibliotekininkė angele.poceviciene@neringosgimnazija.lt
15. Rainienė Zita Atsargų apskaitininkė, skailbinų tvarkytoja, virėjo padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
16. Simaitienė Regina Teritorijos valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
17. Stankuvienė Nadežda Valytoja
18. Steponkus Konstantinas Autobuso vairuotojas
19. Stonienė Valentina Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
20. Stulgaitytė Edita Valytoja
21. Šerpetauskas Rolandas Kompiuterių tinklo administratorius 8 657 8087

ikt@neringosgimnazija.lt

22. Šiemulienė Nomeda Virėja
23. Tupikienė Daiva Virėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
24. Varžaitienė Vilma Teritorijos valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
25. Žičkutė Vitalija Virėjo padėjėja
26. Žilinskienė Vyda Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)