29 gruodžio, 2020 Komentarų: 0

Metų knygos rinkimai 2020

[URIS id=2398]

Š. m. gruodžio mėnesį vyko knygų, nominuotų Metų knygos rinkimuose 2020, sklaida. 2-5 klasių mokiniams buvo pristatytos knygos vaikams, o 6-8 klasių mokiniams – knygos paaugliams. Knygų pristatymas vyko nuotoliniu būdu atskirai kiekvienai klasei. Bendradarbiaujant su pradinių klasių mokytojomis metodininkėmis Ramune Kubiliūte, Rasa Ulyte, vyr. mokytoja Kristina Mišeikyte bei lietuvių kalbos mokytoja metodininke Audrone Sodiene pravestos integruotos pamokos, pritaikant pamokos temą ir supažindinant su geriausiomis šių metų lietuvių rašytojų knygomis. Pradinukai aktyviai dalyvavo pamokose, atsakinėjo į klausimus apie pristatomas knygas, reiškė savo mintis ir emocijas. Vaikus sudomino Makso ir 92 musių draugystė A.Kiudulaitės to paties pavadinimo knygoje, jie puikiai suskaičiavo, kodėl šuo per vasarą įgijo tiek draugių. Lyriškai
mokinius nuteikė S.Paltanavičiaus knyga „Sniego žmogelių žiema“, kur žmogeliai vienas kitą nusilipdo iš sniego, žaidžia kaip vaikai, viskuo džiaugiasi. Daug informacjos suteikė M.Vaicenavičienės knyga „Kas yra upė?“ Vaikai užfiksavo ir išvardijo, kaip įvairiai galima pavadinti upę (upė – atgaiva, upė – tai gelmė, upė – tai kvapas, upė – tai kelionė ir t.t.). Sužinojo, kokia yra pati ilgiausia, giliausia ir plačiausia pasaulio upė. Pradinukus suintrigavo šiurpūs nutikimai N.Vaitkutės knygoje „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“, kur šalia žmonių gyvena ir mitinės būtybės. Pasidžiaugėme E.Bako knygos „Ką manė kamanė“ melodingais ir prasmingais eilėraščiais. Nusprendėme, kad kai mokiniai ruošis dalyvauti „Poezijos pavasarėlyje“ , pasirinks deklamuoti eilėraščius ir iš šios knygelės. Supažindindamos 5 klasės mokinius su šiomis nygomis aptarėme draugystės temą. Apžvelgiant Metų knygos rinkimų 2020 knygas paauglių kategorijoje: A.Cicėnaitės „Kad mane pamatytum“, Dianos Ganc „Lota“ ir I.Zarambaitės „Juodavandeniai“ 6 klasės mokiniai apibūdino veikėjo išorę, charakterį, aplinką, ieškojo meninių raiškos priemonių: epitetų, deminutyvų, palyginimų, frazeologizmų. 8 klasės mokiniams taip pat puikiai sekėsi rasti meninių raiškos priemonių skaitomose ištraukose apie meilę. Paskatinome mokinius perskaityti šias knygas, išsirinkti labiausiai patikusią ir balsuoti internetu svetainėje www. metuknyga.lt

– Bibliotekininkė Angelė Pocevičienė