Gimnazijos darbuotojai

 

ADMINISTRACIJA

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Survila Simas Gimnazijos direktorius 8 68729 050, 8 469 52505

direktorius@neringosgimnazija.lt

Ukrinienė Vitalija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

8 655 43667, 8 469 52006

vitalija.studencovaite@neringosgimnazija.lt

Vaitkus Egidijus Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 8 618 08237

egidijus.vaitkus@neringosgimnazija.lt

Grigalionienė Audronė Elena Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo  skyriaus vedėja, užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė, auklėtoja 8 657 71303

audrone.grigalioniene@neringosgimnazija.lt

Kubilienė Birutė Vyr. buhalterė 8 682 25028, 8 469 52907

birute.kubiliene@neringosgimnazija.lt

Žarnauskienė Birutė Raštinės administratorė

Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė

8 682 25085, 8 469 52291

rastine@neringosgimnazija.lt


PEDAGOGAI

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Airošius Norbertas Informacinių technologijų mokytojas ekspertas 8 469 52281

norbertas.airosius@neringosgimnazija.lt

Andrijauskienė Dalia Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

dalia.andrijauskiene@neringosgimnazija.lt

Banitauskienė Živilė Matematikos mokytoja 8 469 52281
Buržinskienė Audronė Muzikos mokytoja ekspertė 8 469 52281

audrone.burzinskiene@neringosgimnazija.lt

Danilevičius Albertas Neformaliojo ugdymo mokytojas 8 469 52281

albertas.danilevicius@neringosgimnazija.lt

Didžpetris Vilius Dailės mokytojas 8 469 52281

vilius.didzpetris@neringosgimnazija.lt

Kriukovas Viktoras Kūno kultūros mokytojas – metodininkas ir biologijos vyr. mokytojas 8 469 52281

viktoras.kriukovas@neringosgimnazija.lt

Kubiliutė Ramunė Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

ramune.kubiliute@neringosgimnazija.lt

Kundrotaitė Jolita Dailės ir technologijų mokytoja 8 469 52281

jolita.kundrotaite@neringosgimnazija.lt

Lendraitienė Nijolė Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

nijole.lendraitiene@neringosgimnazija.lt

Maksevičienė Vilma Istorijos vyr. mokytoja 8 469 52281

vilma.makseviciene@neringosgimnazija.lt

Meška Laimonas Matematikos mokytojas 8 469 52281

laimonas.meska@neringosgimnazija.lt

Miliūnas Igoris Fizikos, matematikos vyr. mokytojas

Laborantas

8 469 52281

igoris.miliunas@neringosgimnazija.lt

Nazarovas Mantas Neformaliojo ugdymo mokytojas 8 469 52281
Pranaitis Edvinas* Neformaliojo ugdymo mokytojas 8 469 52281

edvinas.pranaitis@neringosgimnazija.lt

Raugienė Rita Ekonomikos mokytoja, geografijos vyr. mokytoja, kūno kultūros mokytoja metodininkė 8 469 52281

rita.raugiene@neringosgimnazija.lt

Rudenkovienė Roma Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė

Rusų kalbos mokytoja

8 469 52281

roma.rudenkoviene@neringosgimnazija.lt

Ruzveltienė Jūratė Chemijos vyr. mokytoja

Laborantė

8 469 52281

jurate.ruzveltiene@neringosgimnazija.lt

Sadauskienė Neringa Užsienio (anglų) kalbos mokytoja metodininkė

Projektų vadovė

8 469 52281

neringa.sadauskiene@neringosgimnazija.lt

Sadonytė Indrė Socialinė pedagogė metodininkė 8 677 76913

indre.sadonyte@neringosgimnazija.lt

Skuodienė Dalia Spec. pedagogė – logopedė 8 469 52281

dalia.skuodiene@neringosgimnazija.lt

Sodienė Audronė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 8 469 52281

audrone.sodiene@neringosgimnazija.lt

Stirbienė Danguolė Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

danguole.stirbiene@neringosgimnazija.lt

Stonienė Vida Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114

vida.stoniene@neringosgimnazija.lt

Survilienė Jurgita Choreografijos vyr. mokytoja 8 469 52281

jurgita.surviliene@neringosgimnazija.lt

Šerpetauskas Rolandas Neformaliojo ugdymo mokytojas 8 657 80867

ikt@neringosgimnazija.lt

Šerpetauskienė Rovena Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

rovena.serpetauskiene@neringosgimnazija.lt

Talmontienė Neringa Dorinio ugdymo mokytoja; muzikos, meninio ugdymo pedagogė metodininkė 8 469 52281

neringa.talmontiene@neringosgimnazija.lt

Ulytė Rasa Pradinių klasių mokytoja metodininkė 8 469 52281

rasa.ulyte@neringosgimnazija.lt

Vainutienė Inga Užsienio (anglų) kalbos vyr. mokytoja 8 469 52281

inga.vainutiene@neringosgimnazija.lt

Žukauskienė Asta Mokyklos psichologė

Karjeros specialistė

Paauglystės kryžkelės, Karjeros planavimas mokytoja

asta.zukauskiene@neringosgimnazija.lt

*-vaiko priežiūros atostogose


DARBUOTOJAI

Pavardė, vardas Pareigos Tel. Nr.

El. pašto adresas

Babenskas Gerimantas Pagalbinis darbininkas

Teritorijos valytojas

Butkienė Jolanta Valytoja
Čičiūnienė Žaneta Valytoja
Dargis Julius Autobuso vairuotojas 8 469 52291
Grigalionienė Ieva Mokytojo padėjėja
Jarmalaitė Dalia Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Jokubauskienė Bronė Valytoja
Juknaitienė Jūratė Valytoja
Juškauskas Zenonas Ūkvedys

Vairuotojas

8 687 29060

ukis@neringosgimnazija.lt

Juškauskienė Gertrūda Sporto salės budėtoja

Teritorijos valytoja

Kocys Eugenijus Autobuso vairuotojas

Pagalbinis darbininkas

8 469 52291
Lenkienė Vija Budėtoja – valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Miniotas Virginijus Autobuso vairuotojas 8 469 52291
Nagdasova Rasa Vyriausioji virėja 8 657 83440, 8 469 52907

rasa.nagdasova@neringosgimnazija.lt

Petrauskaitė Edita Mokytojo padėjėja

Buhalterė

8 469 52907

edita.petrauskaite@neringosgimnazija.lt

Pocevičienė Angelė Bibliotekininkė angele.poceviciene@neringosgimnazija.lt
Rainienė Zita Atsargų apskaitininkė, skailbinų tvarkytoja, virėjo padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114
Simaitienė Regina Teritorijos valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Stankuvienė Nadežda Valytoja
Stonienė Valentina Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114
Stulgaitytė Edita Valytoja
Šerpetauskas Rolandas Kompiuterių tinklo administratorius 8 657 80867

ikt@neringosgimnazija.lt

Šiemulienė Nomeda Virėja 8 469 52907
Šimkevičienė Rima Virėja 8 469 52907

rima.simkeviciene@neringosgimnazija.lt

Tupikienė Daiva Virėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43440
Varžaitienė Vilma Teritorijos valytoja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius)
Žičkutė Vitalija Virėjo padėjėja 8 469 52907
Žilinskienė Vyda Auklėtojos padėjėja (Juodkrantės pradinio  ir ikimokyklinio ugdymo skyrius) 8 657 43114