22 sausio, 2019 Komentarų: 0

NERINGOS GIMNAZISTAI “NĖRĖ” Į TARPTAUTINIUS NAUJŲ PATIRČIŲ VANDENIS KROATIJOJE

2018 – 2019 mokslo metais Neringos gimnazija startavo su nauju tarptautiniu Erasmus+ KA229 projektu „A.P.P.S. A.S.A.P.“ (liet. k. vertimas „Efektyvus visuomenės pažangos siekimas“). Pirmasis mobilumas vyko š. m. sausio 13-19 dienomis Splito mieste, Kroatijoje.

Džiaugiamės mūsų mažos, bet ypatingos gimnazijos bendruomenės žingeidumu, siekiant plėsti savo akiratį tarptautiniu mastu. Noras tapti aktyviais Europos piliečiais, būti tolerantiškais skirtingoms kultūroms, tinkamai atstovauti savo miestą ir šalį bei plėtoti bendrąsias/profesines kompetencijas – tokia tarptautinių projektų koncepcija, kuri tuo pačiu skatina ir visos Neringos gimnazijos bendruomenės glaudesnį bendradarbiavimą.

Pirmajame projekto mobilume dalyvavo keturi vyresniųjų gimnazijos klasių mokiniai su dviem pedagogais (direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Žukauskiene ir projekto koordinatore N. Sadauskiene). Penkių dienų vizitas buvo turiningas: vyko edukacinės IKT dirbtuvės, kuriose gimnazistai mokėsi naujausių šiuolaikinių technologijų programų bei jų efektyvaus pritaikymo ugdymosi procese. Kultūrinių – edukacinių išvykų metu į Dubrovniką ir Splito apylinkes, buvome supažindinti su Kroatijos Dalmacijos regiono kultūriniu paveldu, tradicijomis bei papročiais ir jų svarba kroatų tautai. Tai ypač gerai pajuto mokiniai, kuriuos svetingai pasitiko, priėmė į savo namus ir jais rūpinosi Kroatijos moksleivių (dalyvaujančių projekte) šeimos. Projekto koordinatorių grupė iš Italijos, Makedonijos, Rumunijos, Kroatijos ir Lietuvos aptarė ir įvertino vykdomas veiklas, planavo kitų mobilumų gaires.

Daug įspūdžių bei iššūkių, tačiau pirmasis mobilumas užskaitytas ir estafetės lazdelę perduodame mūsų jauniausiems šio projekto dalyviams, kurie jau šį balandį vyks į Makedoniją!

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.