29 balandžio, 2021 Komentarų: 0

[URIS id=2958]

Integruotoje anglų kalbos su menais pamokoje svečiavosi garsus, tuo pačiu artimas ir naujai
atrastas menininkas, skulptorius, visuomenės veikėjas gerb. Albertas Danilevičius.
Kai kalbame apie menus, pamoka netenka rėmų ir scenarijaus, nes jos baigtis nenuspėjama. Šį
karta II gimn. kl. moksleiviai leidosi į gerb. A. Danilevičiaus, kaip kūrėjo, pasaulį, kuris yra be
galo jautrus ir savitas. Gimnazistai iš anksto grupėse pagal pateiktas temas buvo pasiruošę jiems
aktualius ir įdomius klausimus, kuriuos uždavė pačiam menininkui. Diskusijų metu naujai
atradome Neringos miestą, kuriame sukurtos skulptūros iš medžio, akmens ar smėlio įgavo kitą
prasmę, sužinojus, kad tai yra mūsų pamokos svečio meno kūriniai. Pamokos veiklas sekė kitos
užduotys, pavyzdžiui, gimnazistai turėjo aplankyti bent kelis gerb. A. Danilevičiaus sukurtus
meno objektus Neringoje, remiantis gairėmis pateikti refleksijas anglų kalba.
Apibendrinant mokinių įspūdžius, reikia pasakyti, dauguma gimnazistų jautėsi šiek tiek abejingi
menams, tačiau po pamokų sesijos ir neapsakomai ypatingo laiko praleisto kartu su menininku,
jie tapo labiau empatiški pačiam kūrybos procesui ir išreiškė begalinį džiaugsmą, kad jų tarpe yra
didis Neringos šviesuolis ir meno puoselėtojas trapiame Kuršių nerijos krašte. Pasak A.
Danilevičiaus, mūsų susitikimas bus vienas iš įsimintiniausių.

Anglų k. mokytoja metodininkė Neringa Sadauskienė

Next Post