Finansinės ataskaitos

2020 m, III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m, II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m, I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m, III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m, II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m, I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m, III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m, II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m, I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys


2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys


Aiškinamasis prie ketvirčio finansinės atskaitomybės 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis


Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis


Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis


Aiškinamasis raštas prie 2016 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės

2016-01-01 – 2016-12-31 ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaita

2016-01-01 – 2016-12-31 ataskaitinio laikotarpio grynojo turto pokyčių ataskaita

2016-01-01 – 2016-12-31 ataskaitinio laikotarpio pinigų srautų ataskaita

2016-01-01 – 2016-12-31 ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaita